Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.

Articole

Consultatia legala vs. Doctrina juridica

Consultatia legala vs. Doctrina juridica
februarie 07
21:17 2014

Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUȚU

Viaţa judiciară românească cunoaşte în ultimii ani un fenomen din ce în ce mai intens, dar ignorat în genere: înmulţirea situaţiilor în care, printre „probele” ajunse între filele dosarelor, îndeosebi penale se numără consultaţiile legale semnate de „nume” ale doctrinei de specialitate. Este vorba, cu precădere de „avize ştiinţifice” pe probleme de drept civil, cu caracter prealabil pentru soluţionarea unor cauze penale, cu intenţia declarată de a ajuta pe magistratul specializat „în penal” să desluşească pe deplin semnificaţiile juridice ale speţei şi să pronunţe astfel o soluţie temeinică şi legală. Ca un reflex al vremurilor (juridice) multe dintre ele au vizat aspecte legate de reconstruirea dreptului de proprietate privată, în condiţiile fluctuaţiilor cunoscute de legislaţie şi jurisprudenţă în acest cadru. Numai că abuzul de „doctrină-onorariu” poate afecta, până la compromitere dimensiunea ştiinţifică şi statutul profesionist al analizei şi studiului dreptului. Şi cu atât mai mult cu cât elemente aparent atât de concrete implică consideraţii de teorie înaltă. Niciodată nu s-a negat caracterul intrinsec al legăturii dintre doctrină şi libertate. Totodată, ca orice activitate ştiinţifică şi cea doctrinală presupune posibilitatea de a căuta adevărul, ceea ce implică nu numai libertatea, dar de asemenea, critica, indispensabilă etosului ştiinţific. De aceea, doctrina se identifică adesea cu doctrina universitară. Ea trebuie să se bucure, aşadar, de independenţa de spirit şi libertatea de acţiune, deopotrivă faţă de autoritatea politică şi puterea economică. În raport cu politicul o asemenea stare se garantează instituţional, printr-un principiu de ordin general vizând autonomia universitară şi statutul personalului didactic. Dar doctrina universitară trebuie să fie independentă şi de puterea economică. Influenţa acesteia creează o ameninţare ce face, sub forma consultaţiei legale, ca actul doctrinal să formalizeze soluţii juridice dictate de interesele clientului.

O ameninţare evidentă a independenţei doctrinarului în favoarea celor care cer avize juridice. Acest pericol era contracarat în Roma antică prin separaţia tranşantă între avocat şi jurisconsult, avizele acestuia din urmă oferind garanţii mai mari de imparţialitate.

Inflaţia de consultaţii legale date de profesori universitari în diferite dosare vizând cazuri de speţă a fost considerată, în toate ţările, drept păgubitoare, ducând la aservirea doctrinei şi abdicarea ei, cel puţin parţial de la exigenţele imparţialităţii şi veritabilele virtuţi ştiinţifice. Practica de acest gen a dobândit uneori proporţii de fenomen, generând reacţii pe măsură. Aşa, de pildă, în Franţa tăcerea complice în privinţa subiectului a fost ruptă în 1981 de un mare profesor universitar şi, totodată, eminent avocat, J. Bredin care a avertizat asupra pericolelor conţinute în această tendinţă galopantă a consultaţiilor legale. Potrivit lui, dezvoltarea acesteia, din cauza dependenţei pe care o implică ar putea conduce la o „adevărată prostituţie a gândirii juridice” şi la o pervertire a doctrinei.

Desigur, asemenea poziţii tranşante, venite din partea unor personalităţi ale domeniului au o anumită semnificaţie şi un oarecare impact, dar presiunea economică şi speranţele justiţiabililor rămân prea mari spre a stăvili fenomenul. El rămâne ca o „pată” persistentă, care face să se nască îndoiala nu numai asupra „consultaţiei legale”, efectuată contra cost, în baza contractului de prestări de servicii juridice, şi depusă la dosarul cauzei aflate pe rolul instanţei, ci şi, din ce în ce mai mult, asupra actului de doctrină în general. Nu de puţine ori „opiniile doctrinale” expuse în revistele de specialitate poartă, într-o proporţie mai mare sau mai mică, urmările autorului avocat sau simplu consultant într-un caz faţă de soluţia căruia reacţionează.

Nu este mai puţin adevărat că un articol de doctrină, la fel ca şi o jurisprudenţă nu înseamnă prea mult pentru judecătorul român de astăzi, excesiv de încrezător în inamovibilitatea şi competenţele sale. Desigur, cu condiţia prealabilă de a mai citi publicaţiile juridice care cuprind asemenea lucruri sau volumele din ce în ce mai rare de pe rafturile bibliotecilor!

Criza revistelor de doctrină juridică şi a cărţilor de specialitate, îndeosebi în privinţa tirajelor, în condiţiile în care ţara numără peste 50.000 de profesionişti ai dreptului (avocaţi, magistraţi, consilieri juridici), mai bine de 100 de facultăţi de drept şi zeci de mii de studenţi jurişti ilustrează din plin o asemenea realitate paradoxală.

În fine, legile economiei de piaţă, care au pătruns până şi în mediul universitar şi dinamica fără precedent a legiferării fac tot mai rare lucrările teoretice profunde, autentic ştiinţifice şi de amploare publicate, în profitul expunerilor schematice, repetitive, care se rezumă, adesea, la preluarea şi sintetizarea, cu mai multă sau mai puţină îndemânare a textelor actelor normative în vigoare.

Din coloanele „Pandectelor Române” ne facem datoria de a îndemna la demnitate şi cumpătare, înţelegând faptul că doctrina, în special, cea universitară nu este o simplă marfă şi, cel puţin, nu e una ca oricare alta, presupune libertatea creaţiei şi absenţa oricărei constrângeri a spiritului, mai ales cele de ordin conjunctural, concret, pecuniar. Vremurile sunt grele, criza economică afectează toate îndeletnicirile juridice, ştiinţa dreptului nu e la îndemâna oricui, ducerea unui proces permite recurgerea la toate stratagemele şi mijloacele legale dar… totuşi, există o măsură în toate! Dincolo de ea consultaţia legală riscă să devină… vorba avocatului-profesor de la Paris, mai sus arătată.

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 1/2014.

 

sursa: wolterskluwer.ro

Consultatia legala vs. Doctrina juridica - overview
5
0 Very Poor
Share

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Follow us

Abonati-va la newsletter


RADU AURELIAN – BIROU DE MEDIATOR

ANGHELI CATALIN – BIROU DE MEDIATOR

Mediere Online Romania - Medierea, alternativa la justitie - Informatii despre o alternativa viabila la justitie. Informatii pentru profesionistii in mediere. Stiri, articole, evenimente, cursuri, tipuri de litigii...

Mediere Romania

Curs valutar live