Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mediere1/public_html/wp-includes/theme.php on line 606

Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/other.php on line 160
STANDARD FORMARE | Mediere Online Romania - MEDIEREA, alternativa la justitie.

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604
Something went wrong with the connection!

Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.


Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

STANDARD FORMARE

 Actualizare la 28.02.2017
 
.

STANDARDUL  DE FORMARE A MEDIATORULUI

din 7 septembrie 2007
(la data 22-oct-2007 actul a fost aprobat de Hotarirea 12/2007 )
CAPITOLUL I: Introducere
Art. 1
Calitatea de mediator se dobândeşte în conformitate cu dispoziţia art. 7 lit. g) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, denumită în continuare Lege, prin autorizarea de către Consiliul de mediere a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-f) din Lege.
Art. 2
În conformitate cu art. 7 lit. f) din Lege, condiţia necesară în vederea autorizării este absolvirea cursurilor pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau a unui program postuniversitar de nivel maşter în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere.
Art. 3
(1)Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea de cursuri de către furnizori de formare autorizaţi conform legislaţiei în materia formării profesionale a adulţilor şi de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
(2)În toate cazurile, formarea profesională trebuie să asigure dobândirea competenţelor profesionale prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.
(3)Programele de formare iniţială şi de formare continuă în domeniul medierii reprezintă formare profesională a adulţilor, în conformitate cu art. 9 din Lege.
(la data 24-dec-2013 Art. 3, alin. (2) din capitolul I completat de Actul din Hotarirea 5315/2013 )
Art. 31
(1)Formatorul în mediere, atât în domeniul formării iniţiale, cât şi în domeniul formării continue, îşi poate desfăşura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de Consiliul de mediere.
(2)Un furnizor de formare în domeniul medierii în înţelesul Legii poate fi autorizat de Consiliul de mediere dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)face dovada unui contract de colaborare cu minimum un formator principal, autorizat de Consiliul de mediere, cu o vechime în formare în domeniul medierii de cel puţin 5 ani;
b)face dovada unui contract de colaborare cu un examinator înscris în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor acreditaţi de Consiliul de mediere, care asigură funcţia de examinator intern în comisiile de examinare ale furnizorului de formare respectiv;
c)formatorul principal a elaborat singur sau în colaborare un manual/suport de curs avizat şi autorizat de Consiliul de mediere.
(la data 13-apr-2013 Art. 3 din capitolul I completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 1044/2012 )
Art. 4
(1)Formarea profesională a mediatorilor se finalizează cu un examen de absolvire, organizat în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere.
(2)În urma absolvirii examenului, se eliberează un certificat de absolvire însoţit de un „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire, în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
Art. 5
Certificatul de absolvire atestă absolvirea cursurilor de formare a mediatorilor, certifică dobândirea competenţelor profesionale ca mediator, conform Standardului ocupaţional al mediatorului, şi reprezintă documentul prin care se îndeplineşte dispoziţia art. 7 lit. f) din Lege în vederea autorizării ca mediator.
Art. 6
(1)Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care organizează cursuri de nivel maşter în domeniul medierii, vor evidenţia clar şi distinct în cadrul cursurilor pe care le desfăşoară care este numărul de ore şi conţinutul programului de formare a mediatorilor, cu respectarea condiţiilor de calitate adoptate prin hotărârile Consiliului de mediere şi a Standardului de formare a mediatorilor.
(2)Pentru programele de formare a mediatorilor incluse în cursuri de nivel maşter acreditate, instituţiile de învăţământ superior se supun aceloraşi reguli de avizare, evaluare, examinare şi control stabilite prin hotărârile Consiliului de mediere pentru furnizorii de formare, mai puţin autorizarea prevăzută de cadrul legal în domeniul formării profesionale a adulţilor.
Art. 7
În vederea asigurării calităţii cursurilor organizate pentru dobândirea competenţelor ca mediator, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Lege, programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardul de formare elaborat de Consiliul de mediere şi vor fi avizate în prealabil de către acesta.
Art. 8
(1)În conformitate cu Legea, Consiliul de mediere va aviza toate programele de formare a mediatorilor, precum şi programele postuniversitare de nivel maşter în mediere.
(2)Avizul pentru toate programele de formare a mediatorilor se obţine conform art. 51 şi 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere.
Art. 9
(1)În cazul furnizorilor de formare, după obţinerea avizului Consiliului de mediere pentru programul de formare a mediatorilor, aceştia se vor adresa comisiilor de autorizare şi vor urma procedurile prevăzute de cadrul legal din domeniul formării profesionale a adulţilor, în vederea autorizării.
(2)Conform clasificării cuprinse la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, programele de formare profesională a mediatorilor se încadrează la categoria programelor de specializare.
Art. 10
(1)În cazul furnizorilor de formare autorizaţi, programul de formare se va finaliza cu organizarea unui examen în condiţiile art. 18 alin. (1), al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se va elibera certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, care are regimul actelor de studii.
(2)Certificatul este însoţit de „Suplimentul descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite, conform dispoziţiilor art. 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 11
Furnizorii de formare autorizaţi vor fi înregistraţi de către Consiliul de mediere în tabloul acestora, conform art. 20 lit. d) din Lege.
CAPITOLUL II: Scopul standardului de formare a mediatorilor
Art. 12
Scopul standardului de formare a mediatorilor este stabilirea setului de criterii şi proceduri privind programele de formare a mediatorilor în vederea aplicării dispoziţiilor Legii pentru îndeplinirea cerinţelor minimale prin care să se asigure dobândirea competenţelor profesionale ale mediatorilor, în condiţiile legii.
Art. 13
(1)După absolvirea cursurilor de formare iniţială avizate de Consiliul de mediere, mediatorii se pot specializa pe domenii.
(2)Standardul de formare a mediatorilor se va completa cu competenţe specifice, pe măsură ce domeniile de specializare vor fi identificate.
CAPITOLUL III: Principii
Art. 14
Prezentul standard reflectă principiile medierii care se vor regăsi în programul de formare, respectiv:
a)participarea voluntară;
b)confidenţialitatea;
c)neutralitatea şi imparţialitatea mediatorului;
d)autodeterminarea părţilor;
e)acceptul în cunoştinţă de cauză.
Art. 15
În vederea pregătirii şi susţinerii programului de formare, se recomandă formatorilor consultarea Standardului ocupaţional al mediatorului, a Codului etic al mediatorului şi a Legii.
Art. 16
Programele de formare profesională cuprind cel puţin următoarele elemente:
a)obiectivele programului de formare profesională exprimate în competenţele profesionale ce urmează a fi dobândite;
b)durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;
c)numărul minim şi maxim de participanţi pentru un ciclu sau o serie de pregătire;
d)calificarea persoanelor cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori;
e)programa de pregătire;
f)mijloacele şi metodele prin care se asigură transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare ocupaţiei respective;
g)dotările, echipamentele şi materialele necesare formării;
h)procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.
CAPITOLUL IV: Conţinutul standardului de formare a mediatorilor
Art. 17
Prezentul standard de formare a mediatorilor are următorul conţinut:
a)cerinţe structurale privind programul de formare a mediatorilor;
b)cerinţe privind conţinutul programului de formare a mediatorilor;
c)prevederi referitoare la dotări şi echipamente;
d)cerinţe privind resursele umane cu atribuţii în pregătirea mediatorilor, respectiv formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare şi evaluare a furnizorilor de formare;
e)proceduri de înregistrare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor.
CAPITOLUL V: Structura programului de formare a mediatorilor
Art. 18
Programul de formare a mediatorilor poate să înceapă numai după ce a fost avizat de către Consiliul de mediere şi autorizat conform legislaţiei din domeniul formării profesionale a adulţilor sau acreditat conform legii, după caz.
Art. 19
(1)Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare durează cel puţin 80 de ore, în care formatorii sunt în contact direct cu participanţii, şi acoperă în mod obligatoriu conţinutul recomandat de prezentul standard.
(2)Furnizorul de formare şi echipa de formatori îşi asumă programul de formare, pentru care propune o structura unitară şi coerentă, asigurând corelarea dintre teorie şi practică.
(3)În cadrul fiecărei discipline din programul de formare, formatorul care susţine partea teoretică se va implica şi în partea practică pentru dobândirea abilităţilor corespunzătoare prevăzute de Standardul ocupaţional al mediatorului.
(4)Fiecare program de formare este coordonat de către un formator principal.
(5)La finalul fiecărui program de formare, furnizorul de formare care organizează cursurile eliberează certificate de participare pe care se menţionează în mod obligatoriu: perioada de desfăşurare a cursului, locaţia, formatorii, disciplinele cursului şi numărul de ore aferent acestora.
(la data 08-mai-2008 Art. 19 din capitolul V modificat de punctul 1. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
Art. 20
Formatul programului trebuie să răspundă simultan următoarelor cerinţe:
(1)Programul de formare este structurat pe discipline sau pe module cuantificate în credite transferabile şi acoperă toate competenţele incluse în Standardul ocupaţional al mediatorului;
(2)Programul zilnic durează minimum 3 ore şi nu poate depăşi 8 ore, inclusiv pauzele. Timpul însumat al pauzelor este de maximum 2 ore.
(3)Examinarea, interviurile, lucrările solicitate eventual de formatori cursanţilor, precum şi alte activităţi care nu se înscriu în prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia în considerare la calculul orelor programului de formare.
(la data 08-mai-2008 Art. 20, alin. (3) din capitolul V modificat de punctul 2. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
(4)Programul de formare a mediatorilor se desfăşoară, de regulă, în etape de câte 5 zile consecutive.
(5)Programul de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
(6)Programul de formare a mediatorilor conţine minimum 70% exerciţii practice şi maximum 30% din timp este alocat pentru elemente de teorie.
Art. 21
În cazul în care programul de formare a mediatorilor nu se desfăşoară în format consecutiv de timp, acesta trebuie să se înscrie în următorul cadru:
a)timpul unei sesiuni de instruire este de minimum 3 ore;
b)programul complet de formare a mediatorilor se încheie în termen de 90 de zile calendaristice, inclusiv examinarea.
Art. 22
Materiale suport de curs
(1)Furnizorii de programe de formare a mediatorilor vor elabora materialele de curs înainte de începerea programului de formare.
(2)Furnizorii de programe de formare a mediatorilor trebuie să pună la dispoziţia fiecărui participant suportul de curs/manualul cursului, precum şi alte materiale necesare bunei desfăşurări a cursului.
(3)Furnizorul de formare va specifica autorul şi proprietarul manualului de formare şi al oricărui material utilizat pe perioada formării.
Art. 23
Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare este de 24.
Art. 24
Metodele de instruire trebuie să ajute cursanţii să înveţe să aplice cunoştinţele teoretice şi să îşi dezvolte abilităţile cuprinse în Standardul ocupaţional al mediatorului.
Art. 25
(1)Programul de formare a mediatorilor trebuie să includă metode de instruire variate, dintre care următoarele sunt minim obligatorii:
- prezentarea;
- discuţii în grup;
- simulări sau demonstraţii;
- jocuri de roluri.
(2)Formatorii sunt încurajaţi să includă în materialele ce se distribuie participanţilor:
- exerciţii scrise;
- studii de caz;
- materiale multimedia.
Art. 26
Evaluarea programului de formare a mediatorilor
(1)Furnizorul programului de formare a mediatorilor va prezenta în documentaţia pentru avizare formele şi modalităţile de evaluare a programului.
(2)Modalităţile de evaluare propuse vor urmări evaluarea conţinutului, procesului de formare, organizării cursurilor, prestaţiei formatorilor, experienţei dobândite pe parcursul instruirii de către participanţii la procesul de formare etc.
(3)Furnizorul programului de formare a mediatorilor va preciza în documentele înaintate spre avizare Consiliului de mediere cine face evaluarea (participanţii în program, formatorii etc.), precum şi instrumentele de evaluare.
Art. 27
(1)Consiliul de mediere poate solicita furnizorilor de formare copii ale evaluărilor în termen de un an de la finalizarea programului.
(2)Documentele referitoare la evaluare solicitate de Consiliul de mediere vor fi puse la dispoziţia acestuia de către furnizorul programului de formare a mediatorilor în termen de maximum 14 zile calendaristice de la solicitare.
(3)În cazul în care un furnizor refuză să pună la dispoziţia Consiliului de mediere documentele solicitate referitoare la evaluare, Consiliul de mediere poate dispune măsuri care să conducă la sancţionarea furnizorului respectiv.
Art. 28
Un formator nu poate să supravegheze simultan mai mult de 5 participanţi în roluri de mediator.
Art. 29
(1)Formatorii trebuie să respecte programul şi să fie prezenţi pe întreg parcursul disciplinelor pe care au fost desemnaţi să le susţină.
(2)Participanţii trebuie să fie prezenţi pe întreaga durată a programului de formare a mediatorilor.
(3)În cazuri excepţionale, aceştia pot lipsi cu acordul formatorului, dar nu mai mult de 10% din timpul total al programului.
Art. 30
La finalul programului de formare a mediatorilor, formatorii pot evalua performanţa participanţilor şi pe bază de documente scrise, indicând ariile în care aceştia au demonstrat însuşirea conceptelor de bază şi capacitatea de a performa ca mediator, precum şi pe cele în care, în opinia formatorului, sunt necesare îmbunătăţiri.
Art. 31: Examinarea participanţilor
(1)Absolvirea cursurilor de formare în vederea autorizării pentru dobândirea calităţii de mediator conform prevederilor art. 7 lit. f) din Lege se face prin examinare, cu respectarea cadrului legal privind formarea adulţilor pe cale formală finalizată cu certificat de absolvire cu recunoaştere naţională sau a prevederilor privind organizarea programelor postuniversitare de nivel maşter, după caz.
(2)În cazul structurării programului de formare a mediatorilor pe module cuantificate în credite transferabile, se va organiza examinarea participanţilor pentru fiecare modul.
(3)Participanţii la programele de formare a mediatorilor susţin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire.
(4)Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice şi practice prin care se constată dobândirea competenţelor de mediator.
(5)Examinarea va urmări să determine gradul în care persoana examinată este capabilă să îndeplinească competenţele prevăzute în Standardul ocupaţional al mediatorului.
(6)Examinarea va include în mod obligatoriu cel puţin o modalitate prin care persoanei examinate i se vor testa abilităţile practice ca mediator (de exemplu: simulare mediere total sau parţial, întrebări din care să rezulte reacţia în anumite situaţii etc.).
(7)În cazul organizării programului deformare a mediatorilor pe module, verificarea abilităţilor se va face la finalul fiecărui modul. În situaţia în care cursantul participă la toate modulele constitutive ale cursului, furnizorul trebuie să organizeze şi un examen final.
(8)Modalitatea de verificare a abilităţilor face parte integrantă din examinare şi din programul de formare şi va fi inclusă în documentaţia necesară avizării acestuia, indiferent de forma programului prevăzută de Lege.
(9)În cazul în care nu se asigură de către furnizorul de formare verificarea abilităţilor, acesta va specifica situaţia în documentaţia de avizare a programului şi va propune modalitatea de realizare a acestei cerinţe.
Art. 32
(1)Examenul de absolvire a modulului sau examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor se organizează în cel mult 30 de zile de la data finalizării modulului, respectiv a cursului de formare.
(2)Cursantul care nu a fost declarat admis la examenul de absolvire a modulului, respectiv la examenul final de absolvire a programului de formare a mediatorilor, se poate înscrie la o altă sesiune de examinare într-un interval de maximum 6 luni, în aceleaşi condiţii stabilite de furnizorul de formare.
Art. 33
În cazul în care furnizorul de formare nu organizează examen în timpul dorit de participant, acesta se poate adresa altui furnizor de formare autorizat care organizează examen de absolvire a cursului de formare a mediatorilor.
Art. 34: Certificarea
(1)Furnizorul de programe de formare profesională a mediatorilor eliberează persoanei care a promovat examenul un certificat de absolvire cu recunoaştere naţională.
(2)Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională sunt tipărite de instituţiile abilitate în domeniul formării adulţilor sau ale învăţământului postuniversitar, după caz, în conformitate cu legislaţia în domeniu, şi au regimul actelor de studii.
(3)Certificatele de absolvire cu recunoaştere naţională se eliberează însoţite de o anexă denumită „Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competenţele profesionale dobândite.
(4)În cazul programelor de formare profesională a mediatorilor structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după susţinerea examenului de absolvire a modulului, se eliberează certificat de absolvire a modulului respectiv, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile. După absolvirea examenului final se eliberează şi certificatul de absolvire cu recunoaştere naţională, însoţit de „Supliment descriptiv al certificatului”.
CAPITOLUL VI Conţinutul programului de formare a mediatorilor:
Art. 35
Programa de pregătire pentru fiecare program de formare a mediatorilor se va întocmi de către furnizorii de formare în conformitate cu cerinţele de conţinut al programului de formare cuprinse în prezentul standard.
Art. 36
În vederea autorizării programului de formare a mediatorilor, inclusiv a celor incluse în programe postuniversitare de nivel maşter în domeniul medierii, este obligatorie avizarea programei de pregătire de către Consiliul de mediere. Avizul este anterior solicitării de autorizare sau acreditării şi începerii programului.
Art. 37
Conţinutul programului de formare a mediatorilor trebuie să includă următoarele elemente ale teoriei şi practicii medierii:
1.Teoria şi analiza conflictelor:
- durată: 16 ore;
- obiectiv: la finalul cursului participanţii sunt capabili să identifice aspectele generale şi particulare ale conflictului şi să recunoască diferitele modalităţi de intervenţie;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a)definire, tipuri şi răspunsuri în conflict;
b)elemente de dinamică a conflictelor;
c)elemente de analiza conflictelor.
2.Rezolvarea alternativă a disputelor:
- durată: 8 ore;
- obiectiv: la finalul cursului, participanţii au înţeles particularităţile rezolvării unei dispute bazate pe interese şi pot face diferenţa dintre mediere şi alte metode de rezolvare a disputelor;
- subiecte care vor trebuie minimal incluse:
a)continuumul rezolvării disputelor;
b)metode de rezolvare alternativă a disputelor (prezentare, comparaţii, rolul celei de-a treia părţi, diferenţa dintre mediere şi alte forme de intervenţie, rezolvarea bazată pe interese).
3.Mediere:
- durată: 48 de ore.
3.1.Teoria şi practica medierii:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţe privind cadrul conceptual necesar înţelegerii şi aplicării medierii şi şi-au dezvoltat abilităţi de analiză de oportunitate privind utilizarea acestei metode pentru rezolvarea unei dispute;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a)definirea medierii;
b)principiile medierii;
c)rolul mediatorului;
d)drepturile părţilor;
e)avantajele/dezavantajele medierii;
f)stiluri, tipuri de mediere şi tipuri de mediatori.
3.2.Procesul de mediere:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii au dobândit cunoştinţele necesare privind procesul de mediere şi şi-au dezvoltat abilităţi pentru a pregăti şi a conduce şedinţa de mediere;
- programul de formare trebuie să asigure ca fiecare cursant să participe cel puţin de două ori în exerciţii în care parcurge complet rolul de mediator şi să acopere cel puţin următoarele subiecte:
(la data 08-mai-2008 Art. 37, punctul 3., subpunctul 3.2.. din capitolul 6 modificat de punctul 3. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
a)etapele procesului de mediere:
a1)acordul de a media şi pregătirea sesiunii de mediere;
a2)prezentarea procesului de mediere şi stabilirea regulilor;
a3)identificarea problemelor;
a4)explorarea intereselor şi problemelor;
a5)generarea de opţiuni;
a6)încheierea acordului;
a7)încheierea sesiunii de mediere;
b)tehnici:
b1)construirea încrederii şi menţinerea echilibrului între părţi, depăşirea impasului etc.;
b2)utilizarea şi organizarea de întâlniri separate;
c)abilităţi de comunicare:
d)comunicare verbală şi nonverbală;
c2)ascultare activă;
c3)bariere de comunicare în conflict;
c4)formularea întrebărilor;
c5)reformulare şi clarificare;
c6)asertivitate.
(la data 08-mai-2008 Art. 37, punctul 3., subpunctul 3.2.., litera C^6. din capitolul 6 modificat de punctul 4. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
3.3.Etica mediatorului:
- obiectiv: la finalul cursului participanţii cunosc principiile etice pentru a decide în cunoştinţă de cauză cu privire la procesul de mediere şi au abilităţi pentru a-şi menţine poziţia de neutralitate şi imparţialitate ca mediatori;
- subiecte care trebuie minimal incluse:
a)imparţialitate, neutralitate, evitarea conflictului de interese;
b)autodeterminarea părţilor;
c)confidenţialitatea;
d)coduri de conduită;
e)prevederi legale privind respectarea eticii.
4.Organizarea activităţii mediatorilor:
- durată: 8 ore;
- obiectiv: la finalul sesiunii participanţii cunosc modul de organizare a activităţii de mediator şi au abilităţi de redactare şi gestionare a documentelor cerute de Lege referitor la activitatea mediatorului;
- subiecte ce trebuie minimal incluse:
a)Legea nr. 192/2006 şi atribuţiile Consiliului de mediere;
b)redactarea de acorduri/contracte conform cerinţelor Legii nr. 192/2006;
c)gestionarea documentelor referitoare la cauzele în care a mediat;
d)confidenţialitatea conform prevederilor legale care vizează activitatea mediatorului;
e)răspunderea profesională şi forme de protecţie.
Art. 38
Programul de formare a mediatorilor trebuie să asigure condiţiile pentru dobândirea competenţelor mediatorului, conformându-se următorului cadru:
a)formatorii care supraveghează rolurile de mediator sunt mediatori autorizaţi şi fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul standard;
b)personalul didactic care desfăşoară activităţi didactice teoretice şi practice în cadrul programelor postuniversitare de nivel maşter, în care susţine teme/discipline din programul de formare a mediatorilor, trebuie să fie înregistrat ca formatori, respectiv ca examinatori în condiţiile art. 40-47 din prezentul standard.
Art. 39: Dotări şi echipamente
(1)Dotările trebuie să fie în număr suficient, la calitatea necesară şi în stare de funcţionare, putând fi:
a)echipamente de prezentare de tip: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc.;
b)materiale demonstrative de tip: planşe, casete video, software specializat etc.
(2)Furnizorul de formare va asigura desfăşurarea cursurilor într-un spaţiu adecvat ca dimensiune şi mod de organizare, astfel încât să permită accesul participanţilor la pregătirea teoretică şi dobândirea abilităţilor.
(3)Spaţiul necesar pentru desfăşurarea cursurilor de formare este de minimum 2 m2 pentru fiecare participant, respectiv de minimum 48 de m2 pentru o grupă de 24 de persoane.
CAPITOLUL VII: Formatori, examinatori şi experţi în comisiile de autorizare a furnizorilor de formare
Art. 40
Formatorii care îndeplinesc cerinţele Standardului deformare a mediatorilor vor fi înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea formator debutant sau formator principal.
Art. 41
(1)Consiliul de mediere întocmeşte şi actualizează lista experţilor care evaluează programe ale furnizorilor de formare, precum şi lista examinatorilor de competenţe.
(2)Experţii evaluatori şi examinatorii sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor prin hotărâre a Consiliului de mediere, fiind desemnaţi dintre formatorii înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu menţiunea „formator principal”.
(la data 08-mai-2008 Art. 41, alin. (2) din capitolul VII modificat de punctul 5. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
(3)Pentru a participa în comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului de mediere dintre examinatorii înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire.
(4)Pentru evaluarea programelor de formare şi a furnizorilor care propun aceste programe, Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre evaluatori dintre cei înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.
(la data 08-mai-2008 Art. 41 din capitolul VII completat de punctul 6. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
Art. 42
Programele de formare organizate de către furnizorii de formare autorizaţi se vor realiza numai cu formatori înregistraţi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, dintre care minimum un formator principal.
Art. 43
Poate fi acreditată ca formator în domeniul medierii cu menţiunea „formator debutant” persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)este mediator autorizat în condiţiile Legii, îşi exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege, este înscrisă în Tabloul mediatorilor şi nu este înregistrată cu nicio cauză de suspendare;
b)are experienţă în domeniul medierii de minimum 3 ani de la data începerii activităţii practice, conform datelor înscrise în Tabloul mediatorilor;
c)a acţionat ca mediator în minimum 25 de cazuri, dovedite prin depunerea copiei registrului propriu în care ţine evidenţa contractelor de mediere în care a acţionat ca mediator, certificată de mediator prin semnătură pentru conformitate cu originalul;
d)are pregătire în domeniul formării adulţilor, conform legislaţiei în vigoare.
(la data 28-nov-2011 Art. 43 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 2826/2011 )
Art. 44
Pentru a fi înregistrată ca formator cu menţiunea «formator principal», persoana care solicită înregistrarea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe suplimentare faţă de art. 43 din prezentul standard:
a)a avut atribuţii de elaborare pentru cel puţin un program de formare de mediatori, autorizat de Consiliul de mediere.
(la data 13-apr-2013 Art. 44, litera A. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1044/2012 )
b)a participat la elaborarea a cel puţin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor al unui furnizor de formare autorizat de Consiliul de mediere.
(la data 13-apr-2013 Art. 44, litera B. din capitolul VII modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea 1044/2012 )
c)a participat ca formator în cel puţin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor;
d)are minimum 240 de ore de activitate ca formator în cursuri de formare a mediatorilor;
e)are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de pregătirea ca formator debutant;
f)a format în cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane.
(la data 08-mai-2008 Art. 44 din capitolul VII modificat de punctul 8. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
Art. 45
(1)În vederea acreditării şi înregistrării în Tabloul formatorilor în domeniul medierii sau în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul standard.
(2)Consiliul de mediere verifică dosarul şi emite o hotărâre privind aprobarea, completarea sau respingerea cererii în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea acesteia.
(3)Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani de la data adoptării hotărârii privind aprobarea cererii.
(4)Formatorii acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii cu menţiunea „formator debutant” sau „formator principal”.
(5)Examinatorii şi experţii evaluatori acreditaţi de Consiliul de mediere sunt înscrişi în Tabloul examinatorilor şi evaluatorilor.
(6)Tablourile se întocmesc de Consiliul de mediere şi se actualizează ori de câte ori apar modificări.
(7)În vederea reacreditării şi menţinerii în tablouri ca formator, examinator sau expert evaluator, persoanele interesate vor depune la Consiliul de mediere o cerere la care sunt ataşate documente doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor de reacreditare privind pregătirea suplimentară în domeniul conflictelor, conform prezentului standard.
(8)În toate cazurile, reacreditarea se face pentru o perioadă de 4 ani.
(9)Reacreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator se solicită înainte de expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost emisă hotărârea anterioară de acreditare sau reacreditare.
(10)Până la soluţionarea cererii, acreditarea sau reacreditarea anterioară îşi păstrează valabilitatea, cu menţinerea în tablourile prevăzute la alin. (4) şi (5).
(la data 28-nov-2011 Art. 45 din capitolul VII modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 2826/2011 )
Art. 46
Înregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului înregistrat la categoria „formator principal” se face prin hotărâre a Consiliului de mediere, pe baza documentelor care dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe suplimentare:
a)are minimum 240 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
b)a format minimum 60 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal;
c)are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar faţă de formatorul principal;
d)a coordonat în calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor.
(la data 08-mai-2008 Art. 46 din capitolul VII modificat de punctul 10. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
Art. 47
(1)Îndeplinirea condiţiilor prezentate la art. 43, 44 şi 46 din prezentul standard va fi probată prin prezentarea de documente doveditoare, în conformitate cu procedura elaborată de Consiliul de mediere şi publicată pe site-ul acestuia.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) cetăţenii altor state pentru care furnizorul de formare depune documentele prevăzute la art. 51 lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de mediere, din care rezultă pregătirea şi experienţa practică în domeniul formării de mediatori.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii tranzitorii
Art. 48
(1)În vederea autorizării ca mediator, până la data la care procedura de avizare şi autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în condiţiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresă a Consiliului de mediere, şi în cadrul cărora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 43 lit. b)-d).
(2)La o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, formatorii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d).
(la data 08-mai-2008 Art. 48 din capitolul VIII modificat de punctul 11. din anexa 1 din Hotarirea 963/2008 )
Art. 49
(1)Persoanele care solicită acreditarea ca formator şi care au făcut dovada parcurgerii anterior intrării în vigoare a Legii a minimum 80 de ore de cursuri de formare ca mediatori sau care, la intrarea în vigoare a Legii, urmau cursuri de formare a mediatorilor, însumând minimum 80 de ore de formare în cadrul unor programe aflate în derulare, pot solicita Consiliului de mediere eliberarea unui certificat de recunoaştere a pregătirii ca mediator, ulterior adoptării de către Consiliul de mediere a hotărârii prin care se constată încadrarea în dispoziţiile art. 72 alin. (2) din Lege.
(la data 28-nov-2011 Art. 49, alin. (1) din capitolul VIII modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 2826/2011 )
(2)Se consideră curs de formare orice curs derulat în ţară sau în străinătate, care acoperă modular sau integral cerinţele de conţinut pentru programele de formare a mediatorilor, conform art. 37 din prezentul standard.
(3)Se consideră program aflat în derulare orice program de formare care îndeplineşte condiţiile cuprinse la art. 20 alin. (1) şi (6) şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a)programul de formare a fost derulat în cadrul unui proiect depus spre finanţare sau deja aprobat la data publicării Legii, iar structura, durata şi metodele de desfăşurare a cursurilor de formare erau deja cunoscute;
b)programul de formare a fost derulat în cadrul unor programe care la data publicării Legii erau deja autorizate sau acreditate, conform legislaţiei în vigoare în domeniul formării adulţilor sau al învăţământului postuniversitar.
(4)Certificatul menţionat la alin. (1) înlocuieşte certificatul de absolvire prevăzut la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din prezentul standard.
Art. 50
(1)Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din prezentul standard referitor la numărul de ore, dar care au urmat un program de formare de minimum 40 de ore în mediere anterior apariţiei Legii, vor fi autorizate ca mediator în condiţiile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi la art. 72 alin. (2) din Lege, cu obligaţia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă şi de a susţine în termen de maximum 12 luni de la obţinerea autorizaţiei de mediator un examen pentru verificarea competenţelor dobândite prin practică.
(2)Persoanele declarate promovate la examenul prevăzut la alin. (1) pot solicita în maximum 12 luni de la promovarea examenului eliberarea de către Consiliul de mediere a unui certificat de recunoaştere a competenţelor dobândite ca mediator.
Art. 51
(1)Furnizorii de formare, care derulează programe de formare a mediatorilor în condiţiile art. 48 din prezentul standard, vor organiza examen de absolvire în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul de mediere şi cu dispoziţiile prezentului standard.
(2)Instituţiile de învăţământ superior acreditate, care au desfăşurat programe postuniversitare de nivel maşter în domeniul medierii care nu au fost avizate anterior de către Consiliul de mediere şi pentru care nu pot face dovada că se încadrează în condiţiile prevăzute de art. 49 alin. (3), până la finalizarea procedurilor de avizare pot organiza examen de absolvire în colaborare cu Consiliul de mediere şi cu respectarea prevederilor prezentului standard.
Art. 52
(1)Examenul de absolvire organizat în condiţiile art. 51 se finalizează cu Certificat de absolvire emis de către Consiliul de mediere şi are regimul actelor de studii.
(2)Certificatul de absolvire se tipăreşte de către Consiliul de mediere şi este însoţit de un „Supliment descriptiv al certificatului” în care se precizează competenţele profesionale dobândite şi numărul de ore de pregătire în conformitate cu cerinţele de conţinut ale programelor de formare.
(3)Certificatele de absolvire tipărite de Consiliul de mediere se pun la dispoziţia furnizorilor de formare şi ale instituţiilor de învăţământ superior acreditate, contra cost.
(4)Certificatele de absolvire dobândite în condiţiile art. 51 din prezentul standard asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. (f) din Lege şi dau dreptul de a dobândi calitatea de mediator şi accesul în profesie.
Art. 53
(1)Consiliul de mediere va elabora procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor pe care o va publica pe site-ul propriu.
(2)Procedura de avizare a programelor de formare a mediatorilor începe de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului standard.
Art. 54
(1)Suspendarea din exercitarea calităţii de mediator produce de drept efectul suspendării acreditării ca formator, examinator, respectiv expert evaluator, începând cu data emiterii deciziei de suspendare din activitate ca mediator, pe toată durata suspendării. Suspendarea acreditării se constată prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere.
(2)Acreditarea ca formator, examinator sau expert evaluator încetează în următoarele situaţii:
a)la expirarea termenului de 4 ani pentru care a fost acreditat sau reacreditat, dacă nu a fost anterior depusă o cerere de reacreditare în acest sens;
b)la cererea scrisă a titularului, adresată Consiliului de mediere;
c)prin încetarea calităţii de mediator.
(3)Încetarea acreditării ca formator, examinator sau expert evaluator se constată prin hotărâre a Consiliului de mediere şi are ca efect radierea din Tabloul formatorilor în domeniul medierii, respectiv al examinatorilor şi evaluatorilor.
Art. 55
(1)Prin sintagma „pregătire în domeniul conflictelor” folosită în cuprinsul prezentului standard se înţelege pregătire în oricare dintre disciplinele incluse în Standardul de formare, astfel cum acestea sunt descrise la art. 37.
(2)Pregătirea în domeniul conflictelor prevăzută la art. 44 lit. e) şi art. 46 lit. c) poate fi parcursă atât anterior participării la cursurile de formare ca mediator, cât şi ulterior acestora.
(3)Cursurile de pregătire în domeniul conflictelor, pe baza cărora se poate aproba acreditarea sau reacreditarea, nu includ cursuri de formare ca formator, ca evaluator de competenţe ori de formare de formatori în vederea susţinerii unui curs autorizat şi nici parcurgerea de mai multe ori a aceluiaşi program de formare iniţială ca mediator sau de pregătire continuă.
(la data 28-nov-2011 Art. 53 din capitolul VIII completat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 2826/2011 )
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 713 din data de 22 octombrie 2007
sursa: idrept
 .
.