Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mediere1/public_html/wp-includes/theme.php on line 606

Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/other.php on line 160
REGULAMENT DE ORGANIZARE | Mediere Online Romania - MEDIEREA, alternativa la justitie.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604
Something went wrong with the connection!

Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.


Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

REGULAMENT DE ORGANIZARE

Actualizare la 28.02.2017
 
.

REGULAMENT din 13 mai 2007 de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

(la data 27-iul-2007 actul a fost aprobat de Hotarirea 5/2007 )

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2)Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 13-iul-2016 Art. 1, alin. (2) din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 2

Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului, denumit în continuare regulament, reglementează punerea în aplicare a prevederilor legale privind medierea şi atribuţiile Consiliului, precum şi a dispoziţiilor privind organizarea profesiei de mediator.
(la data 13-iul-2016 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 3

(1)Prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Lege şi care îşi declară o formă de exercitare a profesiei prevăzută la art. 22 din Lege, avizată de Consiliu.
(la data 17-aug-2011 Art. 3 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 2247/2011 )

(11)Mediatorul autorizat este înscris în Tabloul mediatorilor în condiţiile prevăzute la art. 12 din Lege.
(la data 29-apr-2015 Art. 3, alin. (1^1) din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 24/2015 )

(2)Nicio organizaţie sau asociaţie constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 24 din Lege, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte legi speciale, nu poate pretinde exclusivitate în vreun domeniu ce priveşte activităţile de mediere şi control al medierii.

(la data 29-apr-2015 Art. 3, alin. (3) din capitolul I abrogat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 11-apr-2014 Art. 3, alin. (4) din capitolul I abrogat de Art. I din Hotarirea 5/2014 )

(la data 11-apr-2014 Art. 3, alin. (5) din capitolul I abrogat de Art. I din Hotarirea 5/2014 )

Art. 4

Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii: principiul viziunii globale şi unitare; principiul legalităţii; principiul imparţialităţii; principiul cooperării; principiul prevenirii; principiul parteneriatului; principiul complementarităţii, transparenţei şi dialogului social; principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii,

CAPITOLUL II: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de mediere

SECŢIUNEA 1: Funcţionarea Consiliului de mediere

Art. 5

(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Pot avea calitatea de membru al Consiliului persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite prin Statutul profesiei de mediator.
(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 24/2016 )

(3)Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum stabilit prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.
(la data 17-aug-2011 Art. 5 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 2247/2011 )

(4)Consiliul îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul Consiliu, prin procesul-verbal de şedinţă care are loc în maximum 30 de zile de la data validării rezultatelor alegerilor.

(5)Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani şi începe la data preluării acestuia în condiţiile alin. (4). Preluarea mandatului se realizează prin semnarea contractului de mandat de către fiecare membru al Consiliului, ca act subsecvent procesului-verbal de şedinţă.
(la data 13-iul-2016 Art. 5, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 6

(1)Activitatea executivă a Consiliului este coordonată de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret dintre membrii săi, pe durata prevăzută la art. 17 alin. (4) din Lege.

(2)Pentru activitatea depusă, preşedintele şi vicepreşedintele au dreptul la o indemnizaţie lunară de conducere, în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului.
(la data 06-sep-2011 Art. 6 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 7

(1)Lucrările Consiliului sunt pregătite de o comisie cu activitate permanentă, denumită în continuare Comisia permanentă, formată din 5 membri desemnaţi de Consiliu dintre membrii săi pentru o perioadă de 2 ani. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.
(la data 25-oct-2013 Art. 7, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 4346/2013 )

(2)Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum prevăzut prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului.

Art. 8

(1)Structura Consiliului, prevăzută în anexa nr. 1, este stabilită prin organigrama propusă de preşedinte şi aprobată de membrii Consiliului reuniţi în şedinţă.
(la data 13-iul-2016 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Pentru buna funcţionare şi îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în condiţiile legii, Consiliul poate înfiinţa şi coordona comisii de specialitate formate din experţi pe domenii şi poate angaja contracte cu terţi.

(3)Pentru a asigura calitatea formării iniţiale şi continue a mediatorilor, Consiliul poate constitui un departament pentru calitatea formării în mediere.
(la data 12-ian-2011 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 517/2010 )

(31)Pentru implementarea Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea alternativă a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) şi a Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluţionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum), Consiliul de mediere înfiinţează Departamentul SAL-SOL în cadrul căruia va funcţiona un grup de lucru pentru transpunerea acestora şi înfiinţează Registrul Entităţilor SAL-SOL.
(la data 15-mai-2015 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. 1 din Hotarirea 29/2015 )

(4)În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Consiliul constituie cel puţin următoarele comisii consultative cu caracter permanent:

a)Comisia consultativă a corpului profesional;

b)Comisia consultativă pentru calitatea formării;

c)Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere;

d)Comisia pentru promovarea medierii;

e1)Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar;
(la data 13-iul-2016 Art. 8, alin. (4), litera D. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 27-ian-2012 Art. 8, alin. (4), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 7/2012 )

f)Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative;

g)Comisia legislativă.

(5)_

a)În maximum 3 luni de la constituire, comisiile consultative cu caracter permanent elaborează şi adoptă regulamente proprii de organizare şi funcţionare, cu respectarea atribuţiilor stabilite de Consiliu, şi le supun aprobării membrilor Consiliului, reuniţi în şedinţă.

b)Consiliul poate face recomandări motivate către fiecare comisie consultativă, pentru a solicita modificarea sau completarea regulamentelor proprii.

c)Regulamentele comisiilor consultative sunt publice şi intră în vigoare de la data de la care se afişează pe site-ul Consiliului.

d)Hotărârile Consiliului cu privire la constituirea şi la regulamentele comisiilor consultative pot fi modificate doar cu acordul acestora.

(6)Comisia consultativă a corpului profesional este constituită din preşedinţii corpului profesional al mediatorilor autorizaţi din fiecare judeţ, a cărei consultare este necesară pentru adoptarea oricăror decizii privitoare la organizarea şi reglementarea profesiei de mediator.
(la data 29-apr-2015 Art. 8, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 24/2015 )

(7)Comisia consultativă pentru calitatea formării este constituită din reprezentanţi, cel puţin de nivel formator, ai furnizorilor de formare înscrişi în Lista furnizorilor de formare autorizaţi de Consiliu şi are ca rol formularea de propuneri şi recomandări privind îmbunătăţirea calităţii formării iniţiale şi continue a mediatorilor, precum şi avizarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului referitoare la sistemul de formare iniţială şi continuă, cu excepţia standardelor de formare.

(8)Comisia consultativă pentru calitatea serviciului de mediere este constituită din reprezentanţi ai organizaţiilor în domeniul medierii şi are rolul de a formula propuneri şi recomandări cu privire la modul de organizare, monitorizare şi control al acestor servicii.
(la data 27-ian-2012 Art. 8, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 7/2012 )

(9)Comisia pentru promovarea medierii este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii de promovare a profesiei şi de a elabora programe şi proiecte care să contribuie la informarea publicului larg şi a unor grupuri-ţintă specializate cu privire la mediere şi la activitatea Consiliului.

(101)Comisia privind relaţia cu sistemul judiciar este constituită din reprezentanţii aleşi la nivelul fiecărei Curţi de apel şi are rolul de a organiza activitatea de mediere pe raza curţilor de apel şi de a reprezenta mediatorii în relaţia cu sistemul judiciar.
(la data 13-iul-2016 Art. 8, alin. (9) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 27-ian-2012 Art. 8, alin. (10) din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 7/2012 )

(11)Comisia pentru relaţia cu autorităţile şi alte organisme reprezentative este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a propune strategii şi acţiuni în relaţia cu fiecare autoritate publică şi organism reprezentativ cu care Consiliul a încheiat un protocol de colaborare.

(12)Comisia legislativă este constituită din mediatori autorizaţi, la propunerea membrilor Consiliului, şi are rolul de a identifica nevoia unor corelări legislative şi de a face propuneri pentru abordarea unitară a medierii, în sensul legii.
(la data 06-sep-2011 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 9

Consiliul îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din următoarele tipuri de venituri:

a)taxe provenind din autorizarea mediatorilor;
(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 24/2016 )

b)taxe profesionale pentru exercitarea profesiei de mediator;
(la data 04-apr-2012 Art. 9, litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera C. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera D. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera E. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera F. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera G. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera H. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera I. din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 24/2016 )

j)donaţii, sponsorizări, alte surse de finanţare, dobândite în condiţiile legii;

k)resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

l)încasări din vânzarea materialelor proprii;

m)sume provenite din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;

n)alte tipuri de taxe stabilite prin hotărâri ale Consiliului.
(la data 13-iul-2016 Art. 9, litera N. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 10

(1)Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele situaţii:

a)prin renunţare scrisă;

b)prin deces;

c)prin încetarea calităţii de mediator;

d)prin absenţa nemotivată la mai mult de 3 şedinţe ordinare într-un an;
(la data 06-sep-2011 Art. 10, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea 2450/2011 )

e)prin suspendarea din calitatea de mediator, la cerere;

f)prin aplicarea unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă.
(la data 06-sep-2011 Art. 10, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea 2450/2011 )

(2)Încetarea calităţii de membru se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3)Absenţele se consideră a fi motivate în caz de boală, din motive familiale (deces, căsătorie, botez, boala unui membru din familie), concedii, participări la evenimente ca şi reprezentant al Consiliului şi în alte situaţii aprobate de Consiliu în şedinţa în care se absentează.
(la data 06-sep-2011 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea 2450/2011 )

(4)În caz de încetare a mandatului de membru al Consiliului, membrii supleanţi aleşi vor completa Consiliul în ordinea listei, pentru perioada de mandat rămasă vacantă.
(la data 06-sep-2011 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 11

(la data 13-iul-2016 Art. 11, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 12. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Consiliul de mediere asigură organizarea şi desfăşurarea procedurii de revocare a membrilor săi.
(la data 06-sep-2011 Art. 11 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 12

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul cooperează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu instituţiile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile legii.

Art. 13

(1)Coordonarea activităţii executive a Consiliului este asigurată de un preşedinte şi un vicepreşedinte aleşi în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1).
(la data 06-sep-2011 Art. 13, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea 2450/2011 )

(2)Preşedintele coordonează întreaga activitate, reprezintă Consiliul în relaţiile cu terţii şi este ordonator de credite.

(3)Preşedintele prezidează şedinţele Consiliului şi ale Comisiei permanente.

(4)În exercitarea funcţiei sale preşedintele emite decizii.

(5)Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare vicepreşedintelui ori altor persoane din cadrul Consiliului, în condiţiile legii.

(6)Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui. Dacă preşedintele şi vicepreşedintele sunt în imposibilitate temporară de a-şi exercita funcţiile, Consiliul poate delega unul dintre membrii săi pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile preşedintelui.

(7)Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui începe de la data semnării procesului-verbal de predare-preluare a gestiunii Consiliului, întocmit de preşedintele sau de vicepreşedintele care predă mandatul, după caz.

(8)Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, situaţia financiară a conturilor bancare şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune.

(9)Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinte este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.
(la data 27-ian-2012 Art. 13, alin. (9) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 7/2012 )

Art. 14

(1)Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:

a)prin renunţare scrisă;

b)prin deces;

c)prin încetarea calităţii de membru al Consiliului;

d)absenţa nemotivată pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
(la data 06-sep-2011 Art. 14, alin. (1), litera D. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 2450/2011 )

e)la împlinirea termenului mandatului prevăzut la art. 6 alin. (1).
(la data 06-sep-2011 Art. 14, alin. (1), litera E. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 2450/2011 )

f)prin revocare, cu votul a minimum 5 membri ai Consiliului.

(2)Încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte se constată prin hotărâre a Consiliului.

(3)În caz de încetare a mandatului, Consiliul va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Art. 15

(1)Activitatea Consiliului se desfăşoară pe baza planului anual de activităţi, aprobat prin hotărâre a Consiliului.

(2)Consiliul se întruneşte lunar în şedinţă ordinară, fixată prin hotărâre a Consiliului valabilă pe durata mandatului, la convocarea preşedintelui, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.
(la data 13-iul-2016 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea 24/2016 )

(3)Convocarea în şedinţă extraordinară se face ori de câte ori este necesar la propunerea preşedintelui sau a minimum 3 dintre membrii titulari ai Consiliului, cu propunerea ordinii de zi a şedinţei.
(la data 13-iul-2016 Art. 15, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 24/2016 )

(4)Ordinea de zi pentru şedinţele ordinare se afişează pe portalul web al Consiliului cu minimum 10 zile înainte de data şedinţei, cu indicarea orei şi locului desfăşurării şedinţei, iar pentru şedinţele extraordinare se afişează cu minimum 3 zile înainte.
(la data 06-sep-2011 Art. 15, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea 2450/2011 )

(5)Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(51)Ordinea de zi va conţine şi specificarea caracterului public sau nepublic al şedinţei sau al unor puncte de pe ordinea de zi.
(la data 06-sep-2011 Art. 15, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 2450/2011 )

(6)Lucrările Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri.
(la data 13-iul-2016 Art. 15, alin. (6) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea 24/2016 )

(7)_

a)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.

b)La solicitarea membrului Consiliului, voturile împotrivă şi cele de abţinere se motivează şi se consemnează separat în procesul-verbal de şedinţă.
(la data 27-ian-2012 Art. 15, alin. (7), litera B. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 7/2012 )

(8)Hotărârile Consiliului care se referă la profesia de mediator sunt obligatorii pentru toţi mediatorii, se publică pe portalul web al Consiliului în maximum 5 zile de la data adoptării lor şi, după ce conţinutul acestora a fost avizat de membrii consiliului, după caz, se trimit spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(la data 06-sep-2011 Art. 15, alin. (8) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 2450/2011 )

(9)Consiliul adoptă hotărâri referitor la organizarea profesiei, sistemul de formare şi calitatea formării mediatorilor, precum şi referitor la avizarea programelor de formare, după consultarea comisiilor cu atribuţii în domeniu constituite conform art. 8 alin. (4), ale căror regulamente proprii au fost aprobate prin hotărâre a Consiliului.
(la data 06-sep-2011 Art. 15, alin. (9) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 2450/2011 )

(10)Cheltuielile de deplasare şi diurnă ale membrilor care participă la şedinţele ordinare sau extraordinare ori reprezintă Consiliul în relaţia cu terţii sunt suportate din bugetul anual al Consiliului, în limitele stabilite prin hotărâre a acestuia,

SECŢIUNEA 2: Atribuţiile Consiliului de mediere

Art. 16

Atribuţii de organizare şi funcţionare a Consiliului:

a)adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa, precum şi Statutul profesiei de mediator;
(la data 13-iul-2016 Art. 16, litera A. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 24/2016 )

b)alege şi revocă preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi membrii Comisiei permanente;

c)adoptă planul de activităţi anuale, bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual;

d)stabileşte şi actualizează cuantumul taxelor şi amenzilor din care îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare, conform art. 21 din Lege;

e)organizează activitatea de redactare şi editare a publicaţiilor Consiliului;

f)acceptă donaţiile şi legatele făcute Consiliului;

g)aprobă achiziţia de bunuri mobile sau imobile ale Consiliului, pe baza unui raport de necesitare şi oportunitate;

h)organizează conferinţa naţională anuală a mediatorilor pentru a promova profesia de mediator şi activitatea Consiliului;

i)stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Consiliului;

j)organizează alegerea următorului Consiliu, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

k)exercită controlul asupra activităţii şi asupra deciziilor Comisiei permanente, preşedintelui şi vicepreşedintelui;

l)aprobă regulamentul de desfăşurare a şedinţelor membrilor Consiliului, modul de stabilire a ordinii de zi, condiţiile de asigurare a caracterului public al şedinţelor, procedura de lucru între Comisia permanentă şi Consiliu, procedurile de lucru între Consiliu şi organismele de consultare, precum şi cu cele de specialitate;

m)aprobă procedura de lucru a Comisiei permanente, precum şi procedurile de lucru specifice pentru activităţile acesteia ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliu;

n)aprobă organigrama Consiliului, propusă de preşedinte, şi o publică pe portalul său web;
(la data 13-iul-2016 Art. 16, litera N. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 24/2016 )

o)aprobă strategiile şi planurile de activităţi propuse de comisiile consultative şi de Comisia permanentă;

p)aprobă constituirea de noi comisii de specialitate, colaborările pe bază de protocol cu alte instituţii publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi participarea în proiecte, la iniţiativa Consiliului sau a unor terţi;

q)elaborează şi modifică codul etic al membrilor Consiliului, cu consultarea Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor;
(la data 13-iul-2016 Art. 16, litera Q. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 04-apr-2012 Art. 16, litera R. din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 195/2012 )

s)stabileşte cazurile pentru care Consiliul emite hotărâri şi cele pentru care preşedintele emite decizii;

t)aprobă rapoartele anuale de activitate;

u)adoptă hotărâri cu privire la constituirea comisiilor consultative şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;

v)solicită avizele comisiilor consultative cu caracter permanent, în conformitate cu atribuţiilor stabilite prin regulamentele proprii;

w)colaborează cu instituţiile de resort pentru transpunerea legislaţiei europene în materia medierii;

x)îndeplineşte orice alte atribuţii care privesc organizarea Consiliului, a Comisiei permanente şi a Secretariatului tehnic.
(la data 28-sep-2011 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 2570/2011 )

y)înfiinţează asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale şi participă la administrarea acestora.
(la data 27-ian-2012 Art. 16, litera X. din capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 7/2012 )

Art. 17

Atribuţii privind formarea mediatorilor:

a)avizează modificarea standardului ocupaţional al mediatorului;

b)propune modificări ale standardelor ocupaţionale existente şi face propuneri de noi standarde ocupaţionale care conţin denumirea de mediator, competenţe de mediator sau prevederi referitoare la mediere, în aplicarea art. 12 alin. (4) şi (5) din Lege;

c)adoptă standardele de formare în domeniul medierii;
(la data 13-iul-2016 Art. 17, litera C. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 24/2016 )

d)autorizează cursurile şi programele de formare a mediatorilor, în condiţiile standardelor de formare a mediatorului, şi autorizează furnizorii de formare să deruleze cursuri şi programe de formare autorizate de Consiliu;

e)avizează programele de nivel master în domeniul medierii, care au ca scop dobândirea competenţelor de mediator, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;

f)acreditează formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori de programe de formare a mediatorului, în condiţiile standardului de formare iniţială a mediatorului;

g)adoptă procedurile de autorizare, avizare, acreditare din domeniul formării mediatorilor.
(la data 27-ian-2012 Art. 17, litera G. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 7/2012 )

h)întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare autorizaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;

i)întocmeşte şi actualizează lista formatorilor, a examinatorilor şi a experţilor evaluator acreditaţi şi o pune la dispoziţia celor interesaţi pe portalul web al Consiliului;

j)colaborează cu organizaţii similare din străinătate pentru creşterea permanentă a calităţii formării mediatorilor şi promovarea intereselor acestora;

k)emite documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor, în condiţiile prevăzute de Standardul de formare a mediatorului;

l)supraveghează şi ia măsuri privind respectarea standardelor de formare în domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de acestea;

m)stabileşte condiţiile de atestare a calificării ca mediator, precum şi cele de echivalare ori compensare a pregătirii în mediere, prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege;

n)emite documentele care atestă echivalarea ori compensarea pregătirii în mediere, în condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (5) din Lege.
(la data 28-sep-2011 Art. 17 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 2570/2011 )

Art. 18

Atribuţii de control:

a)autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;

b)emite documentele de autorizare a mediatorilor;

c)întocmeşte şi actualizează Tabloul mediatorilor şi îl pune la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia;

d)elaborează procedura de înscriere în Tabloul mediatorilor a mediatorilor autorizaţi;

e)aprobă forma Tabloului mediatorilor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

f)ţine evidenţa formelor de exercitare a profesiei pentru mediatorii autorizaţi;

g)primeşte înştiinţările depuse în scris şi ţine evidenţa cetăţenilor străini care desfăşoară cu caracter ocazional activitate ca mediator pe teritoriul României;

h)apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere;

i)colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere;

j)face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

k)întocmeşte şi actualizează cel puţin semestrial Registrul organizaţiilor din domeniul medierii, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, şi îl publică pe portalul său web.
(la data 29-apr-2015 Art. 18, litera K. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 29-apr-2015 Art. 18, litera L. din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 24/2015 )

m)adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;

n)ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;

o)stabileşte condiţiile în care se poate face publicitate profesiei;

p)cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

q)ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispoziţiilor art. 26 alin. (2) din Lege, în condiţiile respectării legislaţiei privind concurenta;

r)primeşte sesizările în legătură cu săvârşirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplină, după caz;

s)analizează şi aprobă sancţiunile stabilite de Comisia de disciplină şi răspunde de aplicarea acestora;

t)stabileşte regulile de arhivare care trebuie respectate de formele de exercitare a profesiei şi modelele de registre pentru organizarea activităţii mediatorilor.
(la data 28-sep-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 1, punctul 3. din Hotarirea 2570/2011 )

(la data 29-apr-2015 Art. 18, litera U. din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 24/2015 )

Art. 19

Consiliul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege şi de prezentul regulament.

SECŢIUNEA 3: Atribuţiile Comisiei permanente

Art. 20

Atribuţiile Comisiei permanente sunt:

a)asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului şi desfăşurarea activităţii permanente a instituţiei, sub coordonarea preşedintelui, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui Consiliului;
(la data 06-sep-2011 Art. 20, litera A. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 2450/2011 )

b)elaborează proiecte de strategii, de planuri de activităţi şi de bugete de venituri şi cheltuieli;

c)pregăteşte şedinţele consiliului şi stabileşte priorităţile de pe ordinea de zi pe baza propunerilor membrilor Consiliului, transmise în scris şi însoţite de documentaţia necesară, acolo unde este cazul, depuse până la începerea şedinţei comisiei;
(la data 06-sep-2011 Art. 20, litera C. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 2450/2011 )

d)analizează Raportul anual de venituri şi cheltuieli şi formulează propuneri pentru a fi discutate şl adoptate de Consiliu;

e)elaborează proiecte de regulamente, metodologii, standarde şi proceduri privind organizarea profesiei de mediator şi le propune spre adoptare Consiliului;

f)formulează propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;

g)formulează propuneri pentru conţinutul tematic al Conferinţei naţionale anuale;

h)verifică îndeplinirea condiţiilor privind autorizarea mediatorilor sau avizarea formei de exercitare, solicitate prin cereri, analizează cererile şi documentele anexate privind recunoaşterea pregătirii ca mediator şi înaintează Consiliului rezoluţia de aprobare sau respingere a cererilor analizate;
(la data 06-sep-2011 Art. 20, litera H. din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 21

(1)Comisia permanentă este condusă de preşedintele Consiliului şi lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(2)Comisia permanentă îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu.

(3)Comisia permanentă se întruneşte ori de câte ori este necesar, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

(4)Calitatea de membru în Comisia permanentă încetează în condiţiile prevăzute la art. 10, care se aplică şi membrilor Comisiei permanente.
(la data 06-sep-2011 Art. 21, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 2450/2011 )

SECŢIUNEA 4: Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui

(la data 13-iul-2016 Art. 22 din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 18. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 24/2016 )

SECŢIUNEA 5: Secretariatul tehnic

Art. 24

(1)Secretariatul tehnic este structura de lucru executivă a Consiliului şi este condus de un director executiv.
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 24/2016 )

(2)Secretariatul tehnic funcţionează conform organigramei propuse de preşedinte şi aprobate de membrii Consiliului, reuniţi în şedinţă.
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 20. din Hotarirea 24/2016 )

(3)Secretariatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui Consiliului şi are următoarele atribuţii:

a)primeşte, ia în evidenţă şi distribuie corespondenţa adresată Consiliului;

b)eliberează actele emise de Consiliu, precum şi copii şi duplicate ale acestora, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte;

c)asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului, preşedintelui şi vicepreşedintelui, precum şi membrilor Comisiei permanente;

d)asigură consilierea şi reprezentarea juridică a Consiliului printr-un serviciu juridic înfiinţat în cadrul Secretariatului tehnic şi direct subordonat preşedintelui;
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (3), litera D. din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 24/2016 )

e)redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor Consiliului;

f)pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliu;

g)pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea conferinţei anuale a mediatorilor;

h)asigură consultanţă cu privire la mediere şi organizarea profesiei de mediator prin Oficiul de consultanţă la solicitarea scrisă din partea persoanelor fizice sau juridice, altele decât mediatorii autorizaţi;
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (3), litera H. din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 21. din Hotarirea 24/2016 )

i)răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al Consiliului şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;

j)asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;

k)răspunde de realizarea materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale Consiliului, precum şi de distribuirea acestora;

l)răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente;

m)răspunde de respectarea normelor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi în cazul situaţiilor de urgenţă;

n)ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor efectuate de Consiliu şi răspunde de respectarea prevederilor legale financiar-contabile;

o)întocmeşte raportul anual de execuţie bugetară al Consiliului şi face propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli.

p)ţine evidenţa dosarelor de personal, întocmeşte Regulamentul de ordine interioară şi desfăşoară orice altă activitate specifică resurselor umane conform dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (3), litera O. din capitolul II, sectiunea 5 completat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 24/2016 )

(4)Directorul executiv al Secretariatului tehnic se subordonează preşedintelui şi colaborează în îndeplinirea atribuţiilor sale cu vicepreşedintele, membrii Consiliului, comisiile consultative cu caracter permanent şi alte comisii speciale înfiinţate de Consiliu.

(5)Directorul executiv duce la îndeplinire hotărârile Consiliului, deciziile preşedintelui sau, după caz, ale vicepreşedintelui şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor Secretariatului tehnic prevăzute prin prezentul regulament şi prin fişele de post ale angajaţilor aflaţi în subordine.
(la data 13-iul-2016 Art. 24, alin. (5) din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 23. din Hotarirea 24/2016 )

(6)Directorul executiv al Secretariatului tehnic mai are următoarele atribuţii:

a)răspunde de siguranţa din punctul de vedere al securităţii în muncă şi al situaţiilor de urgenţă, conform legislaţiei în vigoare;

b)răspunde de dotarea cu echipamentul necesar şi de efectuarea instructajului tuturor angajaţilor cu privire la modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a accidentelor ce pot surveni în sediul unde îşi desfăşoară activitatea Secretariatul tehnic;

c)răspunde de organizarea acordării primului ajutor în situaţiile de urgenţă, prin constituirea unor echipe speciale în acest sens;

d)răspunde de adaptarea regulilor generale stabilite prin lege pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi în situaţii de urgenţă la condiţiile locurilor de muncă existente;

e)răspunde de respectarea şi aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă de către toţi angajaţii;

f)răspunde de urmărirea modului în care se pun în practică măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu prilejul controalelor şi al cercetării accidentelor de muncă.
(la data 06-sep-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 5 modificat de Art. I, punctul 22. din Hotarirea 2450/2011 )

CAPITOLUL III: Formele de exercitare a profesiei de mediator

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

(la data 13-iul-2016 Art. 25 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 12-ian-2011 Art. 26, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 517/2010 )

(la data 13-iul-2016 Art. 26 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 26^1 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 28 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 29 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul III, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul III, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul III, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 24/2016 )

CAPITOLUL IV: Procedura de autorizare a mediatorilor

SECŢIUNEA 1: Autorizarea ca mediator

Art. 39

(1)Procedura defineşte responsabilităţile Consiliului şi modalitatea de autorizare a mediatorilor în România.

(2)Autorizarea ca mediator se poate face doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)se face dovada că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) sau, după caz, condiţiile art. 8 alin. (2)-(6) din Lege;

b)se face dovada că a fost achitată taxa de autorizare prevăzută de Lege, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului;

c)se face dovada că a fost solicitată şi avizată o formă de exercitare a profesiei de mediator prevăzută de art. 22 din Lege şi de Statutul profesiei de mediator;
(la data 13-iul-2016 Art. 39, alin. (2), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 25. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 29-apr-2015 Art. 39, alin. (2), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 24/2015 )

(3)Pe baza documentelor depuse conform art. 40 alin. (1), Consiliul constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) şi emite o hotărâre şi autorizaţia de mediator.
(la data 04-apr-2012 Art. 39, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 195/2012 )

(4)În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele pentru care s-a emis hotărârea conform alin. (3) depun o cerere însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (9).
(la data 04-apr-2012 Art. 39, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotarirea 195/2012 )

(5)Activitatea de mediator poate fi desfăşurată de la data înscrierii în Tabloul mediatorilor actualizat lunar pe portalul web al Consiliului, în condiţiile legii şi ale Regulamentului, şi emiterii autorizaţiei de mediator de către Consiliu.

(6)Recunoaşterea pregătirii ca mediator a unui cetăţean al unui stat terţ se face conform prevederilor art. 8 alin. (2)-(6) din Lege, prin aplicarea condiţiilor stabilite prin Procedura de echivalare sau compensare a pregătirii, aprobată de Consiliu conform Legii.

(7)Recunoaşterea pregătirii ca mediator pentru un cetăţean român în condiţiile art. 72 alin. (2) sau ale art. 8 alin. (2)-(6) se face prin aplicarea corespunzătoare a Procedurii de echivalare sau compensare a pregătirii prevăzute de Lege.
(la data 28-sep-2011 Art. 39, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 23. din Hotarirea 2570/2011 )

Art. 40

(1) În vederea constatării de către Consiliu a îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator, persoanele interesate depun la secretariatul Consiliului o cerere, prevăzută în anexa nr. 2, la care se ataşează următoarele documente:(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

a)actul de identitate – copie certificată;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

b)certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie certificată;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

c)diplomă de licenţă sau titlul de studii însoţit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – copie legalizată,
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

d)certificatul de naştere – în fotocopie;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

e)documente care atestă pregătirea ca mediator, după caz, în fotocopie, respectiv:

1.e.1) certificatul de absolvire a cursului de formare ca mediator obţinut în condiţiile Legii, emis de Consiliu şi completat de furnizorul de formare autorizat; sau
(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (1), litera E., punctul 1. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 6. din Hotarirea 195/2012 )

2.e.2) dovada absolvirii unui program postuniversitar de nivel master în domeniul medierii, acreditat conform Legii şi avizat de Consiliu; sau

3.e.3) hotărârea Consiliului privind echivalarea pregătirii ca mediator, în cazul persoanelor care se încadrează în prevederile art. 8 şi 72 din Lege;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera E. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

f)adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de medicul de medicina muncii, sau, după caz, adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos” şi precizarea că include şi un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii – în original;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera F. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

g)cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliu, pentru cetăţenii români, sau declaraţie notarială pe propria răspundere, pentru cetăţenii străini – original;

h)dovada vechimii în muncă – în fotocopie;
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera H. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotarirea 2570/2011 )

i)dovada plăţii taxei de autorizare.

j)actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;

k)dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (1), litera I. din capitolul IV, sectiunea 1 completat de Art. 1, punctul 25. din Hotarirea 2570/2011 )

(2)Persoanele prevăzute la alin. (1) primesc dovada depunerii cererii, respectiv numărul de înregistrare din registrul de intrări-ieşiri al Consiliului.

(3)Cetăţenii români sau străini care au absolvit cursuri înainte de apariţia legii sau prin parcurgerea unor programe de formare într-un stat terţ vor depune la Consiliu o cerere însoţită de documentele care atestă parcurgerea programului de formare, precum şi programa acestuia, cereri care vor fi analizate în conformitate cu Procedura de echivalare sau compensare prevăzută de Lege. În toate cazurile, Consiliul va emite o hotărâre individuală cu privire la îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor de echivalare sau compensare.
(la data 28-sep-2011 Art. 40, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 26. din Hotarirea 2570/2011 )

(4)Hotărârea Consiliului cu privire la un program de formare ca mediator, evaluat în condiţiile art. 72 alin. (2), se aplică tuturor cererilor formulate de persoane care au parcurs acelaşi program de formare.
(la data 24-dec-2009 Art. 40 din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 128/2009 )

(5)Persoanele interesate pot depune personal sau prin curier la Consiliu cererile de autorizare ori de echivalare a pregătirii ca mediator.

(6)Documentele anexate cererii în copie vor fi certificate de solicitant drept conforme cu originalul şi vor fi semnate de acesta.

(7)În toate cazurile, Consiliul va analiza doar cererile care sunt însoţite de toate documentele solicitate prin formularul tipizat de cerere, iar documentele depuse la Consiliu nu se restituie.

(8)În termen de 30 de zile de la data depunerii unei cereri, Consiliul adoptă o hotărâre privind aprobarea sau respingerea acesteia. Termenul de comunicare este de 10 zile calendaristice de la data adoptării hotărârii.
(la data 27-ian-2012 Art. 40, alin. (8) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 7/2012 )

(9) În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 alin. (4) pot depune odată cu documentaţia de autorizare şi o cerere, conform anexei nr. 2B, însoţită de următoarele documente:(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (9) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 195/2012 )

a)declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator, conform anexei nr. 2C – în original;
(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (9), litera A. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 29-apr-2015 Art. 40, alin. (9), litera B. din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 24/2015 )

c)declaraţia pe propria răspundere privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor, conform anexei nr. 2A – în original;
(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (9), litera C. din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (9), litera D. din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 29-apr-2015 Art. 40, alin. (9^1) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 24/2015 )

(10)Odată cu constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare ca mediator şi a avizării unei forme de exercitare a profesiei conform prezentului regulament, pentru solicitanţii care au depus şi documentaţia de la alin. (9), Consiliul dispune prin aceeaşi hotărâre şi la înscrierea în Tabloul mediatorilor, în termen de 30 de zile.
(la data 04-apr-2012 Art. 40, alin. (10) din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 13-iul-2016 Art. 40, alin. (11) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 04-apr-2012 Art. 40^1 din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 195/2012 )

Art. 41

(1)Secretariatul tehnic verifică existenţa documentelor menţionate la art. 40 în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor de autorizare şi poate solicita completări sau clarificări.

(la data 13-iul-2016 Art. 41, alin. (2) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 41, alin. (3) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 Art. 41, alin. (4) din capitolul IV, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 27. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 42

Consiliul comunică în scris răspunsul motivat la orice solicitare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia.
(la data 27-ian-2012 Art. 42 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 7/2012 )

Art. 43

(1)Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliu.

(2)Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.

(3)În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la Consiliu o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:

a)actul de identitate – în fotocopie;

b)hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicită modificare, schimbare sau încetare – în fotocopie;

c)actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces-verbal al adunării asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) – în fotocopie;

d)dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliu – în fotocopie;

e)legitimaţia de mediator, vizată la zi – în fotocopie.

(4)Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu se constată prin decizie a preşedintelui.

(5)Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se aprobă prin hotărâre a Consiliului şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.

(6)Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor art. 45 alin. (1) de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliu, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(7)Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.

(8)Orice mediator are dreptul să îşi suspende activitatea pe o perioada determinată sau nedeterminată, pe baza unei cereri adresate Consiliului, la care va anexa documentele prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi e).

(9)Suspendarea activităţii la cererea mediatorului se constată prin decizie a preşedintelui şi se înscrie în Tabloul mediatorilor, conform legii.

(10)Încetarea suspendării se realizează prin depunerea unei cereri însoţite de următoarele documente:

a)act de identitate – în fotocopie;

b)hotărârea prin care a primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare a profesiei – în fotocopie;

c)declaraţia tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor – în original.

(11)Încetarea cauzei de suspendare se constată prin decizie a preşedintelui.

(12)Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calităţii de mediator, se realizează în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 39 şi 40.
(la data 28-sep-2011 Art. 43 din capitolul IV, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 29. din Hotarirea 2570/2011 )

(la data 13-iul-2016 capitolul IV, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

CAPITOLUL V: Formarea mediatorilor

(la data 13-iul-2016 capitolul V, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul V, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

CAPITOLUL V1:

(la data 13-iul-2016 capitolul V^1, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 29-apr-2015 Art. 52^16 din capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 10. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 13-iul-2016 capitolul V^1, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul V^1, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

CAPITOLUL VI: Normele de răspundere disciplinară a mediatorilor

(la data 13-iul-2016 capitolul VI, sectiunea 1 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul VI, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 13-iul-2016 capitolul VI, sectiunea 3 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

(la data 04-apr-2012 Art. 82 din capitolul VI, sectiunea 4 abrogat de Art. 1, punctul 19. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 13-iul-2016 capitolul VI, sectiunea 4 abrogat de Art. I, punctul 28. din Hotarirea 24/2016 )

CAPITOLUL VI1Asociaţiile profesionale ale mediatorilor şi organizaţii în domeniul medierii

Art. 831

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin şi în scopul informării publice, Consiliul înfiinţează un singur registru al organizaţiilor din domeniul medierii RODM, care cuprinde o singură secţiune publicată pe site-ul Consiliului de mediere.
(la data 29-apr-2015 Art. 83^1 din capitolul VI^1 modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotarirea 24/2015 )

SECŢIUNEA 1: Asociaţiile profesionale ale mediatorilor

(la data 29-apr-2015 Art. 83^2 din capitolul VI^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 04-apr-2012 Art. 83^3, alin. (1), litera H. din capitolul VI^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 22. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 04-apr-2012 Art. 83^3, alin. (3) din capitolul VI^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 22. din Hotarirea 195/2012 )

(la data 29-apr-2015 Art. 83^3 din capitolul VI^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 29-apr-2015 Art. 83^4 din capitolul VI^1, sectiunea 1 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

SECŢIUNEA 2: Asociaţiile profesionale specializate

(la data 29-apr-2015 Art. 83^5 din capitolul VI^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 29-apr-2015 Art. 83^6 din capitolul VI^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 29-apr-2015 Art. 83^7 din capitolul VI^1, sectiunea 2 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

SECŢIUNEA 3: Organizarea de servicii de mediere

(la data 29-apr-2015 Art. 83^8 din capitolul VI^1, sectiunea 3 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

(la data 29-apr-2015 Art. 83^9 din capitolul VI^1, sectiunea 3 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

SECŢIUNEA 4: Alte organizaţii

(la data 29-apr-2015 Art. 83^10 din capitolul VI^1, sectiunea 4 abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotarirea 24/2015 )

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 84

(1)Fişele posturilor pentru funcţiile prevăzute în organigrama Consiliului sunt în competenţa de numire a preşedintelui şi se aprobă de către acesta.

(2)Fişele posturilor pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului.

Art. 85

Fondurile Consiliului constituite conform Legii şi prezentului regulament acoperă cel puţin următoarele categorii de cheltuieli:

a)cheltuielile de întreţinere: cheltuieli efectuate pentru plata utilităţilor la sediul Consiliului, cheltuieli de reparaţie curentă pentru sediu etc.;

b)cheltuielile de funcţionare: cheltuieli cu chiria pentru sediu, cheltuieli efectuate cu transportul, cazarea şi diurna membrilor Consiliului, ai comisiilor de specialitate, comisiilor de disciplină şi comisiilor consultative permanente pentru deplasarea la Bucureşti, care este localitatea unde Consiliul îşi are sediul, cheltuieli de transport, cazare şi diurnă în alte localităţi ale ţării, cheltuieli pentru procurarea de bunuri pentru mobilarea sediului, dotarea cu tehnică de calcul, aparatură de comunicare, birotică, consumabile, literatură de specialitate, cheltuieli ocazionate de realizarea portalului web, a bazelor de date electronice şi a unor programe soft specializate, actualizarea şi întreţinerea acestora, servicii pentru întreţinerea calculatoarelor, servicii de contabilitate, servicii de consultanţă financiară şi specialitate, alte tipuri de servicii de consultanţă, după caz, cheltuieli cu arhivarea, alte servicii care să sprijine şi să îmbunătăţească activitatea Consiliului etc.;

c)cheltuieli de personal: salariile angajaţilor în cadrul Secretariatului tehnic, indemnizaţiile membrilor, ale Comisiei permanente şi ale preşedintelui şi vicepreşedintelui, alte cheltuieli de personal, conform legii;

d)cheltuieli de editare: editarea de tipizate, broşuri, publicaţii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pliante şi afişe de promovare a medierii şi Tabloului mediatorilor, alte publicaţii proprii;

e)cheltuieli cu organizarea de evenimente, precum conferinţa naţională a mediatorilor şi alte conferinţe, organizate direct şi în parteneriat;

f)cheltuieli pentru achiziţii, conform hotărârilor Consiliului;

g)alte tipuri de cheltuieli prevăzute de lege, aprobate prin bugetul anual al Consiliului.
(la data 06-sep-2011 Art. 85 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 24. din Hotarirea 2450/2011 )

Art. 86

(1)În termen de o lună de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, începe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2)Persoanele care au absolvit până la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, un curs de formare a mediatorilor în ţară ori în străinătate, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) din Lege, pot solicita autorizarea ca mediator, în condiţiile legii şi prezentului regulament, având obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul va decide autorizarea după evaluarea conţinutului documentelor care atestă programa de formare prezentată, inclusiv a duratei pregătirii pe baza criteriilor definite de Consiliu. Dispoziţiile art. 8 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.

Art. 87

În termen de o lună de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, va fi adoptat Standardul de formare al mediatorului şi Programa-cadru în vederea autorizării furnizorilor de formare a mediatorilor.

Art. 88

(1)Dispoziţiile prezentului regulament devin aplicabile de la data adoptării lui şi se completează cu normele prevăzute în Hotărârea Consiliului de mediere nr.39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei de mediator.

(2)Orice prevedere contrară se abrogă.
(la data 13-iul-2016 Art. 88 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 29. din Hotarirea 24/2016 )

Art. 89

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul regulament.
(la data 13-iul-2016 Art. 89 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 30. din Hotarirea 24/2016 )

ANEXA nr. 1: ORGANIGRAMA Consiliului de mediere

[POZĂ – A se vedea actul modificator]
(la data 21-feb-2017 anexa 1 modificat de Art. I din Hotarirea 2/2017 )

Data………………… Semnătura……………………..

ANEXA Nr. 2: CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR

CERERE DE AUTORIZARE MEDIATOR

Domnule preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………………, domiciliat/domiciliată în …………………………………………………………………………………, identificat/identificată cu CI/BI seria ………. nr. ………….., având CNP …………………………………., adresa de e-mail …………………………………………………..,tel. ……………………………….., cetăţean ………………………., vă rog să-mi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit constatarea de către Consiliul de mediere a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorizarea ca mediator, urmând a-mi desfăşura profesia într-o formă prevăzută de art. 22 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care fac dovada spaţiului.

În vederea constatării îndeplinirii condiţiilor şi autorizării, anexez următoarele documente:

- actul de identitate – copie;

- certificat de naştere – copie;

- certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul);

- diplomă de licenţă/titlu de studii – copie legalizată;

- documente care atestă pregătirea ca mediator – copie;

- programa de formare, eliberată de furnizorul de servicii de formare – copie;

- adeverinţă medicală cu menţiunea „Apt pentru profesia de mediator”, eliberată de medicul de medicina muncii, sau adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, cu menţiunea „Clinic sănătos”, şi cu precizarea că include un examen efectuat de un medic specialist în psihiatrie, în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere – original;

- cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii la Consiliul de mediere – original;

- dovada vechimii în muncă – copie;

- dovada achitării taxei de autorizare de 880 lei în contul Consiliului de mediere – RO62 BRDE 410S V965 1163 4100, deschis la BRD-GSG, sucursala Calderon;

- actele de înfiinţare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare originale;

- dovada spaţiului pentru sediul profesional, în copie certificată, care poate fi: contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere, asociere în participaţiune etc.

Totodată mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere, să îmi îmbunătăţesc pregătirea prin participarea la cursuri de formare continuă în domeniu şi la întâlniri specifice profesiei de mediator, să respect prevederile Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările ulterioare, şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

Data

………………..

Semnătura

………………..

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

NOTĂ:

Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină. Toate documentele depuse în copie trebuie să fie certificate „conform cu originalul” şi semnate în original de deponent. Nu se acceptă documente trimise pe fax sau e-mail.

Actele depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere nu se returnează. Dosarele incomplete nu se înregistrează.
(la data 28-sep-2011 anexa 2 modificat de Art. 1, punctul 33. din Hotarirea 2570/2011 )

ANEXA Nr. 2A:

DECLARAŢIE

În atenţia: Consiliului de mediere, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2, Bucureşti

Referitor la: Datele cu caracter personal care vor putea fi înscrise în Tabloul mediatorilor

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………………………………………………, având CNP ……………………………………., posesor al/a CI/BI seria ……………… nr. ……………….., emis/emisă de …………………………………………………………………………………., în calitate de reprezentant legal al …………………………….. (Birou de mediator X, Societate civilă profesională etc.) ………………………………….,cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele furnizate în această declaraţie sunt conforme cu realitatea.

Prezenta declaraţie reprezintă consimţământul meu expres şi sunt de acord ca datele mele, menţionate în rubricile de mai jos, să fie utilizate şi prelucrate de către Consiliul de mediere pentru întocmirea Tabloului mediatorilor, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Am cunoştinţă de faptul că Tabloul mediatorilor are regim de document public în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Denumirea completă a formei de exercitare a profesiei de mediator
2. Sediul profesional
3. Pregătirea în domeniul medierii
4. Domenii de specializare
5. Experienţa practică în activitatea de mediere
6. Limba străină în care mediatorul este capabil să desfăşoare medierea (dacă este cazul)
7. Asociaţia profesională în care este membru
8. Organizaţii internaţionale din domeniul medierii în care este membru (dacă este cazul)
9. Existenţa unei clauze de suspendare (dacă este cazul)
10. Datele de contact ale formei de exercitare a profesiei pe care Consiliul de mediere le poate face publice (telefon, fax, e-mail, website) Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

Data

………………

Semnătura

…………….
(la data 28-sep-2011 anexa 2 completat de Art. 1, punctul 34. din Hotarirea 2570/2011 )

ANEXA Nr. 2B:

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN TABLOUL MEDIATORILOR

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a), ………………, domiciliat(ă) în ………………, identificat(ă) cu CI/BI seria …… nr. ……….., având CNP ………, adresa de e-mail …………., tel. …….., cetăţean ……………, vă rog să îmi aprobaţi prezenta cerere prin care solicit înscrierea în Tabloul mediatorilor, conform art. 40 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea înscrierii în Tabloul mediatorilor depun prezenta cerere, însoţită de următoarele documente:

- a) Declaraţia-tip pe propria răspundere privind înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator – în original sau certificatul de înregistrare fiscală – în copie;

(la data 29-apr-2015 anexa 2^B abrogat de Art. 1, punctul 13. din Hotarirea 24/2015 )

- c) declaraţia-tip pe propria răspundere (anexa nr. 2A) privind datele de înscriere în Tabloul mediatorilor – în original.

Mă oblig să înştiinţez Consiliul de mediere cu privire la orice modificare intervenită în datele de contact sau referitoare la forma de exercitare a profesiei.

Data……………… Semnătura………………………

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

IMPORTANT!

Cererea, însoţită de documentele solicitate, în ordinea specificată mai sus, se depune în dosar de carton alb cu şină.

Toate documentele, depuse în copie, trebuie să fie certificate „conform cu originalul” şi semnate de titular.

Actele, depuse şi înregistrate la Consiliul de mediere, nu se returnează.

ANEXA Nr. 2C:

DECLARAŢIE pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a), ………………, domiciliat(ă) în ………………, identificat(ă) cu CI/BI seria …… nr. ……….., având CNP ………, adresa de e-mail …………., tel. …….., cetăţean ……………, în calitate de mediator, mă angajez să depun toate diligenţele pentru a-mi declara activitatea de mediere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi să înştiinţez Consiliul de mediere despre obţinerea certificatului de înregistrare fiscală (CIF), în cel mai scurt timp, în vederea menţinerii în Tabloul mediatorilor.

Data……………… Semnătura………………………

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere
(la data 04-apr-2012 anexa 2^A completat de Art. 1, punctul 31. din Hotarirea 195/2012 )

ANEXA Nr. 3:

Domnului preşedinte al Consiliului de mediere

CONTRACT de constituire a societăţii civile profesionale de mediatori între:

1.dl/dna ………………………………………………………..;

2.dl/dna ………………………………………………………..;

3.dl/dna ………………………………………………………..;

4.dl/dna …………………………………………………………

s-a convenit constituirea unei societăţi civile profesionale de mediatori, supusă reglementărilor prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 1: Denumirea societăţii

Societatea civilă profesională de mediatori poartă denumirea de ………………………. şi are sediul în …………………… .

Art. 2

Societatea se constituie pe o durată de ………………………. .

Art. 3

Condiţiile de asociere sunt prevăzute în statutul societăţii civile profesionale de mediatori, încheiat potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi care face parte integrantă din prezentul contract.

Localitatea …………………. Data …………………..
Semnătura…………………..

ANEXA Nr. 4: STATUTUL societăţii civile profesionale de mediatori ……………..

Subsemnaţii:

- …………………….., domiciliat în ……………, cod numeric personal ………….., născut în …………….., la data de ………………,

- …………………….., domiciliat în ……………, cod numeric personal ………….., născut în …………….., la data de ………………,

- …………………….., domiciliat în ……………, cod numeric personal ………….., născut în …………….., la data de ………………,

au convenit, după cum urmează, Statutul societăţii civile profesionale de mediatori ……………, înfiinţată conform art. 22 din Legea nr. 192/2006 şi art. 32-34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

TITLUL I: Forma, obiect, scop, denumirea (forma profesională), sediu, durata

Art. 1: Forma

Prezenta societate este înfiinţată ca o societate profesională de mediatori şi este compusă din subsemnaţii:

- ……………………………….. – asociat;

- ……………………………….. – asociat;

- ……………………………….. – asociat.

Art. 2: Obiect

Societatea are ca obiect exercitarea în comun a profesiei de mediator conform Legii nr. 192/2006 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Art. 3: Scop profesional

(1)Fiecare asociat şi mediator salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.

(2)Societatea este denumită ……………………………… – societate civilă de mediatori.

Art. 4: Sediul

(1)Sediul principal al societăţii este situat în ………………….. .

(2)Societatea îşi poate deschide birouri de lucru în/pe raza judeţului/judeţelor ……………………. .

Art. 5: Durata

Societatea se constituie pentru o durată de ………… ani din momentul înscrierii sale la Consiliul de mediere.

TITLUL II: Capitalul social

Art. 6: Compunerea capitalului social

(1)Capitalul social este compus după cum urmează:

- Dl. …………………………………:

- aport în numerar/natură/clientelă: ………………. lei (……..) lei;

- Dl. …………………………………:

- aport în numerar/natură/clientelă: ………………. lei (……..) lei;

- Dl. …………………………………:

- aport în numerar/natură/clientelă: ………………. lei (……..) lei.

(2)Aporturile în natură/clientelă ale asociaţilor sunt constituite din următoarele bunuri:

- ………………………….., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ……… din data de …………. la valoarea de ……………. lei;

- ………………………….., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ……… din data de …………. la valoarea de ……………. lei;

- ………………………….., evaluat de către asociaţi/conform raportului de expertiză nr. ……… din data de …………. la valoarea de ……………. lei.

Art. 7: Repartizare

Capitalul social este divizat în ………….. părţi sociale a câte ………….. lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 6, astfel:

- ………………… – ………………… părţi sociale;

- ………………… – ………………… părţi sociale;

- ………………… – ………………… părţi sociale.

TITLUL III: Adunarea generală

Art. 8: Adunările generale

(1)Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.

(2)Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.

(3)Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.

(4)Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.

(5)Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.

(6)Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale.

(7)Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.

Art. 9: Atribuţiile adunării generale

Principalele atribuţii ale adunării generale sunt:

a)aprobarea bilanţului anual;

b)repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);

c)mărirea sau reducerea capitalului social;

d)fuziunea;

e)schimbarea denumirii societăţii;

f)schimbarea sediului principal, înfiinţarea de birouri de lucru sau sedii secundare;

g)crearea sau anularea părţilor de industrie;

h)primirea de noi asociaţi;

i)excluderea asociatului/asociaţilor;

j)alegerea mediatorului coordonator al societăţii;

k)desemnarea lichidatorului/lichidatorilor;

l)orice modificare a statutului societăţii.

Art. 10: Procedura adunării generale şi procesele-verbale

(1)Adunările generale sunt prezidate de mediatorul coordonator sau asociatul desemnat de către acesta.

(2)Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.

(3)Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.

TITLUL IV: Coordonarea activităţii

Art. 11: Coordonarea

(1)Societatea este coordonată de un mediator coordonator sau asociatul desemnat de acesta. El este numit prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de 1/2 din capitalul social.

(2)Mandatul mediatorului coordonator este de 2 ani.

(3)Calitatea de mediator coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.

Art. 12: Desemnarea mediatorului coordonator

DI(Dna) ……………………….. este desemnat(ă) începând cu data de ………………. mediatorul coordonator al societăţii.

Art. 13: Drepturile şi obligaţiile mediatorului coordonator

(1)Mediatorul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.

(2)Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 8. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către mediatorul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă şi fără ca această valoare să poată depăşi 10% din valoarea capitalului social.

(3)Raporturile dintre mediatorul coordonator şi ceilalţi mediatori ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.

Art. 14: Remunerare

Mediatorul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.

TITLUL V: Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate

Art. 15: Exerciţiul financiar

Exerciţiul financiar începe de la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.

Art. 16: Conturile şi informarea asociaţilor

(1)Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de mediatorul coordonator singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, mediatorul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate, întocmite de coordonator.

(2)Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele acestuia şi pot consulta orice registru şi document contabil al societăţii.

(3)Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi a întocmi raportul asupra gestiunii.

Art. 17: Rezultatele financiare

Adunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.

Art. 18: Repartizarea beneficiilor

(1)Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.

(2)După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva profitul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:

- cotă alocată deţinătorilor părţilor sociale ……………………..;

- cotă alocată deţinătorilor părţilor de industrie ………………..;

- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ………………….. .

TITLUL VI: Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale

Art. 19: Cesiunea părţilor sociale

(1)Cesiunea de părţi sociale poate fi făcută numai către mediatori cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile legii.

(2)Cesiunea între asociaţi este liberă.

(3)Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.

(4)Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.

Art. 20: Notificarea cesiunii

(1)Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.

(2)În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către mediator/mediatori neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 19 alin. (2) nefiind aplicabile.

(3)Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.

Art. 21: Retragerea asociaţilor

(1)Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi Consiliului de mediere intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.

(2)La împlinirea termenului prevăzut în notificare Consiliul de mediere va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.

(3)În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului statut: …… .

Art. 22: Încetarea calităţii de asociat

(1)Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.

(2)În cazul în care la expirarea acestui termen cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica în mod corespunzător.

Art. 23: Decesul asociatului

(1)La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.

(2)Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: ……………….. .

(3)În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează:

a)reducerea corespunzătoare a capitalului social;

b)emiterea de noi părţi sociale în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului;

c)încetarea formei de exercitare a profesiei.

Art. 24: Alte dispoziţii

Cesionarii sunt obligaţi să depună la Consiliul de mediere un exemplar original al actului de cesiune. (Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)

TITLUL VII: Exercitarea profesiei

Art. 25: Activitatea şi răspunderea profesională

(1)Asociaţii şi mediatorii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de mediator în numele societăţii.

(2)Fiecare mediator răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.

(3)Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare mediator care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.

Art. 26: Suspendarea asociaţilor

………………………………………………… .

Art. 27: Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei

………………………………………………… .

TITLUL VIII: Dizolvarea şi lichidarea

Art. 28: Dizolvarea

Societatea se dizolvă în următoarele situaţii:

a)prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi;

b)prin hotărâre judecătorească;

c)prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor;

d)prin decesul simultan al tuturor asociaţilor;

e)prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni;

f)la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii,

Art. 29: Lichidarea

(1)Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona „În lichidare”.

(2)Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea mediatorului coordonator. În caz contrar acesta va fi numit de către decan.

(3)Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, la repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.

(4)În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.

TITLUL IX: Condiţia suspensivă şi publicitate

Art. 30: Condiţia suspensivă

(1)Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării statutului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Tabloul mediatorilor.

(2)După înscrierea societăţii, mediatorul coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.

Art. 31: Publicitate

În termen de 15 zile de la semnarea statutului, acesta va fi prezentat Consiliului de mediere.

Semnături:

Mediator ……………………………………………….

Mediator ……………………………………………….

Mediator ……………………………………………….

Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din …………………….. .

Preşedinte,

L.S.

ANEXA Nr. 5: ACT DE ÎN FIINŢARE a biroului de mediator(i)

Subsemnatul/Subsemnaţii, …………………………, persoană/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 lit. a)-f) din Legea nr. 192/2006privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,

ÎNFIINŢEZ/ÎNFIINŢĂM

birou de mediator(i) cu:

1.denumirea ………………………………………………………………………;

2.sediul profesional al biroului este: ………………………………………..;

3.aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descrie aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) …………………….. .

Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele hotărâte de Consiliul de mediere (se fac menţiuni suplimentare).

Data ……………….. Semnătura ……………………..

Depus azi, ………….., la Consiliul de mediere şi copiile certificate ale hotărârilor de autorizare.

Secretar,

……………………….

Avizat în şedinţa Consiliului de mediere din ………………..

Preşedinte,

L.S.

ANEXA Nr. 6: MODELUL ştampilei formelor de exercitare a profesiei

1.Ştampila are formă rotundă.

2.Diametrul ştampilei este de 3 cm.

3.Conţinutul ştampilei:

a)Consiliul de mediere;

b)judeţul sau, după caz, municipiul Bucureşti (în care îşi are sediul forma de exercitare a profesiei);

c)denumirea formei de exercitare a profesiei.

4.Menţiunile privind Consiliul de mediere şi denumirea judeţului se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei, urmărind linia circumferinţei.

5.Menţiunea privind forma de exercitare a profesiei se inscripţionează în interiorul circumferinţei ştampilei.

Exemple:

ANEXA Nr. 7: REGULI DE PUBLICITATE a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Art. 1

În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, mediatorul este independent profesional şi, în limitele legii, nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice tip.

Art. 2

Reputaţia mediatorului se sprijină pe competenţă şi demnitate.

Art. 3

(1)Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre activitatea pe care o desfăşoară, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, precum şi a tuturor principiilor esenţiale ale profesiei şi a prezentelor reguli de publicitate.

(2)Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului ori care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora.

(3)Mijloacele de publicitate ale mediatorilor şi ale formelor de exercitare vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi.

(4)Este interzisă utilizarea publicităţii negative împotriva altor mediatori prin orice mijloc de comunicare la care accesul este public.

Art. 4

(1)Formele de exercitare a profesiei de mediator pot utiliza pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

a)plasarea unei firme;

b)anunţuri de publicitate potrivit prezentelor reguli de publicitate;

c)anunţuri şi menţiuni în anuare, în cărţi de telefon sau în alte publicaţii;

d)materiale publicitare profesionale sau/şi pentru participare la evenimente;

e)ofertă de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale;

f)site internet.

(2)Nu sunt/este permise/permisă acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public, inclusiv difuzarea în tot ori în parte, a şedinţelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masă, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate etc.

Art. 5

(1)Firma formei de exercitare a profesiei de mediator va fi amplasată la sediul profesional.

(2)Firma, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele reguli de publicitate, va avea dimensiunea maximă de 90 cm x 200 cm şi va cuprinde următoarele elemente:

a)România şi Consiliul de mediere, inclusiv sigla acestuia;

b)denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului de mediere;

c)adresa completă a sediului profesional – opţional;

d)date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator – opţional;

e)poziţia la care este forma de exercitare a profesiei de mediator înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.

(3)Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, în copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare, în sintagma „Avizat de Consiliul de mediere prin Hotărârea nr. … din data de ……..”.

Art. 6

Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri cu ocazia stabilirii sau schimbării sediului profesional, precum şi a altor modificări ale acestora.

Art. 7

(1)Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi la colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.

(2)În vederea participării la manifestările menţionate la alin. (1), formele de exercitare a profesiei de mediator pot edita broşuri de prezentare generală pentru comunicare publică.

Art. 8

(1)Formele de exercitare a profesiei de mediator şi mediatorii pot avea site propriu, bloguri, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului, care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată.

(2)Conţinutul şi modul de prezentare a site-ului, blogului, precum şi a oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, a celorlalţi mediatori, precum şi secretul profesional.

(3)Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot cuprinde nicio intercalare cu caracter de reclamă ori menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)Site-ul sau blogul, precum şi orice alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului nu pot conţine legături directe sau indirecte către alte adrese de internet (linkuri) al căror conţinut ar fi contrar principiilor esenţiale ale profesiei de mediator şi nu pot prelua informaţii din alte surse, fără menţionarea expresă a sursei şi a datei la care a fost preluată informaţia.

(5)Pentru realizarea obiectivelor menţionate la alin. (4), forma de exercitare a profesiei de mediator sau mediatorul deţinătoare/deţinător a/al site-ului, blogului, precum şi a/al oricăror alte forme electronice de comunicare, afişare sau prezentare care se aplică în cazul internetului trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor (linkurilor) şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea acestora dacă conţinutul şi forma lor sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial.

(6)Este interzisă utilizarea adreselor de corespondenţă poştale sau electronice publicate de Consiliul de mediere în Tabloul mediatorilor pentru transmiterea unor mesaje denigratoare la adresa mediatorilor autorizaţi.

Art. 9

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele reguli de publicitate constituie abatere în conformitate cu art. 38 lit. e) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează disciplinar conform dispoziţiilor legii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

ANEXA nr. 71: Modele de firmă pentru publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator

(- Anexa la regulile de publicitate)

România[POZĂ]A se vedea actul modificator.consiliul de mediereMIHAI POPESCUBIROU DE MEDIATORADRESA

TELEFON

WEBSITE

Înscris în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator la poziţia ……

România[POZĂ]A se vedea actul modificator.consiliul de mediereMIHAI POPESCU şi DAN IONESCUSOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE MEDIATORIADRESA

TELEFON

WEBSITE

Înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator la poziţia ……

România

[POZĂ]

A se vedea actul modificator.

consiliul de mediere

MIHAI POPESCU şi

ANDREEA POPESCU

BIROU DE MEDIATORI ASOCIAŢI

ADRESA

TELEFON

WEBSITE

Înscris în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator la poziţia ……România

[POZĂ]

A se vedea actul modificator.

consiliul de mediere

MIHAI POPESCU

MEDIATOR

Angajat cu Contract individual de muncă în organizaţia neguvernamentală ………..

ADRESA

TELEFON

WEBSITE

Înscris în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator la poziţia ……

ANEXA Nr. 8: COD de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

1.Preambul

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, împreună cu normele privind răspunderea disciplinară a acestora, prevăzute în Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (legea) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere constituie principalele reguli în conformitate cu care mediatorii îşi desfăşoară activitatea.

Prezentul cod cuprinde ansamblul normelor şi caracteristicilor ce definesc calitatea activităţii profesionale, având rol de a servi ca linie de conduită obligatorie mediatorilor, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate competentă şi responsabilă, în conformitate cu etica profesiei.

1.1.Definiţii

În sensul prezentului cod, medierea este modalitatea voluntară de soluţionare a conflictelor dintre două sau mai multe persoane, pe cale amiabilă, cu sprijinul unei terţe persoane neutre, calificate şi independente, printr-o activitate desfăşurată în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu normele prezentului cod.

Mediatorul este persoana neutră, imparţială şi calificată, aptă să faciliteze negocierile dintre părţile aflate în conflict, în scopul obţinerii unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Probitatea profesională reprezintă respectarea tuturor normelor deontologice şi de organizare şi funcţionare ale profesiei stabilite prin lege, regulamentul de organizare şi funcţionare, prezentul cod şi prin hotărâri ale Consiliului de mediere.

1.2.Misiunea mediatorului

Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol esenţial. Într-un stat de drept, mediatorul are sarcina de a încerca soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate.

Mediatorul nu are şi nu poate avea o obligaţie de rezultat, ci doar de prudenţă şi diligentă. Soluţionarea conflictului depinde exclusiv de acordul părţilor, misiunea principală a mediatorului fiind aceea de a depune toate eforturile de care este capabil şi priceperea pe care o are pentru a sprijini părţile să ajungă la un acord.

1.3.Obiectivele codului

Normele deontologice sunt destinate să garanteze, prin acceptarea lor liber consimţită, buna îndeplinire de către mediator a misiunii sale, recunoscută ca fiind indispensabilă pentru buna funcţionare a societăţii. Nerespectarea acestor norme de către mediatori va duce, în ultimă instanţă, la aplicarea unei sancţiuni disciplinare.

Obiectivele prezentului cod sunt următoarele:

a)să ofere mediatorilor liniile de conduită directoare în activitatea pe care o desfăşoară;

b)să apere interesul public [medierea este, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o activitate de interes public];

c)să promoveze încrederea în mediere ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.

2.Principii generale

2.1.Libertatea părţilor de a recurge la mediere şi de a lua o decizie

2.1.1.Mediatorul are obligaţia de a se asigura că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevăzută de legile speciale.

2.1.2.Mediatorul trebuie să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele.

2.1.3.Mediatorul va informa de la început părţile în ce va consta activitatea sa şi asupra faptului că decizia finală le aparţine în mod exclusiv şi că se pot retrage oricând din procesul de mediere.

2.1.4.Mediatorul nu va oferi părţilor consultanţă legală sau de specialitate, în schimb poate sfătui părţile că pot obţine asistenţă juridică independentă sau de specialitate.

2.1.5.Mediatorii trebuie să acorde asistenţă numai în cazul în care au calificarea necesară pentru a răspunde în mod rezonabil orizontului de aşteptare al părţilor angajate în mediere.

2.2.Nediscriminarea

Mediatorul nu va refuza activitatea de mediere şi nu o va exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială a părţilor.

2.3.Independenţa, neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului

Mediatorii trebuie să fie independenţi, neutri faţă de dispute şi părţi şi să conducă procesul de mediere într-un mod imparţial. În exercitarea atribuţiilor lor profesionale trebuie să se bucure de deplină independenţă faţă de entităţile care ar putea avea interese în cauzele în care are loc medierea. Această independenţă trebuie să fie de natură a le garanta imparţialitatea, neutralitatea şi echidistanţa faţă de cauză, rezultatele acesteia şi de părţile implicate în dispută.

Mediatorul trebuie să evite orice situaţie de natură să îi limiteze independenţa şi să respecte normele de etică profesională.

Dacă în orice moment din timpul procesului de mediere mediatorul îşi pierde aceste atribute, el este obligat să aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor implicate în conflict şi, dacă este cazul, să anunţe entitatea care a supus cazul spre mediere.

În situaţiile în care vor fi soluţionate prin mediere conflicte de familie, independenţa şi imparţialitatea mediatorului nu pot fi argumente pentru a ignora sau a neglija interesul superior al minorului.

2.4.Încrederea şi integritatea morală

Relaţia dintre mediator şi părţi se bazează pe încredere, având la bază cinstea, probitatea, spiritul de dreptate şi sinceritatea mediatorului.

2.5.Secretul profesional – confidenţialitatea

Prin însăşi natura misiunii sale, mediatorul este depozitarul secretelor părţilor implicate în procedura medierii şi destinatarul comunicărilor de natură confidenţială.

Fără o garanţie a confidenţialităţii, încrederea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotrivă un drept şi o îndatorire fundamentală şi primordială a mediatorului.

Mediatorul trebuie să respecte secretul oricărei informaţii confidenţiale de care ia cunoştinţă în cadrul activităţii sale profesionale. Această obligaţie nu este limitată în timp.

2.6.Conflictul de interese

Mediatorul trebuie să refuze preluarea unui caz dacă ştie că există împrejurări care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi atunci când constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii.

Mediatorii vor face cunoscute toate conflictele de interese potenţiale sau existente de care sunt, în mod rezonabil, conştienţi. Comunicarea conflictelor de interese se face atât părţilor aflate în conflict, cât şi, dacă este cazul, entităţii care a supus cazul spre mediere. Dacă părţile nu îşi dau acordul expres privind participarea sa în continuare, mediatorul este obligat să renunţe la soluţionarea respectivului caz.

De asemenea, mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere.

2.7.Stabilirea onorariilor

Mediatorul trebuie să informeze părţile cu privire la onorariu, iar valoarea însumată a onorariului şi a cheltuielilor ocazionate de procedura medierii trebuie să fie echitabilă şi justificată. Acesta va explica părţilor baza de calcul şi valoarea onorariilor, precum şi a deconturilor de cheltuieli.

2.8.Răspunderea mediatorului

Mediatorul răspunde civil, penal şi disciplinar pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, în conformitate cu prevederile legii civile, ale legii penale şi ale normelor stabilite de Consiliul de mediere.

Încălcarea prevederilor prezentului cod constituie atingere adusă probităţii profesionale şi atrage sancţionarea conform legii.

2.9.Incompatibilităţi

Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă profesie, cu excepţia incompatibilităţilor prevăzute prin legi speciale.

2.10.Calitatea procesului de mediere

Mediatorii trebuie să depună toate diligentele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiţii de siguranţă, respect reciproc, egalitate de şanse, respectarea diversităţii, corectitudine profesională şi procedurală.

3.Comportamentul profesional

3.1.În exercitarea profesiei, mediatorii au obligaţia să respecte hotărârile Consiliului de mediere.

3.2.Mediatorul trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la creşterea prestigiului profesiei. Pentru aceasta el trebuie să fie devotat profesiei, să îşi îmbunătăţească tehnicile şi practicile profesionale, urmând în acest scop cursuri de formare continuă. Mediatorul trebuie să se asigure că personalul angajat sau administrativ necesar activităţii de mediere respectă deontologia şi secretul profesiei.

Toţi mediatorii, astfel cum sunt definiţi în conţinutul legii, trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesiei şi de la orice acţiuni contrare imparţialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbire demnităţii acesteia, adică probităţii profesionale.

3.3.Mediatorul este autorizat să informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informaţia să fie fidelă şi veridică, cu respectarea secretului profesional, a altor principii esenţiale ale profesiei şi a regulilor de publicitate stabilite prin norme aplicabile profesiei.

Mediatorul va evita să facă menţiuni care să aducă atingere intereselor altor practicieni în mediere.

4.Relaţiile dintre mediatori

4.1.Practicienii în mediere îşi datorează amabilitate şi respect reciproc, nefiind permise vulgaritatea şi manifestările necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice atitudine jignitoare ori imputări răuvoitoare, în general să se abţină de la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor colegi mediatori.

4.2.Divergenţele dintre mediatori se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în situaţia nerezolvării pe această cale, vor fi supuse dezbaterii Consiliului de mediere, constituit în instanţă disciplinară.

5.Dispoziţii finale

Regulile privind conduita etică şi deontologia profesională sunt obligatorii pentru toţi mediatorii.
(la data 17-aug-2011 anexa 6 completat de Art. 1, punctul 8. din Hotarirea 2247/2011 )

ANEXA Nr. 9: CODUL DE ETICĂ al membrilor Consiliului de mediere

Preambul

- Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliul, este forul care îşi exercită atribuţiile conform cadrului legal stabilit prin Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea, precum şi prin directivele Uniunii Europene, în interes public, asigurând calitatea serviciului de mediere prin organizarea şi administrarea activităţii de mediere.

- Membrii Consiliului îşi desfăşoară activitatea cu respectarea normelor de etică profesională prevăzute în cuprinsul prezentului cod.

- În cuprinsul prezentului cod, activitatea membrilor Consiliului trebuie înţeleasă în sensul activităţii desfăşurate în cadrul Consiliului de mediere ca organ de conducere, precum şi în sensul activităţii desfăşurate în comisiile în care membrii Consiliului sunt desemnaţi conform legii (Legea, Regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile Consiliului), care pot fi: Comisia permanentă, Comisia de disciplină, precum şi orice alte comisii care pot fi înfiinţate de Consiliu în limitele reglementărilor cadrului legal.

CAPITOLUL I: Libertatea de decizie şi opinie în exercitarea atribuţiilor legale

Art. 1: Libertatea de decizie

(1)Libertatea de decizie în îndeplinirea atribuţiilor conferite membrilor Consiliului de cadrul legal în vigoare trebuie exprimată în limitele prevăzute de lege şi cu bună-credinţă.

(2)În exercitarea dreptului la libera decizie, membrii Consiliului vor avea în vedere interesele tuturor celor cărora decizia le este aplicabilă, în sensul de a produce efecte, precum şi prevenirea situaţiilor de discriminare, tratament inegal sau/şi concurenţă neloială.

Art. 2: Libertatea de opinie

(1)Libertatea de opinie în luarea deciziilor se exercită de către membrii Consiliului numai în cadrul dezbaterilor şi discuţiilor ce au loc în Consiliu şi în comisii, fără a fi înţeleasă de către aceştia ca un drept de a externaliza dezbaterile contradictorii ce ar putea avea loc în cadrul Consiliului.

(2)Membrii Consiliului vor exprima în afara şedinţelor Consiliului numai opiniile proprii, fără a face referiri la opiniile personale ale altor membri ai Consiliului.

(3)Membrii Consiliului se vor abţine de la calificative sau de la judecarea opiniilor ori a activităţilor celorlalţi membri ai Consiliului, atât în cadrul, cât şi în afara activităţii din Consiliu.

Art. 3: Exprimarea publică a opiniilor

(1)În lipsa unui mandat expres dat de Consiliu, membrii acestuia nu pot desfăşura activităţi în numele şi pentru Consiliu. În cazul în care membrii Consiliului sunt mandataţi de Consiliu să participe la o acţiune în calitate de reprezentanţi ai acestuia, ei vor face publică numai poziţia Consiliului sau deciziile acestuia, după caz, abţinându-se să îşi exprime opiniile personale.

(2)În cazul în care membrii Consiliului doresc să facă publică opinia personală în legătură cu atribuţiile sau activitatea Consiliului, aceştia sunt obligaţi să facă precizarea expresă că este o opinie personală şi că nu reprezintă poziţia oficială a Consiliului.

(3)În cazul hotărârilor luate în cadrul Consiliului în conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, opiniile diferite se motivează şi se consemnează separat în cuprinsul hotărârilor.

(4)Membrii Consiliului pot preciza dacă opiniile personale sunt susţinute de organizaţiile din care fac parte sau de către mediatorii care i-au votat.

(5)În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale ca fiind o opinie a unui grup de mediatori.

(6)În lipsa unui mandat expres, membrii Consiliului trebuie să se abţină de la afirmarea unei opinii personale sau a unui grup de mediatori ca fiind o opinie a mediatorilor din România.

CAPITOLUL II: Nediscriminarea

Art. 4

(1)În activitatea lor, membrii Consiliului se vor abţine să producă orice fel de discriminare şi vor acţiona în sensul combaterii oricărei discriminări pe motiv de rasă, religie, orientare sexuală sau apartenenţă la o organizaţie.

(2)Membrii Consiliului vor acţiona în toată activitatea pe care o desfăşoară pe durata mandatului în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, acţionând în sensul asigurării unui tratament egal, nediscriminatoriu şi al egalităţii de şanse faţă de orice persoană care se adresează acestuia.

(3)În aplicarea legii, membrii Consiliului vor acţiona folosind aceeaşi măsură şi aceleaşi criterii faţă de toate persoanele, constituindu-se astfel în garanţii nediscriminării.

CAPITOLUL III: Conflictul de interese

Art. 5

(1)Membrii Consiliului îşi vor declara apartenenţa la asociaţii profesionale în momentul preluării mandatului şi oricând pe parcursul mandatului atunci când dobândesc calitatea de membru în cadrul unor astfel organizaţii.

(2)Membrii Consiliului vor preciza asociaţiile şi/sau grupurile de mediatori pe care le reprezintă în sensul precizat la art. 3 alin. (1).

(3)În toate cazurile în care participă la luarea unei hotărâri în exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de membrii ai Consiliului, aceştia vor declara orice situaţie în care se află în conflict de interese şi se vor abţine de la vot.

(4)Potrivit principiului responsabilităţii, membrii Consiliului nu vor abuza de dreptul de a se abţine de la vot, fiind responsabili în luarea deciziilor, în asigurarea funcţionării Consiliului şi în îndeplinirea atribuţiunilor conferite prin lege.

(5)În cazul blocării luării unei decizii prin lipsa cvorumului prevăzut de lege, blocaj cauzat de abţinerea membrilor Consiliului de la vot, aceştia vor motiva abţinerea care va fi consemnată în procesul-verbal.

(6)Persoana care are calitatea de membru al Consiliului se va abţine de la vot dacă hotărârile Consiliului sau ale comisiilor:

a)soluţionează o cerere adresată Consiliului al cărui petent este el, soţul său, rudă sau afin al său până la gradul IV inclusiv;

b)soluţionează o cerere adresată Consiliului referitoare la acte şi fapte ce privesc forma de exercitare a profesiei de mediator, asociaţia profesională sau furnizorul de formare în care membrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea, iar decizia se ia pe baza opiniilor subiective ale membrilor Consiliului, şi nu în baza unor criterii obiective stabilite prin hotărâri ale Consiliului;

c)au ca obiect acte sau fapte ce privesc raporturi patrimoniale ale Consiliului cu entităţi economice în care membrul Consiliului, rudele acestuia până la gradul IV inclusiv sau afinii sunt asociaţi sau salariaţi ori deţin funcţii de conducere administrative sau executive. De la prezenta clauză sunt exceptate donaţiile şi legatele făcute în favoarea Consiliului şi în beneficiul acestuia.

(7)De la situaţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) fac excepţie actele pur administrative ale Consiliului în care îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă a cererii naşte obligaţia legală a Consiliului de a avea o anumită conduită şi, implicit, de a emite o anumită hotărâre (de exemplu: autorizarea mediatorului, avizarea formei de exercitare a profesiei, acreditarea formatorilor, examinatorilor, evaluatorilor etc.).

(8)Membrii Consiliului nu sunt în conflict de interese atunci când iau decizii ca instanţă disciplinară, conform legii, cu privire la o plângere în care petentul sau mediatorul învinuit este membru al unei asociaţii profesionale în care sunt înscrişi ca membri şi membrul/membrii Consiliului. În acest caz, principiul responsabilităţii prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi cel al nediscriminării prevăzut în prezentul cod guvernează activitatea membrilor Consiliului în exercitarea atribuţiilor de instanţă disciplinară şi de asigurarea calităţii serviciului de mediere în interes public şi în spiritul legii.

CAPITOLUL IV: Comportamentul loial şi civilizat faţă de colegii mediatori şi faţă de colegii membri în Consiliu

Art. 6

(1)Membrii Consiliului îşi datorează unii altora respect şi sunt garanţii folosirii unui limbaj şi unei atitudini civilizate pe care o vor promova atât în cadrul Consiliului, cât şi în cadrul organizaţiilor din care fac parte.

(2)Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine, nu vor instiga şi nu vor participa direct sau indirect la acţiuni de denigrare a celorlalţi membri ori a Consiliului ca instituţie.

(3)Membrii Consiliului nu vor iniţia, nu vor susţine şi nu vor instiga direct sau indirect la acţiuni de revocare din Consiliu a unui alt membru al acestuia.

(4)Membrii Consiliului au obligaţia etică să acţioneze astfel încât acţiunile de revocare a unui membru să fie iniţiate numai de către asociaţiile profesionale din care acel membru al Consiliului face parte sau de către una dintre asociaţiile profesionale care au susţinut prin vot desemnarea ca membru în Consiliu.

(5)Membrii Consiliului nu se vor implica în iniţierea şi/sau în susţinerea unor modificări legislative care nu au fost comunicate în prealabil Consiliului şi nici nu au susţinere din partea acestuia, în cazul în care orice membru al Consiliului are cunoştinţă despre iniţiative legislative în domeniul medierii, care nu au fost comunicate Consiliului, acesta are obligaţia de a notifica Consiliului respectiva iniţiativă legislativă.

CAPITOLUL V: Confidenţialitatea şi comunicarea

Art. 7

(1)Membrii Consiliului se vor abţine să dea publicităţii luările de poziţii ale celorlalţi membri, cu excepţia celor comunicate oficial de Consiliu.

(2)Consiliul va comunica oficial deciziile şi hotărârile sale prin publicarea pe site-ul propriu a hotărârilor adoptate.

(3)Membrii Consiliului se vor folosi de canalele de comunicare de care dispun doar în scopul de a-şi comunica propriile opinii sau decizii ori pentru a publica poziţia oficială a Consiliului în scopul corectei informări a celor interesaţi.

(4)Membrilor Consiliului le este interzisă crearea unor beneficii de imagine în profesie în virtutea calităţii pe care o deţin în Consiliu, prin raportarea la poziţiile exprimate în Consiliu sau în comisii de către alţi membri ai Consiliului.

(5)În activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului, membrii acestuia vor respecta toate procedurile şi măsurile instituite pentru protecţia datelor cu caracter personal de către Consiliu, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(6)Membrii Consiliului nu vor înregistra sau transmite şedinţele Consiliului, transparenţa acestora fiind reglementată prin hotărâri ale Consiliului.

CAPITOLUL VI: Promovarea intereselor generale în domeniul medierii

Art. 8

(1)Consiliul îşi exercită atribuţiile legale promovând interesul public şi al mediatorilor privind calitatea serviciului de mediere şi apărarea prestigiului profesiei de mediator.

(2)Membrii Consiliului se vor abţine de la a promova interese personale şi de grup, rezultate în baza apartenenţei la structuri profesionale şi la alte structuri asociative, în cazul în care acestea nu converg sau nu sunt prioritare interesului general în profesie.

CAPITOLUL VII: Transparenţa decizională

Art. 9

(1)Activitatea membrilor Consiliului se desfăşoară în baza principiului transparenţei, iar în aplicarea acestui principiu, membrii Consiliului, cu respectarea mandatului dat, vor informa persoanele interesate asupra acţiunilor întreprinse, poziţiei şi deciziilor Consiliului.

(2)Principiul enunţat la alin. (1) nu vine în contradicţie cu posibilitatea Consiliului de a decide ca anumite şedinţe să nu fie publice. În acest context luările de poziţie ale membrilor nu pot fi făcute publice decât de către fiecare membru pentru sine, în sensul art. 7.

(3)În niciun caz membrii Consiliului nu vor dezvălui poziţiile celorlalţi membri anterior luării unei decizii de către Consiliu, respectiv de către comisia din care fac parte.

CAPITOLUL VIII: Răspunderea disciplinară

Art. 10

(1)În toate cazurile în care membrii Consiliului de mediere încalcă oricare dintre obligaţiile stipulate în prezentul cod, aceştia vor răspunde disciplinar.

(2)Se consideră abatere disciplinară încălcarea cu intenţie, în mod repetat şi neîntemeiat, de către membrii Consiliului, a oricărei obligaţii prevăzute în sarcina acestora de Lege, de hotărârile Consiliului şi de prezentul cod.

(3)Orice membru al Consiliului poate sesiza Consiliul cu o plângere împotriva unui alt membru al acestuia în termen de 6 luni de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

(4)Sancţiunile disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea abaterii, precum şi în funcţie de starea de recidivă în săvârşirea abaterilor şi constau în:

a)observaţia scrisă;

b)amendă de la 100 la 1.000 lei;

c)suspendarea calităţii de membru al Consiliului pe o durată de până la maximum 6 luni;

d)excluderea din Consiliu.

(5)Cuantumul amenzii poate fi actualizat anual de către Consiliu cu indicele de inflaţie.

(6)Plângerile formulate împotriva unui membru al Consiliului referitoare la nerespectarea unor obligaţii prevăzute în sarcina acestuia de lege, regulamente şi de prezentul cod sunt analizate de Senat, înfiinţat prin hotărâre a Consiliului.

(7)Consiliul, prin preşedinte, convoacă Senatul în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea plângerii. Convocarea se poate face prin e-mail, fax sau scrisoare recomandată. Data convocării Senatului va fi stabilită astfel încât de la transmiterea convocării către membrii Senatului şi până la întrunirea acestuia să curgă un termen de cel puţin 7 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 14 zile lucrătoare. Senatul va decide în termen de 30 de zile de la data întrunirii sale dacă plângerea împotriva unui membru al Consiliului este admisibilă.

(8)Pentru a fi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să fie formulată în scris şi înregistrată la Consiliu în original;

b)să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul petentului sau adresa aleasă pentru comunicarea cu Consiliul şi calitatea în care petentul a formulat plângerea;

c)să cuprindă numele şi prenumele membrului/membrilor împotriva căruia/cărora este formulată plângerea;

d)să precizeze care sunt acţiunile sau inacţiunile pe care petentul le consideră ca fiind fapte prin care membrul Consiliului a săvârşit o abatere disciplinară;

e)faptele menţionate de petent să fi fost săvârşite de membrul/membrii Consiliului în această calitate, astfel cum a fost definită în preambulul prezentului cod.

(9)Membrii Senatului pot administra orice probe pe care le consideră necesare pentru a decide asupra admisibilităţii plângerii.

(10)Senatul decide asupra admisibilităţii plângerii prin vot, lucrările Senatului se desfăşoară în prezenţa a 2/3 din membrii săi, iar deciziile se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din membrii prezenţi. Opiniile separate vor fi consemnate la cerere, iar decizia Senatului se înaintează Consiliului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.

(la data 14-dec-2011 Art. 10, alin. (11) din anexa 9, capitolul VIII abrogat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 2892/2011 )

(12)În cazul în care plângerea este inadmisibilă, Consiliul va comunica petentului decizia motivată a Senatului.

(13)În cazul în care plângerea este admisibilă, Consiliul numeşte în prima şedinţă ordinară o comisie de disciplină, conform art. 40 din Lege.

(14)Dispoziţiile art. 40 şi 41 din Lege se aplică corespunzător şi în cazul abaterilor săvârşite de către membrii Consiliului.

(15)Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la răspunderea disciplinară a membrilor Consiliului se completează cu dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare în materia răspunderii disciplinare, precum şi cu Procedurile de lucru ale Consiliului şi ale comisiei de disciplină privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.

(16)În cazul în care abaterea disciplinară a membrilor Consiliului cauzează prejudicii acestui organism, persoana sancţionată disciplinar poate răspunde şi material pentru prejudiciul cauzat, conform legii române în vigoare.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii tranzitorii

Art. 11

Până la constituirea Senatului, analiza admisibilităţii plângerii formulate împotriva unui membru al Consiliului va fi făcută în şedinţă de Consiliu de către membrii acestuia.

ANEXA Nr. 10: REGULAMENT privind normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniu şi reglementările în domeniul medierii

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Prezentul regulament stabileşte normele de organizare a activităţii Consiliului de mediere, denumit în continuare Consiliul, pentru garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Constituţia României şi Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Adoptarea prezentului regulament a fost impusă de calitatea de „operator de date cu caracter personal” [art. 2 alin. (2) lit. a) şi alin. (4) din Legea nr.677/2001, cu modificările şi completările ulterioare], acordată Consiliului de mediere de către Autoritatea Naţională de Supraveghere şi Protecţie a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin Notificarea nr. 10.723/2009 şi Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal aprobat de Consiliu prin hotărâre în data de 29 ianuarie 2010.

Art. 2

Regulile instituite prin prezentul regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului, indiferent de poziţia ocupată şi de atribuţiile pe care le îndeplinesc, precum şi mediatorilor sau altor persoane care sunt desemnate să facă parte din comisii sau grupuri de lucru înfiinţate de Consiliu prin hotărâri ale acestuia şi care, prin natura activităţii, au acces la date cu caracter personal.

Art. 3

Toţi mediatorii sunt obligaţi să cunoască dispoziţiile prezentului regulament.

CAPITOLUL II: Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 4

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară, în conformitate cu Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului ca organism de interes public, respectiv:

a)formarea mediatorilor;

b)autorizarea şi avizarea mediatorilor;

c)asigurarea respectării legislaţiei în materia medierii şi, în special, a codului de etică al membrilor Consiliului de mediere de către membrii corpului profesional;

d)autorizarea furnizorilor de formare, formatorilor şi evaluatorilor/examinatorilor în domeniul medierii şi supravegherea calităţii formării;

e)asigurarea calităţii serviciului de mediere;

f)publicitatea Tabloului de mediatori, a furnizorilor de formare, formatorilor, examinatorilor/evaluatorilor;

g)asigurarea transparenţei decizionale, a participării la activitatea desfăşurată de Consiliu, publicităţii şedinţelor Consiliului cu excepţiile prevăzute de hotărârile Consiliului;

h)orice alte atribuţii care revin Consiliului în baza legii pentru organizarea profesiei şi a serviciului de mediere în România.

Art. 5

(1)Accesul la date cu caracter personal al membrilor Consiliului, secretariatului tehnic şi terţilor se face în condiţiile prezentului regulament, condiţii care vor fi comunicate public pentru ca orice solicitant să fie informat asupra drepturilor pe care le are în privinţa accesului la datele cu caracter personal prelucrate de Consiliu.

(2)Informarea este asigurată de Consiliu:

a)prin afişare pe site-ul Consiliului;

b)prin afişare la sediul Consiliului (secretariat);

c)prin serviciul sau angajatul responsabil pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6

Categoriile de date prelucrate de Consiliu sunt:

1.date de identificare:

a)numele şi prenumele;

b)sexul;

c)data şi locul naşterii;

d)cetăţenia;

e)semnătura;

f)date din acte de stare civilă;

g)număr de telefon;

h)adresa personală;

i)adresa de e-mail;

j)profesia;

k)locul de muncă;

l)formarea profesională;

m)apartenenţa la asociaţii profesionale;

n)orice alte date necesare îndeplinirii atribuţiilor legale ale Consiliului;

2.date cu caracter special, respectiv:

a)codul numeric personal;

b)seria şi numărul actului de identitate;

c)date privind starea de sănătate;

d)date privind sancţiuni disciplinare;

e)date privind cazierul judiciar;

f)date statistice despre activitatea desfăşurată în mediere;

g)alte date cu caracter personal stabilite de Consiliu prin hotărâri date în aplicarea legislaţiei în domeniu.

Art. 7: Surse de colectare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi colectate de Consiliu în exercitarea atribuţiilor legale:

a)de la persoanele vizate;

b)de la reprezentanţi legali, împuterniciţi ai persoanelor vizate;

c)de la alte persoane care îşi exercită drepturile sau, respectiv, îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu dispoziţiile legale în materia medierii.

Art. 8: Persoanele care gestionează datele

Următoarele categorii de persoane sunt îndrituite să prelucreze date cu caracter personal colectate de Consiliu:

a)angajaţii Consiliului;

b)membrii Comisiei permanente;

c)membrii Comisiei de disciplină;

d)membrii Consiliului;

e)membrii comisiilor de specialitate înfiinţate de Consiliu prin hotărâri.

Art. 9: Categorii de destinatari

Următoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate de Consiliu:

a)persoana vizată;

b)reprezentanţi legali ai persoanei vizate;

c)autorităţi judecătoreşti;

d)autorităţi publice;

e)poliţie;

f)terţi care sunt persoane interesate în a obţine date cu caracter personal prelucrate de Consiliu şi care justifică un interes legitim în a avea acces la acest tip de informaţii.

Art. 10: Garantarea protecţiei datelor cu caracter personal

(1)Datele cu caracter personal sunt prevăzute la art. 6.

(2)Confidenţialitatea acestor date este asigurată de Consiliu, cu următoarele excepţii:

a)date personale, care sunt necesare să devină publice pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului conform legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere şi hotărârilor Consiliului;

b)date personale pentru care persoana în cauză îşi dă consimţământul de a se face publice;

c)date personale necesare a fi făcute publice în situaţia unei suspiciuni de fraudare a legii. Aceste situaţii sunt apreciate de Consiliu prin decizie. Hotărârea Consiliului va menţiona motivaţia necesităţii de a se face excepţie de la regula confidenţialităţii pentru fiecare situaţie particulară;

d)date personale de notorietate a căror publicitate este asigurată chiar de persoana titulară a acestora (deţinătorul de drept) sau de un terţ cu consimţământul persoanei titulare. În acest caz, Consiliul nu are nevoie de consimţământul persoanei. Notorietatea este apreciată de Consiliu, ca organism de decizie format din 9 membri conform legii.

(3)Încălcarea prevederilor cu caracter confidenţial se sancţionează disciplinar, administrativ, material sau penal, după caz, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 11: Arhivarea datelor prelucrate

Consiliul va arhiva datele cu caracter personal prelucrate pe o perioadă de 3 ani, după care acestea sunt distruse. Termenul de 3 ani curge de la momentul colectării acestor date la Consiliu, operaţiunea de colectare fiind prima operaţiune de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12: Transfer de date în străinătate

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate se va efectua de Consiliu în conformitate cu legile interne şi cu legislaţia comunitară aplicabilă statelor membre.

CAPITOLUL III: Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 13: Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

(2)Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin mijloace neautomate sau automate.

(3)Prelucrarea neautomată presupune:

a)înregistrarea documentelor în registrul de intrări;

b)constituirea unei mape a persoanei, care are trecute pe copertă documentele conţinute;

c)analiza de către Secretariatul tehnic a conformităţii documentelor prezentate cu cerinţele legale, cererea de completare, după caz;

d)supunerea documentelor analizei Comisiei permanente;

e)emiterea deciziei şi stocarea documentelor;

f)documentele sunt stocate în dulapuri metalice închise cu cheie şi sigilate;

g)stocarea se face într-un sistem care să permită identificarea rapidă a unei persoane în vederea actualizării datelor sau, după caz, accesul individual la datele personale;

h)analizarea documentelor sau a unor situaţii în care Consiliul se autosesizează în cadrul şedinţelor ordinare şi menţionarea acestora în procesele-verbale scrise în caiete numerotate şi înregistrate;

i)documentele persoanelor care încetează raporturile cu Consiliul se returnează sau, după caz, se arhivează pentru o perioadă de 3 ani, fiind apoi distruse;

j)transmiterea datelor prevăzute de lege către terţi;

k)hotărâri ale Consiliului sau ale comisiilor înfiinţate de acesta cu privire la persoane.

(4)Prelucrarea automată a datelor presupune:

a)existenţa unui soft care să permită introducerea datelor pentru formarea bazei de date sau actualizarea acesteia de către cei interesaţi, prin internet;

b)extragerea datelor statistice necesare;

c)restricţionarea prin parolare a accesului la datele privind persoana;

d)accesul fiecărei persoane la propriile date, cu posibilitatea de a le corecta şi actualiza;

e)necesitatea prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală pentru evitarea dublei înregistrări.

CAPITOLUL IV: Descrierea generală a măsurilor luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

Art. 14: Identificarea şi autentificarea utilizatorului

(1)Procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal de către persoanele care au acces la date cu caracter personal se face conform regulamentelor adoptate de Consiliu şi, dacă este cazul, ordinelor interne ale preşedintelui Consiliului emise în aplicarea acestora.

(2)Toate persoanele care au acces la date cu caracter personal prelucrate de Consiliu vor semna un angajament de confidenţialitate. Excepţie fac situaţiile în care se solicită acces la propriile date cu caracter personal.

Art. 15: Procedura de acces în arhiva Consiliului

În cazul accesului la date cu caracter personal arhivate de Consiliu, persoana îndrituită va solicita în scris accesul în arhiva Consiliului, care va fi asigurat după următoarea procedură de lucru:

a)solicitarea este adresată Consiliului şi înscrisă de Secretariatul tehnic în registrul de intrări al Consiliului;

b)solicitarea este înaintată de Secretariatul tehnic preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului. Acesta din urmă va pune rezoluţie pe cerere şi o va înainta persoanei având ca atribuţii de serviciu, conform fişei de post, arhivarea şi accesul la datele cu caracter personal – denumit în continuare arhivar – sau serviciului juridic, după caz, pentru formularea unui răspuns către solicitant;

c)arhivarul va comunica solicitantului răspunsul Consiliului, invitându-l să se prezinte la sediul Consiliului în vederea consultării documentelor solicitate şi arhivate.

d)arhivarul va înregistra într-un registru special numărul şi data solicitării, persoana care solicită accesul, datele personale la care se solicită accesul, data la care a prezentat solicitantului documentele solicitate. Solicitantul va semna în registru primirea documentelor solicitate;

e)documentele originale din arhivă vor fi consultate de solicitant în prezenţa arhivarului, care răspunde de integritatea arhivei.

Art. 16: Prelucrare automată

(1)Prelucrarea automată a datelor personale se efectuează de personalul cu atribuţii conform fişei de post prin accesarea fişierelor utilizând parola individuală.

(2)Schimbarea parolei la intervale de timp determinate se face prin grija preşedintelui Consiliului.

(3)Blocarea accesului după introducerea greşită a parolei este o măsură de siguranţă care asigură protecţia datelor personale în cazul accesului neautorizat.
(la data 06-sep-2011 anexa 8 completat de Art. I, punctul 26. din Hotarirea 2450/2011 )

ANEXA nr. 11: Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

CAPITOLUL I: Dispoziţii introductive

Art. 1

(1)Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.

(2)Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.

(3)Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2

(1)Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii autorizaţi cu drept de vot înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prezentelor proceduri.

(2)Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform art. 5 alin. (2) din Regulament.

(3)Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Regulamentului şi ale prezentelor proceduri.

(4)Data alegerilor este stabilită de Consiliul de mediere în maximum 6 luni de la declanşarea procedurii de organizare a alegerilor, în condiţiile art. 20 lit. m1, din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3

Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

CAPITOLUL II: Condiţii de participare la alegeri a mediatorilor autorizaţi

Art. 4

La alegeri pot participa cu drept de vot mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:

a)sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizaţi – Secţiunea I reactualizat, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Regulamentului, înainte de declanşarea alegerilor;

b)nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare;

c)nu a interveni nicio clauză de suspendare la data exercitării dreptului de vot.

Art. 5

(1)Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi şi va afişa cu cel puţin 30 zile calendaristice anterior datei alegerilor lista completă cu mediatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, listă pe care o va afişa la sediul propriu şi o va publica pe site-ul său oficial.

(2)Lista prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării. Contestarea se poate face în scris pe adresa oficială a Consiliului de mediere, prin email la adresa contestatii@cmediere.ro sau prin fax pe numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.

(3)Soluţionarea contestaţiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de două zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestaţiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.

CAPITOLUL III: Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a candidaturilor

Art. 6

Pentru a fi aleşi ca membri ai Consiliului de mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament şi pe cele prevăzute la art. 2 şi 4 din prezentele proceduri.

Art. 7

Cererile de candidatură însoţite de actele doveditoare se depun personal sau prin mandatar la sediul Consiliului de mediere cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.

Art. 8

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

a)cererea de candidatură, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere – în original;

b)declaraţia de intenţie privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere – semnată, în original;

c)curriculum vitae, în format Europass, cu fotografie – semnat de candidat, în original;

d)cazierul judiciar al candidatului, în termen de valabilitate – în original;

e)certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;

f)adeverinţă din care rezultă că la data depunerii cererii de candidatură este membru al asociaţiei profesionale a mediatorilor aşa cum este înscris în Tabloul mediatorilor;

g)codul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei – copie certificată „conform cu originalul”;

h)dovada că a achitat taxa profesională datorată până la 31 decembrie a anului anterior celui în care se organizează alegerile;

i)declaraţie că nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere;

j)descriere a competenţelor şi experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

Art. 9

(1)Cererile de candidatură însoţite de documentele menţionate la art. 8 vor fi înregistrate de Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.

(2)Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menţionarea documentelor depuse şi a numărului de file ale dosarului.

(3)Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în Consiliul de mediere, cu menţiunea „dosar complet” sau „dosar incomplet, lipseşte …”.

(4)Candidaţii publicaţi de Secretariatul tehnic ca având dosarul de candidatură incomplet pot depune o singură dată documente în completarea dosarului de candidatură, în termen de 48 de ore de la publicarea menţiunii „dosar incomplet”.

(5)În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmeşte un proces-verbal privind situaţia dosarelor de candidatură depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură complete. Dosarele de candidatură care nu au fost completate în termen se clasează prin proces-verbal sau referat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.

CAPITOLUL IV: Procedura de validare a candidaturilor

Art. 10

(1)Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.

(2)Comisia electorală este constituită din 7 membri şi 2 supleanţi, mediatori autorizaţi cu drept de vot.

(3)Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exerciţiu şi cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.

(4)Propunerile pentru membrii în Comisia electorală se formulează de către asociaţiile profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii întocmit de Consiliul de mediere, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.

(5)Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile asociaţilor profesionale pentru membrii în Comisia electorală.

(6)Componenţa Comisiei electorale se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.

(7)Secretariatul Comisiei electorale este asigurat prin unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.

Art. 11

(1)Comisia electorală este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care constată îndeplinirea procedurii conform art. 10, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.

(2)Membrii Comisiei electorale vor alege preşedintele comisiei.

Art. 12

După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază de proces-verbal toate cererile de candidatură complete şi documentele anexate cererilor, însoţite fiecare de un referat semnat de director şi de un consilier juridic.

Art. 13

(1)Comisia electorală va decide asupra validării sau invalidării candidaturilor în termen de două zile de la data constituirii sale.

(2)În ceea ce priveşte documentul depus de candidaţi în îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 lit. j) Comisia electorală va avea drept competenţă doar verificarea existenţei declaraţiei prevăzute la art. 8 lit. j), fără a face evaluări privind conţinutul acesteia.

(3)Decizia Comisiei electorale va fi semnată de toţi membrii săi şi de secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.

(4)Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul propriu.

Art. 14

Contestaţiile împotriva deciziei Comisiei electorale se vor depune la sediul Consiliului de mediere în termen de două zile lucrătoare.

CAPITOLUL V: Comisia de soluţionare a contestaţiilor

Art. 15

(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din cinci membri şi doi supleanţi, mediatori autorizaţi.

(2)Calitatea de membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum şi cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfăşurare.

(3)Pot fi membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor doar mediatorii care au drept de vot şi care au experienţă în desfăşurarea unor activităţi similare.

(4)Propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se formulează de asociaţiile profesionale ale mediatorilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot. Propunerile vor fi însoţite de un curriculum vitae al mediatorilor propuşi să facă parte din comisie.

(5)Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(6)Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.

(7)Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru ai comisiei.

Art. 16

(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituita prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care se constată îndeplinirea procedurilor conform art. 15, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.

(2)Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi ales dintre membrii comisiei de către aceştia.

Art. 17

(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor va decide asupra acestora în termen de două zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

(2)Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în maximum 24 de ore, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 18

(1)Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afişează în maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul acestuia.

(2)În interiorul aceluiaşi termen, se publică pe site-ul Consiliului de mediere declaraţiile de intenţie şi descrierea competenţelor şi a experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum şi curriculum vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.

CAPITOLUL VI: Buletinele de vot

Art. 19

(1)Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct şi secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă la sediul Consiliului de mediere sau transmis prin serviciul curierat cu care Consiliul de mediere se află într-un raport juridic contractual ce are ca obiect exprimarea votului prin corespondenţă.

(2)Fiecare mediator înscris pe lista de votanţi are dreptul să îşi exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat şi maximum 9 candidaţi pentru fiecare tur de alegeri.

(3)Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţin numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia electorală, în ordine alfabetică.

(4)Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră, şi sunt înseriate.

(5)Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opţiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaţilor înregistraţi oficial prin tipărire în buletinul de vot.

(6)Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opţiuni pe un buletin de vot sau alte opţiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a buletinului de vot.

(7)Votul nu este valabil exprimat dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel tipărit conform alin. (3) şi (4).

(8)Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret la urnă, fiecare mediator cu drept de vot care şi-a exprimat votul va semna în lista de votanţi şi va aplica ştampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.

(9)Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret prin corespondentă, fiecare mediator cu drept de vot care şi-a exprimat votul va semna şi va aplica ştampila pe documentul de confirmare ce însoţeşte buletinul de vot.

(10)Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul conduc la anularea respectivului buletin de vot.

CAPITOLUL VII: Procedura de alegere şi validare a membrilor Consiliului de mediere

Art. 20

(1)Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din 7 (şapte) membri şi 3 supleanţi, la propunerea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, prin depunerea propunerilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.

(2)Componenţa Comisiei de validare a voturilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.

(3)Comisia de validare a voturilor se constituie prin hotărâre a Consiliului de mediere în exerciţiu, prin constatarea respectării procedurii prevăzute la alin. (2), cu minimum 15 zile înainte de data finală a exercitării votului.

(4)Înainte de începerea activităţii, Comisia de validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei şi prezintă rezultatul votului.

(5)Comisia de validare a voturilor este asistată de două persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot în cadrul comisiei.

(6)Preşedintele Comisiei de validare a voturilor anunţă public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere şi prin transmiterea pe newsletter.

(7)Comisia de validare a voturilor întocmeşte un proces-verbal de activitate şi îl depune sub semnătură la Comisia electorală.

(8)Contestaţiile referitoare la vot se depun în maximum 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluţionarea acestora se face în maximum 24 de ore de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(9)Asociaţiile profesionale care au candidaţi înscrişi pe buletinele de vot pot desemna şi câte un observator din partea fiecărei asociaţii, care participă la deschiderea urnelor şi validarea voturilor.

(10)Calitatea de membru în comisia de validare a voturilor, precum şi cea de observator este incompatibilă cu cea de candidat şi membru în Consiliul de mediere, precum şi cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentele proceduri.

Art. 21

(1)Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea unui singur buletin de vot.

(2)Voturile exprimate sunt validate şi numărate de Comisia de validare a voturilor, care va anunţa public numărul de voturi obţinute de fiecare candidat, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează rezultatul votului prin întocmirea listei în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute de fiecare candidat.

(3)Lista precizată la alin. (2) se va afişa şi pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 22

(1)Comisia electorală va analiza modul în care s-au desfăşurat alegerile şi va întocmi un document în care va prezenta etapele desfăşurării alegerilor, însoţit în anexă de documentele în susţinere depuse de toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.

(2)Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului-verbal întocmit de Comisia de validare a voturilor, sunt declaraţi de Comisia electorală ca fiind aleşi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, dar nu mai puţin de 5 % din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declaraţi de Comisia electorală ca fiind aleşi ca membri supleanţi ai Consiliului de mediere.

(4)Lista membrilor şi a membrilor supleanţi rezultată în urma votului exprimat conform procesului-verbal este transmisă Consiliului de mediere spre publicare.

(5)Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de Comisia electorală şi anunţă data şedinţei de constituire a noului Consiliu de mediere.

(6)Mandatul noului Consiliu de mediere începe conform Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului.

Art. 23

(1)În situaţia în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 22 care să asigure constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi care au obţinut un număr de voturi mai mare sau cel puţin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condiţiile prevăzute de prezentele proceduri, până la completarea componenţei legale a Consiliului de mediere.

(2)Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maximum 15 zile şi pentru acesta se vor tipări noi buletine de vot în condiţiile prezentelor proceduri, pe care se vor înscrie doar candidaţii care nu au fost validaţi după turul anterior de alegeri.

(3)După ce a avut loc un prim tur de alegeri, nu se mai pot depune noi candidaturi.

(4)Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere,

CAPITOLUL VIII: Monitorizarea alegerilor

Art. 24

(1)Cu minimum 10 zile înainte de tipărirea buletinelor de vot, se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.

(2)Comisia de monitorizare a alegerilor se constituie prin hotărâre a Consiliului de mediere care constată îndeplinirea procedurii de desemnare a membrilor în cadrul şedinţei Comisiei consultative a corpului profesional şi este formată din 7 membri, mediatori autorizaţi desemnaţi de asociaţiile profesionale care depun în acest sens propuneri conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.

(3)Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale şi a alegerilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform prezentelor proceduri.

(4)Membrii Comisiei de monitorizare a alegerilor se întrunesc în plen la începutul şi la finalul mandatului, îşi desemnează un preşedinte şi îşi stabilesc un mod de lucru.

(5)Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare a alegerilor încetează după depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfăşurat alegerile, dar nu mai târziu de maximum 5 zile de la anunţarea rezultatului final al acestora.

(6)Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publică pe site-ul Consiliului de mediere.

Art. 25

(1)Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abţină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidaţi sau colegi mediatori.

(2)Este interzisă publicarea sub orice formă a buletinului de vot înainte de anunţarea publică a rezultatelor finale ale votului.

(3)Activitatea Comisiei electorale, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Comisiei de validare a voturilor se va desfăşura la sediul Consiliului de mediere din Bucureşti, piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2.

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale

Art. 26

(1)În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile art. 10 prevăzute de Regulament, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.

(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.

(3)Procedura de revocare se poate declanşa şi se desfăşoară în condiţiile art. 11 din Regulament.

Art. 27

(1)Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru membrii comisiilor se va face în limita bugetului alocat respectivei comisii şi numai cu avizul preşedintelui de comisie.

(2)După constituire, fiecare comisie constituită conform prezentelor proceduri îşi va planifica activitatea şi va înainta o propunere de buget către Consiliul de mediere, spre aprobare.

(3)Consiliul de mediere aprobă bugetele propuse de comisii în limita a cel mult jumătate din fondurile alocate în bugetul anual al Consiliului de mediere la cap. 7 „Promovare, publicitate, conferinţe, alegeri”, fonduri ce pot fi alocate pentru întreaga organizare şi desfăşurare a procesului electoral.

Art. 28

Prezentele proceduri intră în vigoare la data afişării lor la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul oficial al acestuia, conform art. 5 alin. (1) din Regulament.
(la data 16-ian-2015 anexa 10 completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 52/2014 )

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 27 iulie 2007

sursa: idrept.ro

.

 Vezi fisierul .pdf
REGULAMENT de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere