Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mediere1/public_html/wp-includes/theme.php on line 606

Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/other.php on line 160
Statutul profesiei de mediator – proiect

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604
Something went wrong with the connection!

Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.


Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Articole

 Breaking News

Statutul profesiei de mediator – proiect

Statutul profesiei de mediator – proiect
iunie 29
00:05 2015

STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR

Capitolul I

Principiile și scopul profesiei de mediator

Art. 1

(1) Profesia de mediator este liberă și independentă și se exercită în condițiile prevăzute de Legea nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege și ale prezentului statut.

(2) Exercitarea profesiei de mediator este supusă următoarelor principii fundamentale:

 1. a) Principiul legalității;
 2. b) Principiul profesionalismului;
 3. c) Principiul autonomiei și descentralizării;
 4. d) Principiul libertății;
 5. e) Principiul independenței;
 6. f) Principiul neutralității;
 7. g) Principiul imparțialității;
 8. h) Principiul confidențialității;
 9. i) Principiul păstrării secretului profesional;
 10. j) Principiul răspunderii disciplinare;
 11. k) Principiul adoptării unui comportament loial și civilizat;
 12. l) Principiul nediscriminării;
 13. m) Principiul prevenirii conflictului de interese;
 14. n) Principiul cooperării și al parteneriatului;
 15. o) Principiul responsabilității.

Art. 2

(1) Scopul exercitării profesiei de mediator îl constituie sprijinul acordat părților aflate în orice faza a disputei, de către o terță persoană specializată în calitate de mediator, în vederea obținerii într-un termen rezonabil a unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile.

(2) Medierea reprezintă o activitate de interes public.

(3) Medierea face parte din modalitățile alternative de soluționare a litigiilor folosite pentru restabilirea dialogului, comunicării, echilibrului și ordinii sociale perturbate de un conflict între două sau mai multe persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, asigurând în același timp prevenirea sau rezolvarea disputelor, păstrarea și relansarea relațiilor de colaborare între părțile aflate în conflict.

Art. 3

(1) În exercitarea profesiei mediatorul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului de etica și deontologie profesionala. Contractul de mediere și acordul de mediere nu pot să conțină clauze care contravin legii și ordinii publice.

Profesia de mediator se exercita numai de către mediatorii înscriși în tabloul mediatorilor autorizați.

(2) În vederea desfășurării procedurii de mediere, părțile sunt libere să își aleagă mediatorul. Părțile au dreptul: să fie asistate sau reprezentate pe tot parcursul medierii până la finalizarea ei cat și la semnarea acordului de mediere, să stabilească împreuna cu mediatorul locul, data și ora desfășurării procesului de mediere.

(3) Părțile nu pot fi constrânse să urmeze procedura medierii (cu excepția cazurilor prevăzute de lege), pot renunța oricând la procedura, iar mediatorul nu poate impune părților o soluție cu privire la conflictul supus medierii.

(4) Exercitarea profesiei de către mediator se face în condiții de neutralitate, mediatorul neputând avea vreun interes față de obiectul medierii și de imparțialitate, păstrând permanent un echilibru între părți.

(5) Medierea se desfășoară într-un cadru nepublic și informal iar mediatorul, este obligat să nu divulge față de terți informațiile de care iau cunoștință în cursul activității de mediere, precum și cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părți pe parcursul medierii, chiar și după încetarea funcției sale.

(6) Activitatea de mediere se înfăptuiește în mod egal, pentru toate persoanele fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

 

Capitolul al II-lea

Activitatea profesională a mediatorului

Secțiunea 1-a Dobândirea calității de mediator

Art. 4

Statutul profesional

(1) Mediatorul este persoana specializată și apta sa faciliteze negocierile dintre părțile aflate într-un conflict și sa le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin metode și tehnici specifice profesiei care trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict.

(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, înscriși în Tabloul Mediatorilor Autorizați, membri ai Corpului Profesional al Mediatorilor din România, întocmit de Consiliul de Mediere.

(3) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condițiile legii, constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale.

(4) Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu excepția incompatibilităților prevăzute prin legi speciale.

Art. 5

(1) Poate deveni mediator persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) are capacitate deplină de exercițiu;
 2. b) are studii superioare;
 3. c) are o vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
 4. d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
 5. e) se bucură de o bună reputație și nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;
 6. f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor și a promovat examenul de evaluare, în condițiile legii și ale standardului de formare a mediatorilor;
 7. h) a fost autorizată ca mediator, în condițiile legii și prezentului statut.

(2) În primul an de activitate mediatorul parcurge o perioadă de stagiatura care se va finaliza cu o evaluare efectuata de către mediatorul îndrumător în baza referatului de evaluare.

În perioada de stagiatura, mediatorul stagiar va face obligatoriu dovada participării la cursuri de pregătire profesionala continua și la minim 15 proceduri de mediere în care participa în calitate de co-mediator alături de unul sau mai mulți mediatori pe care stagiarul ii alege, dintre mediatorii care au calitatea de mediator DEFINITIV.

Mediatorul îndrumător va putea face referatul de evaluare numai în urma parcurgerii a minim 5 proceduri de co-mediere cu mediatorul stagiar.

Mediatorul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durată de 1 an, timp în care are calitatea de mediator stagiar. După trecerea unui perioade de 6 luni de zile de la autorizare și efectuarea a 15 co-medieri, mediatorul stagiar poate dobândi calitatea de mediator definitiv, în baza unei cereri și a hotărârii Consiliului de Mediere. (3) Mediatorul definitiv care are sub îndrumare un mediator stagiar are obligația de a coordona activitatea acestuia pe toată perioada stagiului.

(4) Poate fi îndrumător, mediatorul definitiv care are cel puțin 3 ani vechime în profesie si minim 25 de medieri efectuate.

(5) Mediatorul stagiar participă la cursuri autorizate de pregătire profesională în vederea extinderii și aprofundării noțiunilor teoretice și practice dobândite în cadrul cursului de bază pentru formarea inițială a mediatorilor.

(6) După efectuarea stagiului, mediatorul stagiar, va fi evaluat de mediatorul îndrumător. Evaluarea se va face printr-un referat întocmit de mediatorul îndrumător, în condițiile prezentului statut și ale standardului de formare a mediatorilor.

(7) La finalul stagiului, în vederea dobândirii calității de mediator definitiv, mediatorul stagiar trebuie să prezinte:

 1. a) copie după autorizația de mediator obținută în condițiile alin.1;
 2. b) dovada participării la cursurile de pregătire profesională conform alin.4, în cuantum de minim 20 de ore pe an;
 3. c) dovada participării la un număr minim de 15 co-medieri.
 4. d) adeverință emisă de C.P.M.J. în raza căruia are sediul profesional principal, din care să rezulte că are drept de exercitare a profesiei;
 5. e) în situația în care condițiile de la punctele b) și c) ale prezentului alineat nu sunt îndeplinite, stagiul de pregătire se poate prelungi cu cel mult încă un an de zile.

(7) În caz de nerespectare a dispozițiilor privind perioada de stagiu, dreptul de exercitare al profesiei de mediator se suspendă până la îndeplinirea condițiilor legale mai sus menționate.

Art. 6

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sunt autorizate ca mediatori de către Consiliul de Mediere după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum este stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Mediere.

(2) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obținut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoașterea acestor documente de către Consiliul de Mediere conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Documentele de calificare obținute în profesia de mediator în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană de către persoanele prevăzute la alin. (2) se recunosc în condițiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilitățile și cunoștințele nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de Mediere ia în considerare și experiență profesională dobândită de solicitant și îi poate cere să dovedească faptul că îndeplinește toate aceste cerințe.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și cetățenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, ori într-un stat terț, după caz.

(5) Cetățeanul unui stat terț, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate și dorește să desfășoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândește acces la profesie în următoarele condiții:

 1. a) prezintă titlul de studii, însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației și Cercetării;
 2. b) prezintă conținutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii și, după caz, documentele care atestă dobândirea calității de mediator. Consiliul de mediere evaluează conținutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunoștințele și abilitățile atestate de aceste documente cu cerințele stabilite conform legii române, și hotărăște, dacă este cazul, accesul în profesie. Condițiile de echivalare ori compensare a calificării, în situația în care cunoștințele și abilitățile atestate nu corespund cerințelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin hotărârile și deciziile Consiliului de Mediere.

(6) Mediatorul străin poate desfășura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de proveniență, fiind exceptat de la cerințele de autorizare și de înscriere prevăzute în lege, având însă obligația înștiințării, în scris, a C.P.M.J. cu privire la desfășurarea acestei activități

(7) Cetățenii altor state ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, posesori ai unui document de calificare ca mediator, obținut în unul dintre aceste state sau în România, dobândesc calitatea de mediator în România, în condițiile prevăzute la alin. (2)-(6).

(8) Cetățenii prevăzuți la alin. (7), care au dobândit calitatea de mediator în România, pot desfășura activitatea de mediere cu caracter permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, dacă în aceste state dobândirea acestei calități nu este reglementată, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în România.

(9) Pentru mediatorii autorizați în condițiile art. 7, documentul de calificare prin care se atestă dobândirea competențelor profesionale ca mediator este eliberat de către Consiliul de Mediere în condițiile stabilite de standardele de formare în domeniul medierii.

(10) În cazul în care este necesară verificarea documentelor depuse în vederea autorizării, aceasta se poate realiza și prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne, în condițiile legii

Art. 7

(1) Primirea în profesia de mediator presupune parcurgerea etapei de autorizare, prin care se dobândește calitatea de mediator, parcurgerea stagiului profesional conform art. 5 din prezentul statut, iar după efectuarea stagiului, prezentarea referatului de evaluare pentru definitivarea în profesie.

(2) Autorizarea mediatorului se realizează în baza cererii individuale adresate Consiliului de Mediere, înaintată C.P.M.J. care, primind-o, va verifica în primul rând îndeplinirea condițiilor prevăzute la art 5, lit a)-f) sau, după caz, condițiile art. 7 și 8 alin. (2)-(6) din Lege și o va transmite Consiliului de Mediere pentru autorizare.

(3) Cererea formulată de persoana care dorește să fie primită în profesie se adresează președintelui Consiliului de Mediere și se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare, personal, prin mandatar sau prin poștă, însoțită de următoarele documente:

 1. a) actul de identitate – în copie;
 2. b) certificat de naștere – în copie;
 3. c) certificat de căsătorie – în copie (în cazul schimbării numelui);
 4. d) diplomă de licență/titlu de studii însoțit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – în copie;
 5. e) dovada absolvirii cursurilor de formare ca mediator – în copie;
 6. f) adeverință medicală eliberată de unitatea medicală competentă sau medicul de familie, cu mențiunea “Clinic sănătos”, în termen de valabilitate la data depunerii cererii – în original;
 7. g) cazierul judiciar în termen de valabilitate la data depunerii cererii, pentru cetățenii români, sau declarație pe proprie răspundere în forma autentică, pentru cetățenii străini- în original;
 8. h) dovada vechimii în muncă – în copie;
 9. i) dovada achitării taxei de autorizare, în cuantumul stabilit de Consiliul de Mediere– în copie;
 10. j) 2 fotografii tip act de identitate pentru legitimație – pe hârtie și în format electronic;
 11. k) adeverința de acceptare ca mediator stagiar de către un mediator definitiv;
 12. l) declarația solicitantului că nu se află în nici unul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 14 din Lege ori că înțelege să renunțe la orice stare de incompatibilitate, în cel mult trei luni de la data emiterii deciziei de primire în profesia de mediator – în original;
 13. m) actele de înființare a formei de exercitare a profesiei de mediator aleasă, în două exemplare – în original;
 14. n) dovada spațiului pentru sediul profesional, care poate fi: titlu de proprietate, contract de comodat, contract de închiriere sau subînchiriere etc.- în copie certificată cu mențiunea «conform cu originalul».

Art. 8

(1) Pe baza documentelor depuse conform art. 7, Comisia permanenta a Consiliului de Mediere verifică, potrivit regulamentului prevăzut la art. 17 alin. (2) din lege, dacă sunt sau nu îndeplinite condițiile prevăzute de art. 5 și 6 din prezentul statut.

(2) Autorizația se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege și de hotărârile și deciziile Consiliului de Mediere.

(3) Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de această prelungire. Prelungirea termenului de autorizare, precum și durata acestei prelungiri se motivează în mod corespunzător și se notifică solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.

(4) În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege sau cererea formulată de acesta nu este însoțită de actele doveditoare, Consiliul de Mediere comunică persoanei interesate prin email sau prin posta refuzul motivat de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege.

(5) Oricare dintre membrii Consiliului poate solicita, motivat în scris, reevaluarea unei cereri de către Comisia permanentă Solicitarea motivată se consemnează în procesul-verbal de ședință și se transmite solicitantului în maximum 15 zile, spre știință.

(6) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizației de mediator poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Legitimația și autorizația de mediator se eliberează solicitantului direct sau prin mandatar, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data constatării îndeplinirii de către acesta a tuturor condițiilor stabilite de lege.

Secțiunea a 2-a Suspendarea și încetarea calității de mediator

Art. 9

(1)

 1. a) în cazul unei incompatibilități prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunoștințeze, în termen de 15 zile, Consiliul de Mediere, prin organele de conducere a C.P.M.J în legătură cu această incompatibilitate;
 2. b) la cerere, făcută în scris de către mediator, pe o perioada determinată sau nedeterminată;
 3. c) ca sancțiune disciplinară, potrivit art. 39 alin. (1) lit. c) din Lege.

(2) Exercitarea calității de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la soluționarea procesului penal, potrivit legii.

(3) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui Consiliului de Mediere emisă în termen de 30 de zile și se înscrie în Tabloul mediatorilor.

(4) Încetarea suspendării se dispune după depunerea următoarelor documente:

 1. cererea solicitantului;
 2. act de identitate – în copie;
 3. hotărârea prin care a primit avizul Consiliului de Mediere pentru forma de exercitare a profesiei – în copie;
 4. declarația tip de înscriere a datelor personale în Tabloul mediatorilor – în original;
 5. dovada încetării cauzei de suspendare de la alin.(1) a) și alin.(2).

(5) Încetarea cauzei de suspendare de la alin.(1) lit. b) și c) se constată și se propune de către C.P.M.J și se dispune de către președintele Consiliului de Mediere. După încetarea cauzelor de la alin. (1) lit. a) și alin.(2), se aprobă reluarea activității prin hotărâre a Consiliului de Mediere.

Art. 10

(1) Calitatea de mediator încetează:

 1. la cerere, prin renunțare făcută în scris de către mediator;
 2. prin deces;
 3. în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege și statut;
 4. ca sancțiune disciplinară, în condițiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);
 5. în cazul condamnării definitive pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.

(2) Încetarea calității de mediator se constată și se propune de către C.P.M.J. și se dispune de către președintele Consiliului de Mediere în situațiile de la lit. a) și b). În situațiile prevăzute la lit. c), d) și e), încetarea se dispune de către Consiliu de Mediere.

(3) În caz de încetare a calității de mediator, numele acestuia se radiază din Tabloul mediatorilor.

(4) Autorizarea ca mediator, solicitată Consiliului ulterior încetării calității de mediator, se realizează în aceleași condiții prevăzute la art. 8 din Lege.

Secțiunea a 3-a Activitatea de mediere

Exercitarea profesiei

(1) Profesia de mediator se desfășoară în cadrul formelor de exercitare a profesiei, așa cum au fost reglementate în Lege și Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului de Mediere și în prezentul statut.

(2) Mediatorul desfășoară procedura de mediere pentru orice persoane fizice, juridice atât în tara cat și în Uniunea Europeana, în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

Art. 11 Activitatea mediatorului

(1) Medierea reprezintă o activitate de interes public, potrivit legii.

(2) Activitatea mediatorului se realizează potrivit procedurilor prevăzute în lege și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului de mediere, prezentul statut prin:

(3) PROCEDURA MEDIERII

 1. Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere
 2. informarea părților privind medierea și avantajele acesteia în vederea acceptării medierii;
 3. invitarea părților la mediere;
 4. încheierea contractului de mediere.
 5. a) În situația în care la mediator se prezintă ambele părți, mediatorul efectuează:

- analiza conflictului din expunerea părților implicate (întâlnire comună / separată);

- informarea părților privind medierea și avantajele acesteia raportate la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii.

Încheierea contractului de mediere sau după caz eliberarea certificatului de informare în situația când o parte nu dorește să semneze contractul de mediere.

 1. b) La Mediator se prezintă o singură parte care solicita demararea unui proces de mediere.

Mediatorul va încheia în condițiile art. 43 din lege/192/2006 un contract de pregătire a procesului de mediere prin care mediatorul este mandatat de solicitant să trimită o invitație și să facă orice diligenta legala pe care o considera necesara pentru invitarea și eventual acceptarea celorlalte părți la mediere;

Analiza conflictului de către mediator din expunerea ambelor (tuturor) părți/lor implicate,

În baza analizării conflictului mediatorul informează toate părțile privind medierea și avantajele medierii raportate la cazul concret al părților, în vederea acceptării medierii, încheierea contractului de mediere.

În situația în care una dintre părți nu răspunde invitației la mediere, mediatorul întocmește cu partea prezenta un proces verbal în care expune demersurile efectuate și eventual motivul invocat de partea absenta.

 1. Activitatea de mediere propriu-zisă, prin utilizarea de către mediator a unor metode și tehnici specifice de comunicare și negociere.
 2. Redactarea documentelor specifice procedurii de mediere.
 3. Transmiterea documentelor către instanța de judecată, parchet, poliție și alte autorități, potrivit prevederilor legale.
 4. Arhivarea documentelor specifice în cadrul formei de exercitare a profesiei.

(4) Pentru activitatea desfășurata de mediator, acesta are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(5) Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului.

(6) Pentru activitatea de informare și consiliere a părților cu privire la procedura medierii și avantajele acesteia, îndeplinită potrivit legii anterior începerii procedurii de mediere, în condițiile reglementate de art. 26, al. 3 din Lege, mediatorul nu pretinde onorariu.

(7) Mediatorul va ține evidența contabilă și va declara veniturile în conformitate cu prevederile legale.

Art. 12

Calitatea serviciilor prestate

1) Mediatorul este obligat ca, prin exercitarea în limitele legii și cu bună-credință a atribuțiilor profesiei, să asigure servicii de calitate, desfășurate în spații special amenajate, în concordanță cu forma de organizare a profesiei.

2) Mediatorul este autorizat să informeze părțile despre serviciile pe care le oferă, cu condiția ca informația să fie fidelă, veridică, cu respectarea secretului profesional, a principiilor fundamentale ale profesiei și a regulilor de publicitate stabilite prin normele aplicabile profesiei.

3) Mediatorul trebuie să depună toate diligențele necesare în vederea prestării unui serviciu de calitate în condiții de siguranță, respect reciproc, egalitate de șanse, corectitudine profesională și procedurală.

4) Consiliul de Mediere este obligat să sprijine mediatorul, prin asigurarea și menținerea unui cadru legal optim pentru mediere, ca activitate de interes public.

5) Pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate, mediatorul beneficiază de recunoașterea, sprijinul, susținerea și colaborarea autorităților și instituțiilor publice, precum și altor organisme cu activități de interes pentru mediere, potrivit legislației, strategiilor și protocoalelor de colaborare încheiate cu acestea.

Capitolul al III-lea

Formele de exercitare a profesiei de mediator. Publicitate.

Art. 13

(1) Mediatorii își pot desfășura activitatea de mediere numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.

(2) Un mediator poate desfășura activitatea de mediere în cadrul unei singure forme de exercitare a profesiei.

(3) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot angaja traducători, juriști, alt personal de specialitate, precum și personal administrativ și de serviciu necesar activității de mediere, în condițiile Codului muncii.

Art. 14

(1) Formele de exercitare a profesiei de mediator sunt:

 1. societate civilă profesională de mediatori, prescurtat SCPM;
 2. birou de mediator, prescurtat BM;
 3. birou de mediatori asociați, prescurtat BMA;
 4. angajat cu contract de muncă în cadrul uneia dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la lit. a) – c) sau în cadrul unei organizații neguvernamentale care are în obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere, în condițiile prevăzute de Codul muncii.

(2) Mediatorul este liber să opteze și să își schimbe în orice moment opțiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 192/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15

(1) În oricare dintre formele de exercitare a profesiei, mediatorul își poate desfășura activitatea începând cu data emiterii autorizației de către Consiliu și înscrierii în Tabloul mediatorilor.

(2) Mediatorul este obligat să înștiințeze în scris Consiliului de Mediere prin organele de conducere a C.P.M.J. cu privire la orice modificare a datelor înscrise în Tabloul mediatorilor, precum și modificări ale codului de înregistrare fiscală sau ale cazierului judiciar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile aceste modificări, sub sancțiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(3) În cazul schimbării sau încetării formei în care își exercită profesia de mediator sau al suspendării din activitate, mediatorul este obligat să notifice în scris Consiliul de Mediere prin C.P.M J. și să precizeze:

 1. destinația pentru cota-parte care îi revine din bunurile patrimoniale și nepatrimoniale ale formei de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior, după caz;
 2. destinatarul evidențelor întocmite cu privire la activitatea de mediator în forma de exercitare a profesiei în care a funcționat anterior și a arhivei sale.

Art. 16

(1) Toate formele de exercitare a profesiei de mediator sunt supuse următoarelor reguli:

 1. a) Activitatea de mediere se poate desfășura la sediul profesional sau într-o altă locație decisă de mediator și părți;
 2. b) patrimoniul comun este afectat exclusiv activității profesionale și are regimul patrimoniului de afectațiune profesională;
 3. c) mediatorul nu poate desfășura activități de mediere în afara formei de exercitare a profesiei pentru care a optat;
 4. d) formele de exercitare a profesiei se individualizează prin denumire, conform prevederilor Legii, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere și a prezentului Statut. În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către mediatorii străini se pot utiliza, la alegere, denumirea și numele formei de exercitare a profesiei din țară sau din străinătate;
 5. e) în maximum 6 luni de la data eliberării documentelor de autorizare, mediatorii vor afișa la sediul profesional firma formei de exercitare, conform regulilor de publicitate prevăzute în prezentul statut;
 6. f) toate documentele întocmite de mediator, dintre care cel puțin invitația la mediere, contractul de mediere, procesul verbal și înștiințările trimise organelor judiciare, vor include în mod obligatoriu denumirea formei de exercitare, numele mediatorului, adresa de corespondență a sediului profesional și datele de contact, dintre care cel puțin numărul de telefon și o adresă de e-mail;
 7. g) includerea oricărei alte denumiri a unei alte profesii sau a unei alte forme de exercitare a altei profesii pe documentele oficiale ale mediatorului este interzisă.

(2) Sediul fiscal și sediul operațional, așa cum sunt definite de legislația în domeniul fiscal, al aceleiași forme de exercitare a profesiei, pot fi diferite, având însă același regim de sediu profesional, în sensul Legii, dacă sunt avizate de Consiliul de Mediere, prin Corpul Profesional al Mediatorilor Județean.

(3) În cazul în care un mediator solicită și obține avizul pentru mai multe sedii profesionale în aceeași localitate, în Tabloul mediatorilor va fi înscris un singur sediu profesional care poate fi sediul fiscal sau un punct de lucru dintre cele avizate de Consiliul de Mediere, prin Corpul Profesional al Mediatorilor Județean

(4) Taxele de avizare a formei de exercitare a profesiei și a unor sedii profesionale ca puncte de lucru se stabilesc prin hotărâre a Consiliul de Mediere.

(5) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage desființarea tuturor sediilor profesionale ale acesteia.

(6) Între formele de exercitare a profesiei se pot stabili raporturi de conlucrare profesională. Convenția de conlucrare profesională se înregistrează la Corpul Profesional al Mediatorilor Județean, care o va comunica către Consiliul de Mediere.

(7) Înființarea formelor de exercitare a profesiei are loc după depunerea și înregistrarea la Corpul Profesional al Mediatorilor Județean, care le va înainta Consiliului de Mediere, a următoarelor documente (depuse odată cu actele de autorizare a mediatorului sau ulterior):

 1. cererea de înregistrare, semnată, în 2 exemplare originale, din care una se returnează mediatorului, neținând loc de dovada de înregistrare;
 2. actul de înființare a formei de exercitare a profesiei, în 3 exemplare, în original, din care 2 se returnează solicitantului odată cu dovada înregistrării;
 3. dovada deținerii spațiului necesar desfășurării activității;
 4. dovada plății taxei de înregistrare;.
 5. modelul siglei și stampilei formei de exercitare a profesiei.

(8) În caz de desființare, titularul (ii) formei de exercitare a profesiei are obligația finalizării tuturor contractelor angajate sau, în cazurile urgente, predării lor altor mediatori, cu acordul părților. Cererea va fi depusă la Corpului Profesional al Mediatorilor Județean, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru închidere, şi va conține situația contractelor nefinalizate şi dovada ștergerii din evidențele fiscale. Cererea de desființare va fi comunicată de organele C.P.M.J Consiliului de Mediere.

(9) Decizia de desființare va fi emisă de Consiliul de Mediere si comunicata de Corpul Profesional al Mediatorilor Județean în termen de 30 de zile de la predarea documentelor şi se comunică solicitantului direct sau prin poștă.

(10) Despre înfiinţarea sau desfiinţarea formelor de exercitare a profesiei se fac menţiuni în Registrul de evidenţă al acestora de la Corpul Profesional al Mediatorilor Judetean, iar documentele depuse se arhivează în dosarul individual al fiecărei forme de exercitare a profesiei gestionat de Consiliul de Mediere.

Secțiunea 1. Societatea civilă profesională

Art. 17

(1) Societatea civilă profesională de mediatori este constituită din 2 sau mai mulţi mediatori care contribuie în natură şi/sau în numerar la constituirea unui patrimoniu de afectaţiune, în vederea desfăşurării activităţii profesionale.

(2) Raportul juridic civil se naşte între persoanele beneficiare ale serviciului de mediere şi societatea civilă profesională de mediatori, activitatea de mediere putând fi desfãşurată de oricare dintre mediatorii asociaţi sau angajaţi, cu acordul beneficiarilor serviciului de mediere.

(3) Societatea civilă profesionalã de mediatori se individualizează printr-o denumire specificã ce cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţi, urmată de sintagma „societate civilă profesională de mediatori” (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU şi BARBU – Societate civilă profesională de mediatori» sau «POPESCU, BARBU şi asociaţii – Societate civilă profesională de mediatori»).

(4) Denumirea se înscrie pe firma societăţii civile profesionale de mediatori şi se utilizează în actele profesionale cu respectarea prevederilor prezentului statut, fiind înscrisă în mod obligatoriu pe ştampilă, documentele emise de mediator, formulare personalizate etc., exact în aceeaşi formă şi dimensiuni în care a fost înscrisă în Registrul formelor de exercitare a profesiei de mediator, întocmit de Consiliul de Mediere, ținut și la sediul C.P.M.J potrivit modelului din anexa nr. ___.

(5) Contractul de societate civilă profesională de mediatori şi statutul acesteia sunt încheiate în formă scrisă între mediatorii asociați, potrivit legii civile şi cu respectarea modelelor prevăzute în anexele nr. ____şi ____ din prezentul statut.

(6) Contractul de Societate civilă profesională şi Statutul acesteia se autentifică la notar sau li se dă dată certă de către un avocat, după care se înregistrează la C .P.M.J , care îl va înainta Consiliului de Mediere.

Secţiunea a 2-a. Biroul de mediator

Art. 18

(1) În biroul de mediator îşi exercită profesia un singur mediator autorizat. Biroul de mediator se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a biroului de mediator, înregistrat la Corpului Profesional al Mediatorilor Judeţean şi înaintat Consiliului de Mediere şi întocmit conform anexei nr.___ din statut.

(2) Biroul de mediator se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele şi prenumele mediatorului, urmată de sintagma «birou de mediator» (de exemplu: «MIHAI POPESCU – Birou de mediator»).

(3) Prevederile art. 18 alin. (4),(5),(6) se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea a 3-a Biroul de Mediatori Asociaţi

Art. 19

(1) Biroul de mediatori asociaţi este constituit din 2 sau mai mulţi mediatori care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi birou, în baza actului de înfiinţare a biroului de mediatori asociaţi, întocmit conform anexei nr. ____şi care încheie între ei un acord de asociere, înregistrat la Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean şi înaintat Consiliului de Mediere.

(2) Biroul de mediatori asociaţi se individualizează printr-o denumire specifică ce cuprinde numele şi prenumele mediatorilor, urmată de sintagma «birou de mediatori» (de exemplu: «MIHAI POPESCU, Gheorghe Ursu – Birou de mediatori») sau numele unui mediator astfel: „MIHAI POPESCU şi asociaţii – Birou de mediatori”.

(3) Prevederile art. 18 alin. (4),(5),(6) se aplică în mod corespunzător.

Secţiunea a 3-a. Mediatorul angajat în interiorul profesiei prin contract individual de muncă

Art. 21

(1) Mediatorul autorizat poate fi angajat în interiorul profesiei cu contract individual de muncă în condiţiile Codului muncii, încheiat cu biroul de mediator, biroul de mediatori asociaţi, societatea civilă profesională şi organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate medierea aşa cum este reglementată de Lege.

(2) În contractul individual de muncă la secţiunea „Clauze speciale” se înscrie o menţiune referitoare la obligaţia de confidenţialitate a mediatorului şi dreptul său de a refuza angajatorului divulgarea conţinutului discuţiilor dintre părţi în timpul medierii.

(3) La contractul individual de muncă se anexează Codul etic şi deontologic al mediatorului autorizat.

Secţiunea a 4-a Modificări ale formei de exercitare a profesiei

Art. 22

(1) Orice formă de exercitare a profesiei de mediator poate să îşi modifice adresa sediului profesional, datele de contact sau numele mediatorilor înscrişi în denumire, păstrându-şi acelaşi număr sub care a fost înscrisă iniţial în Registrul formelor de exercitare a profesiei, întocmit şi actualizat de Consiliul de Mediere şi comunicat de organele de conducere ale C.P.M.J.

(2) Orice mediator poate să opteze pentru schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei de mediator şi radierea acesteia din Registrul formelor de exercitare a profesiei.

(3) În cazul modificării, schimbării sau încetării formei de exercitare a profesiei, mediatorul autorizat va depune la C.P.M.J o cerere însoţită de următoarele documente, pe care le va certifica personal pentru conformitate cu originalul:

 1. a) actul de identitate – în copie;
 2. b) referat prin care organele de conducere al C.P.M.J au constatat îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute pentru modificarea , schimbarea sau încetarea formei de exercitare;
 3. c) actul prin care face dovada modificării sau schimbării intervenite (dovada noului spaţiu, hotărârea asociaţilor, proces verbal al adunăiri asociaţilor, certificat de căsătorie sau hotărârea definitivă privind desfacerea căsătoriei etc.) – în copie;
 4. d) dovada plăţii taxei privind analiza dosarului de schimbare sau încetare a formei de exercitare a profesiei, în cuantum stabilit de Consiliul de Mediere - în fotocopie;
 5. e) legitimația de mediator, vizată la zi – în copie.

(4) Organele de conducere ale C.P.M.J vor înainta documentele Consiliului de Mediere. Orice modificare survenită în forma de exercitare a profesiei de mediator deja avizată de Consiliu de Mediere se constată prin decizie a președintelui Consiliului de Mediere.

(5) Schimbarea sau încetarea formei de exercitare a profesiei se dispune prin hotărâre de Consiliul de Mediere şi devine aplicabilă de la data emiterii hotărârii.

(6) Schimbarea formei de exercitare a profesiei atrage obligaţia îndeplinirii condiţiilor de înscriere a noii forme de exercitare a profesiei în Tabloul mediatorilor în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării hotărârii emise de Consiliul de Mediere, sub sancţiunea radierii din Tabloul mediatorilor.

(7) Încetarea formei de exercitare a profesiei atrage radierea din Tabloul mediatorilor şi retragerea autorizaţiei ca mediator.

Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei

Art. 23

(1) Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii. Condiţiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.

(2) Condițiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator prin promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere atât de către mediatori sau asociaţiile profesionale, cât şi de către formele de exercitare a profesiei prin care se furnizează serviciul de mediere sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Mediere şi prezentul statut.

(3) Informaţia furnizată de mediator trebuie să fie fidelă, veridică şi cu respectarea secretului profesional, precum şi a celorlalte principii ale profesiei.

(4) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, se interzice folosirea de menţiuni comparative, nereale sau exagerate despre activitatea şi experienţa mediatorului, sau care conţin promisiuni de rezultat al medierii, precum şi indicaţii referitoare la identitatea clienţilor, fără acceptul expres al acestora.

(5) Mijloacele de publicitate vor fi folosite numai pentru promovarea şi ofertarea serviciilor de mediere şi nu pot fi folosite pentru reclamă în scopul dobândirii de clientelă pentru altă activitate proprie sau în interesul unor terţi.

(6) Pot fi utilizate pentru oferta de servicii de soluţionare a disputelor prin mediere una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:

 1. a) plasarea unei firme;
 2. b) anunţuri de publicitate potrivit prezentelor Reguli;
 3. c) anunţuri şi menţiuni în anuare, cărţi de telefon sau alte publicaţii;
 4. d) invitaţii, broşuri şi anunţuri de participare la conferinţe, seminarii, etc. profesionale şi de specialitate;
 5. e) oferta de servicii prin corespondenţă şi cărţi de vizită profesionale;
 6. f) site Internet.

(7) Nu este permisă utilizarea următoarelor mijloace de publicitate pentru:

 1. a) oferirea serviciilor de mediere prin prezentare proprie sau prin intermediar la domiciliul sau reşedinţa unei persoane, sau într-un loc public;
 2. b) propunerea personalizată de prestări de servicii efectuată de o formă de exercitare a profesiei, fără ca aceasta să fi fost în prealabil solicitată în acest sens;
 3. c) acordarea de consultaţii şi/sau desfăşurarea în public , inclusiv şi/sau difuzarea în tot sau în parte a şedintelor de mediere a unor cazuri reale, prin orice mijloc de comunicare în masa, inclusiv prin internet, emisiuni radiofonice sau televizate, etc.

Art. 24

(1) Firma formei de exercitare va fi amplasata într-un loc vizibil, la intrarea în imobilului şi/sau a spaţiului ocupat în care forma de exercitare a profesiei îşi are sediul profesional.

(2) Firma se realizează prin gravare pe orice tip de suport metalic, va avea dimensiunea maximă de 40 x 60 cm, 90 cm x 200 cm se realizează în conformitate cu modelele din Anexa ___ şi cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

 1. România şi Corpului Profesional Judetean de Mediere, inclusiv sigla acestuia.
 2. denumirea formei de exercitare a profesiei de mediator, conform avizului Consiliului director al Corpului Profesional Judetean de Mediere
 3. adresa completă a sediului profesional;
 4. date de contact ale formei de exercitare a profesiei de mediator;
 5. poziţia la care este înscris în Registrul Formelor de Exercitare a profesiei de mediator.

(3) Mediatorul va afişa în interiorul sediului profesional autorizaţia de mediator, copie sau original, precum şi avizul formei de exercitare în sintagma „Avizat de Consiliul de Mediere prin Hotarârea Nr. __ din data de _________”.-

(4) Formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica anunţuri în mica sau în marea publicitate în presa scrisă şi pe internet, cu ocazia stabilirii sau a schimbării sediului profesional precum şi a modificării formelor acestora.

(5) Pentru fiecare ocazie dintre cele prevăzute la alin.(4), formele de exercitare a profesiei de mediator pot publica o singura dată anunţuri ale caror dimensiuni să nu depaşească 6 x 9 cm.

(6) Anunţurile publicate în anuarele profesionale, cărţile de telefon sau alte publicaţii care privesc activitatea formelor de exercitare a profesiei, trebuie să cuprindă cel mult menţiunile prevăzute de legea 192/2006 pentru a fi înscrise corespunzător în Tabloul Mediatorilor.

(7) Formularele utilizate pentru corespondenţa profesională şi cărţile de vizită profesionale pot cuprinde în afara datelor înscrise în Tablou Mediatorilor şi un slogan de promovare a medierii ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor.

(8) Invitaţiile şi anunţurile de participare la întruniri şi colocviile de specialitate pot menţiona denumirea formei de exercitare a profesiei şi organizaţiile din care fac parte respectivii mediatori autorizaţi, precum şi date de contact ale acestora.

(9) În vederea participării la manifestarile menţionate la alin. (8), formele de exercitare a profesiei pot edita pliante, flyere, mape sau broşuri de prezentare generală a medierii şi organizaţiei pentru comunicare publică.

Art. 25

(1) Formele de exercitare a profesiei pot avea site, portal, blog, forum sau cont propriu în reţelele de socializare de pe internet care pot cuprinde menţiuni referitoare la activitatea desfăşurată, promovarea medierii, date de contact şi link-uri spre alte site-uri de interes pentru profesie.

(2) Conţinutul şi modul de prezentare al site-ului de internet trebuie să respecte demnitatea şi onoarea profesiei, precum şi secretul profesional, confidenţialitatea asupra clienţilor formei de exercitare a profesiei.

(3) Site-ul de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclamă sau menţiune publicitară pentru un produs sau serviciu diferit de activităţile prevăzute de Legea nr.192/2006, prin care ar fi afectate principiile profesiei, morala şi ordinea publică, dreptul de proprietate intelectuală, etc.

(4) Pentru realizarea obiectivelor de publicitate proprii şi de promovare a medierii, forma de exercitare a profesiei deţinătoare a site-ului de internet trebuie să asigure cel puţin o dată pe an vizitarea şi evaluarea paginilor proprii şi a paginilor la care este permis accesul pe baza legăturilor realizate prin intermediul site-ului propriu şi trebuie să dispună fără întârziere eliminarea lor, dacă conţinutul şi forma acestora sunt contrare principiilor esenţiale privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sau sunt făcute în scop comercial evident.

(5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezentele Reguli privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de mediator constituie abatere în conformitate cu Legea nr. 192/2006 şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

(6) Firmele care la data adoptării prezentelor Reguli de publicitate nu îndeplinesc condițiile de formă şi conținut vor fi schimbate în termen de maxim trei luni de la publicarea acestora pe site-ul oficial al Consiliului de Mediere.

 

Capitolul al IV-lea

Tabloul mediatorilor

Art. 26

(1) Mediatorii autorizaţi activi (cu drept de exercitare a profesiei) sunt înscrişi în Tabloul Mediatorilor Autorizați întocmit de Consiliul de Mediere si completat de fiecare Corp Profesional al Mediatorilor Judeţean şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:

 1. a) numele şi prenumele mediatorului;
 2. b) sediul profesional;
 3. c) furnizorul de formare;
 4. d) data autorizării ca mediator;
 5. e) data dobândirii calităţii de mediator definitiv;
 6. f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
 7. g) existenţa unei cauze de suspendare.

(3) Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean are obligaţia să actualizeze lunar Tabloul Mediatorilor Autorizati şi să îl pună la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti, al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a acestuia.

(4) Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean transmite, după fiecare actualizare a Tabloului Mediatorilor Autorizati, către Consiliul de Mediere toate modificarile aplicate.

(5) Consiliul de Mediere întocmeşte şi actualizează, ori de câte ori este necesar. Tabloul Mediatorilor Autorizati, pe care îl publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Consiliul de Mediere pune la dispoziţia celor interesaţi Tabloul Mediatorilor Autorizati, la sediul său şi pe pagina sa de internet, la instanţele judecătoreşti, la autoritățile administrației publice centrale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei.

(7) Mediatorii străini vor fi menționați într-un tablou special, conform anexei nr. ___. Separat se vor menționa formele de exercitare a profesiei din care aceștia fac parte, potrivit prevederilor din Lege. Distinct sunt evidențiați mediatorii străini care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care sunt autorizaţi să îşi desfășoare activitățile profesionale sub titlul profesional corespunzător obținut într-un stat membru, indicându-se şi dacă aceștia desfășoară activități de mediere cu caracter permanent pe teritoriul României şi titlul profesional sub care își desfășoară activitatea.

(8) Se va întocmi separat un tablou al mediatorilor suspendați sau incompatibili, alcătuit potrivit anexei nr. ___, care se reactualizează lunar.

(9) Tabloul mediatorilor activi, tabloul special al mediatorilor străini şi tabloul mediatorilor suspendați sau incompatibili se reactualizează lunar şi se afișează pe site-ul Consiliului de Mediere, pe fiecare secțiune a Corpurilor Profesionale al Mediatorilor Județeni

(10) Până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, Corpul Profesional al Mediatorilor Județean întocmește actualizează Tabloul mediatorilor autorizați, modificări care vor fi comunicate Consiliului de Mediere, instanțelor, parchetelor, poliției, administrației locale, unde poate fi afișat într-un loc accesibil.

Art. 27

(1) Înscrierea în Tabloul mediatorilor se face pe baza unei cereri adresate Corpului Profesional al Mediatorilor Județean care poate fi făcută concomitent cu solicitarea de avizare a formei de exercitare a profesiei sau ulterior pe cale separată.

(2) Refuzul înscrierii, al reînscrierii sau al menținerii în Tabloul mediatorilor se contestă la secretariatul Corpului Profesional al Mediatorilor Județean, care va fi înaintata Consiliului de Mediere. Decizia Consiliului poate fi contestată la Consiliul de Mediere, în termen de 15 zile de la data comunicării răspunsului de la C.P..M.J

 

Capitolul al V-lea

Drepturile şi obligațiile mediatorilor

Art. 28

Mediatorii au următoarele drepturi:

 să informeze publicul cu privire la exercitarea activității sale, cu respectarea principiului confidențialității precum şi a regulilor de publicitate;

 să fie remunerat pentru serviciile prestate cu onorariul convenit cu părţile în contract şi să îi fie decontate cheltuielile ocazionate de procedura de mediere;

 să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozițiilor şi principiilor statuate în lege;

 să refuze preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator;

 să beneficieze de inviolabilitatea sediului profesional, în condiţiile legii;

 să angajeze traducători, jurişti alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ necesar activității de mediere;

 să-şi aleagă liber forma de exercitare a profesiei şi modificarea acesteia potrivit reglementărilor din lege şi prezentul statut;

 sa se înscrie în asociații profesionale având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor şi sa adere la asociaţii internaționale în condiţiile legii;

 să participe şi să fie sprijiniţi de Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean si Consiliul de Mediere în desfăşurarea de activităţi de promovare a medierii şi serviciilor prestate de mediatori;

 să fie informaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii desfăşurate de Consiliului de Mediere si Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean şi să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii cu care acesta lucrează;

 să poata consulta baza de date, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Consiliului de Mediere si Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean;

 să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale corpului profesional al profesiei;

 să fie înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizati, publicat pe site şi în Monitorul Oficial al României, difuzat la instituţiile de interes pentru mediere;

 să utilizeze public calitatea de mediator şi de membru în organele de conducere sau comisii de specialitate, în scopuri utile medierii şi corpului profesional;

 să beneficieze de recunoaşterea, sprijinul, susţinerea şi colaborarea autorităţilor şi instituţiilor publice ori altor entităţi în exercitarea profesiei şi pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate;

 să participe la formele de pregătire profesională organizate de Consiliul de Mediere, furnizori acreditaţi şi C.P.M.J. pentru perfecţionarea pregătirii lor;

 să aleagă specializările sau domeniile în care consideră că îşi pot exercita mai bine profesia şi să îşi recomande competenţele dobândite;

 să beneficieze de apărarea integrităţii şi tratament nediscriminatoriu în timpul cercetării reclamaţiilor ce-i privesc sau în procedura disciplinară;

 să fie asistaţi sau reprezentaţi în condiţiile legii şi prezentului statut;

 alte drepturi derivând din calitatea de mediator şi cetăţean.

Art 29

Mediatorii au următoarele obligaţii:

 să cunoască şi să respecte; Constituţia şi legile ţării, reglementările internaţionale în domeniul medierii, Statutul profesiei, Codul de etică şi deontologie al mediatorului, hotărârile şi regulamentul Consiliului de Mediere;

 să dea orice explicaţii părţilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înţeleagă scopul, limitele şi efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului;

 să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertăţii, demnităţii şi a vieţii private a părţilor;

 să depună toate diligenţele pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil, înţelegând că activitatea mediatorului este una de diligenţe, nu de rezultat;

 să refuze preluarea unui caz, dacă are cunoştinţă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial, precum şi în cazul în care constată că drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii;

 să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor şi să asigure un permanent echilibru între părţi.

 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale;

 să respecte normele de deontologie şi să răspundă, cu respectarea dispoziţiilor art. 32 din lege, cererilor formulate de autorităţile judiciare;

 să comunice Corpului Profesional al Mediatorilor Judeţean care va inainta Consiliului de Mediere, orice modificare a condiţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor autorizati şi cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;

 să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă, în condiţiile stabilite de ConsiliuL de Mediere

 să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere;

 mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul mediat;

 mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă şi scrisă a părţilor şi, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate. În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăşura activitatea de mediere în cauza respectivă;

 să permită părţilor aflate în conflict să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord şi să fie reprezentate de alte persoane, având obligaţia să verifice identitatea acestora, care pot face acte de dispoziţie, în condiţiile legii;

 să nu dezvăluie identitatea părţilor atunci când solicită, cu acordul acestora, punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său;

 să atragă atenţia celorlalte persoane care participă la mediere asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi solicite semnarea unui acord de confidenţialitate de către aceştia;

 să aducă la cunoştinţa părţilor, dacă pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, urmând ca părţile să decidă asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere;

 să restituie onorariul, în parte, în condiţiile stabilite prin contractul de mediere, atunci când decide să închidă procedura de mediere înainte de finalizare, într-unul din modurile prevăzute de lege;

 să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele, fără a încerca să impună părţilor, în nici un fel, o soluţie cu privire la conflictul mediat;

 să se asigure că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevazută de legi speciale;

 să nu înceapă procedura de mediere decât după încheierea contractului de mediere, în formă scrisă şi cu conţinutul prevăzut în Lege;

 să apere interesele şi imaginea profesiei de mediator, să contribuie la creşterea prestigiului acesteia şi în orice împrejurare / activitate publică din afara profesiei, să nu aibe atitudini potrivnice medierii ori să lezeze imaginea unui alt coleg mediator;

 să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei, de la orice acţiuni contrare impartialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbirea reputaţiei, demnităţii şi probităţii profesionale;

 să contribuie la dezvoltarea şi întărirea profesiei şi corpului profesional şi la îmbunătăţirea cadrului legal specific;

 să-şi îndeplinească cu responsabilitate şi corectitudine atribuţiile pe timpul mandatului în organele de conducere ale corpului profesional;

 să se achite de alte obligaţii stabilite de organele în drept.

Capitolul al VI-lea

Răspunderea disciplinară, civilă, penală, materială

Art. 30

(1)Consiliul de Mediere adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora în prezentul statut, cu consultarea corpului profesional al mediatorilor.

(2) Consiliul de Mediere ia măsuri pentru protecţia onoarei şi a prestigiului profesiei, verificarea respectării legalităţii, a Codul de etică şi deontologie profesională, a statutului profesiei, a hotărârilor şi deciziilor obligatorii ale organelor de conducere ale corpului profesional în colaborare cu entitatile judeţene ale acestuia şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a mediatorilor.

(3) Fapta săvârşită de mediator cu vinovăţie, prin care încalcă dispoziţiile actele normative de la alin. (2), constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului statut.

Art. 31

(1) Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

 1. a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
 2. b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
 3. c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
 4. d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
 5. e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale:

e1) inducerea în eroare a părţilor asupra limitelor şi efectelor medierii;

e2) acţiuni denigratoare, jignitoare, acuzaţii neîntemeiate la adresa altor mediatori sau organelor de conducere a corpului profesional;

e3) nerezolvarea repetată a solicitărilor îndreptăţite ale mediatorilor sau cu depăşirea nejustificată a termenelor stabilite de către membrii organelor de conducere a corpului profesional;

e4) încălcarea prevederilor legale referitoare la obligaţii, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii pentru mediatori;

e5) încălcarea regulilor privind publicitatea;

e6) comportarea necorespunzătoare în activitatea de mediator sau societate dacă aduce atingere onoarei, reputaţiei, demnităţii, probităţii profesionale a mediatorului sau prestigiului profesiei;

(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii şi constau în:

 1. a) observaţie scrisă;
 2. b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);
 3. c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;
 4. d) încetarea calităţii de mediator.

(3) Amenda se aplică pentru numai faptele considerate abateri prevăzute în lege.

(4) Limitele amenzii prevăzute la alin. (2) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliul de Mediere, în funcţie de rata inflaţiei, după consultarea corpului profesional al mediatorilor prin organele desemnate.

Art. 32

(1) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii.

(2) Orice persoană interesată poate sesiza Corpul Profesional al Mediatorilor Judetean cu privire la savarsirea unei abateri prevăzute de art. 38 din Lege, de către un mediator care isi are sediul profesional declarat in judetul respectiv.

(3) Cercetarea disciplinară reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate în scopul stabilirii existenţei/inexistenţei abaterii disciplinare, cu privire la aspectele care au fost sesizate sau despre care s-a luat la cunoştinţă în mod direct, la cauzele şi împrejurările concrete în care acestea s-au produs.

(4) Cercetarea disciplinară se efectuează cu respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie, principiul garantării dreptului la apărare, principiul legalităţii, principiul celerităţii şi principiul aflării adevărului.

(5) Sesizările anonime nu se iau în considerare.

(6) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină numită prin hotărâre a Consiliului de Mediere din care fac parte în mod obligatoriu: un membru al Consiliului de Mediere anume desemnat prin hotărâre, ce va avea calitatea de preşedinte al Comisiei de disciplină, 2 reprezentanţi ai mediatorilor din judetul respectiv şi un secretar.. Membrii comisiei de disciplină trebuie să aibe minimum 2 ani vechime în profesie şi să nu fie în relaţii de prietenie sau duşmănie evidente cu mediatorul cercetat. Pentru motive întemeiate membrii comisiei de disciplină se pot abţine ori li se poate cere recuzarea de către mediatorul cercetat.

Procedura de numire a celor 2 reprezentanți ai mediatorilor ca membri în Comisia de disciplină teritoriala se stabilește prin tragere la sorți de către organele de conducere ai C.P.M.J., sub coordonarea președintelui Comisiei de disciplină.

În măsura în care din motive întemeiate mediatorul desemnat nu poate face parte din Comisia de disciplină, se va trage la sorti un alt mediator urmand aceeasi procedura.

Numirea în Comisia de disciplină a celor 2 reprezentanţi ai mediatorilor se face prin decizie a preşedintelui C.P.M.J., în care se va preciza totodată obiectul cercetării şi perioada pentru care Comisia a fost învestită.

Președintele C.P.M.J. va desemna un mediator in funcţia de secretar în Comisia de disciplină. Comisia de disciplină teritoriala astfel desemnată este coordonată de preşedintele său, care este membru al Consiliului de Mediere. Presedintele C.P.M.J. va desemna un mediator in funcţia de secretar în Comisia de disciplină, care devine membru al comisiei, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare desfăşurării activităţii comisiei. Secretarul lucrează sub îndrumarea preşedintelui.

(7) Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat şi nu s-a prezentat la termenul stabilit. Invitaţia va fi repetată o singură dată, iar mediatorul poate cere amânarea în scris numai pentru motive întemeiate. Dacă mediatorul nu se prezintă la invitaţia repetată, membrii comisiei vor finaliza dosarul în lipsă. Membrii comisiei trebuie să respecte dispoziţiile legale, să fie imparţiali şi obiectivi, să nu întrebuinţeze cuvinte ofensatoare sau să aducă atingere în orice fel demnităţii mediatorului cercetat.

(8) Mediatorul cercetat este îndreptăţit să ia cunoştinţă de conţinutul dosarului, să ceară copii după documentele care-l privesc, să fie asistat de un apărător ales dintre colegii mediatori sau avocaţi şi să îşi formuleze apărarea.

Art. 33

(1) Comisia de disciplină teritoriala are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare, care va fi înaintat Consiliului de Mediere. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului, Consiliul de Mediere hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.

(2) Consiliului de Mediere analizează dosarul şi propunerea comisiei de cercetare şi stabileşte sancţiunea care va fi aplicată, ce se comunică mediatorului în scris pe loc sau în termen de 48 de ore la adresa indicată. Înainte de stabilirea sancţiunii, mediatorul cercetat poate fi invitat la comisie pentru a fi ascultat, poate aduce noi probe în apărarea sa.

(3) Hotărârea de sancţionare este comunicată în scris mediatorului la domiciliu, cu confirmare de primire.

Dacă mediatorul este nemulţumit de sancţiunea aplicată, poate ataca Hotararea Consiliului de Mediere la la instanţa de contencios administrativ competentă de la domiciliul sau reşedinţa mediatorului, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(4) Acţiunea în contencios declanşată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(5) Consiliul, la cererea instanţei de judecată, va înainta dosarul cauzei în copie certificată.

(6) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b) din lege rămasă definitivă, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Art. 34

(1) Sancţiunile disciplinare se aplică luând în considerare, în principal, următoarele elemente:

 1. a) activitatea desfăşurată anterior;
 2. b) caracterul şi gravitatea faptei comise;
 3. c) împrejurările în care abaterea disciplinară a fost săvârşită;
 4. d) cauzele şi consecinţele acesteia;
 5. e) gradul de vinovăţie;
 6. f) preocuparea pentru înlăturarea urmărilor faptei comise;
 7. g) conduita mediatorului în perioada cercetării disciplinare.

(2) Este interzisă aplicarea mai multor sancţiuni disciplinare pentru aceeaşi abatere.

(3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în considerare de către membrii comisiei la aplicarea sancţiunii.

Art. 35

(1) Răspunderea disciplinară a mediatorului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă.

(2) Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

(3) Răspunderea penală a mediatorului poate fi atrasă în condiţiile legii atunci când există date asupra săvârşirii de către mediator în exercitarea atribuţiilor a unei fapte prevăzute de legea penală. Pe durata urmăririi penale şi judecăţii faptei, procedura disciplinară se suspendă, urmând să fie reluată dupa soluţionarea cauzei. În cazul trimiterii în judecată, mediatorul este suspendat din profesie până la soluţionarea cauzei.

Art. 36

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 39 din lege sunt radiate de drept după trecerea următoarelor termene:

 1. a) observaţia scrisă – după 6 luni de la aplicare;
 2. b) amenda – după 1 an de la aplicare;

(2) Dosarul de cercetare şi actele de sancţionare, contestare şi judecată se păstrează la Consiliul de Mediere timp de 5 ani, după care rămân consemnate numai în fişa de evidenţă sancţiunea, rezultatul contestaţiei şi radierea, iar documentele din dosar se procesează prin reciclare.

(3) Acţiunea de reclamare cu rea-credinţă de către un mediator a altui mediator constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului statut.

 

Capitolul al VII-lea

Pregatirea profesională a mediatorilor

Secţiunea 1-a Reglementare generală

Art. 37

(1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin cursuri de formare profesională organizate de către furnizorii de formare, institutul de formare continua a mediatorilor şi de către instituţiile de învățământ superior acreditate.

(2) Cursurile şi programele de formare profesională a mediatorilor vor fi autorizate de către Consiliul de Mediere cu respectarea standardelor de formare profesională în domeniu, elaborate de către acesta.

(3) Structura cursului de formare profesională va fi întocmită conform prevederilor privind formarea adulților.

(4) Consiliul de Mediere va emite documentele care atestă competenţa profesională a mediatorilor.

Art. 38

(1) Instituţiile şi celelalte persoane juridice care desfăşoară, conform art. 9 din lege, programe de formare profesională a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de Mediere pe o listă, care va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi la sediul său, al instanţelor judecătoreşti şi al autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la sediul Ministerului Justiţiei şi pe pagina de internet a acestuia.

(2) Consiliul de Mediere are dreptul să verifice modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor şi de aplicare a standardelor de formare iniţială şi continuă şi poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizaţiei, potrivit standardelor de formare în domeniul medierii şi procedurilor elaborate de către Consiliul de Mediere.

(3) Retragerea autorizaţiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la alin.(1).

(4) Ambele tipuri de formare sunt asigurate de formatori autorizaţi pentru pregătirea adulţilor şi atestaţi de Consiliul de Mediere , cu respectarea legislaţiei în vigoare şi procedurii emise de Consiliu .

Art. 39

(1) Formarea profesională a mediatorilor are ca principale obiective:

 1. a) dobândirea de cunoştinţe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi în special al medierii;
 2. b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
 3. c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
 4. d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator.

(2) Formarea profesională a mediatorilor se realizează pe baza unor programe de formare iniţială şi continuă, întocmite pe baza criteriilor cuprinse în Standardul de formare iniţială în domeniul medierii şi în Standardul de formare al mediatorilor, elaborate de Consiliul de Mediere.

(3) Revizuirea programelor de formare este obligatorie în maximum 6 luni după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor modificări ale standardului de formare.

(4) Toate programele de formare a mediatorilor respectă principiile formării adulţilor şi au o structurã care cuprinde maximum 30% pregătire teoretică şi minimum 70% pregătire practică.

 

Secţiunea a 2-a Formarea inițială

Art. 40

(1) Formarea iniţială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după absolvirea examenului de evaluare, în condiţiile stabilite de Consiliul de Mediere. Examenul se va sustine cu subiecte de examen unice, potrivit metodologiei sandardului de formare inițială a mediatorului.

(2) Standardul de formare iniţială în domeniul medierii stabileşte criteriile minime pentru realizarea programelor în ceea ce priveşte:

 1. a) structura pe arii tematice;
 2. b) calificarea şi experienţa formatorilor;
 3. c) durata minimă a cursurilor pentru fiecare arie tematică, precum şi
 4. d) condiţiile logistice minime ce trebuie asigurate de furnizorul de formare sau instituţia de învăţământ superior pe durata formării.

 

Secţiunea a 3-a. Formarea continuă

Art. 41

(1) Orice mediator este obligat la formarea profesională continuă, prin dispoziţiile legii şi prezentului statut. În urma participării la formarea continuă în modalităţile stabilite de consiliul de mediere, mediatorul va obţine puncte profesionale, potrivit punctajului acordat fiecărei activităţi prin hotărâre a consiliului, cu ocazia avizării acesteia la solicitarea furnizorului.

(2) Se înființează institutul de formare continua a mediatorilor si are drept scop formarea profesionala continua a mediatorilor potrivit metodologiei sondartului de formare continua.

(3) Mediatorul trebuie să acumuleze un număr mediu anual de minimum 20 de puncte prin cursuri de perfecţionare sau specializare organizate de furnizori autorizaţi de Consiliul de Mediere, pentru dezvoltarea competenţelor profesionale necesare exercitării profesiei de mediator.

(4) Punctajul mediu anual la formare continuă se poate obţine şi prin participarea mediatorului ca auditor la conferințe, seminarii, sesiuni informative, ateliere de lucru şi pentru participarea în calitate de lector la acestea, precum şi pentru participarea mediatorului în calitate de realizator sau invitat la emisiuni radio/tv cu tematica despre mediere de minimum jumătate de oră, pentru redactarea de articole de specialitate publicate în reviste, ziare, site-uri în domeniul medierii sau juridic, pentru cărţi publicate de către mediatori, la propunerea comisiei pentru formare profesională, pentru care Consiliul de mediere va acorda puncte profesionale.

Secţiunea a 4-a Autorizarea furnizorilor de formare a mediatorilor

Art. 42

(1) Formarea profesională a mediatorilor se realizează prin:

 1. a) cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi de Consiliul de Mediere, conform Legii, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) programe postuniversitare de nivel master acreditate, desfăşurate de instituţii de învăţământ superior, avizate în prealabil de Consiliul de Mediere.

(2) Programele de formare în domeniul medierii, precum şi programele postuniversitare de nivel master în domeniul medierii se întocmesc pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare elaborate de Consiliul de Mediere şi se avizează în prealabil de către acesta.

(3) În vederea autorizării, furnizorul de formare depune la Consiliul de Mediere o cerere însoţită de documentele solicitate conform procedurii de autorizare, în două exemplare, între care cel puţin:

 1. a) certificatul de înregistrare fiscală – fotocopie;
 2. b) programul de formare propus;
 3. c) lista formatorilor propuşi;
 4. d) curriculum vitae al fiecărui formator, însoţit de fotocopii ale documentelor care atestă pregătirea şi experienţa în conformitate cu criteriile stabilite de standardul de formare în domeniul medierii;
 5. e) dovada că în obiectul de activitate este inclusă formarea în domeniul medierii.

(4) În termen de 45 de zile de la data la care a fost înregistrată, cererea de autorizare a programului de formare, însoţitã de toate documentele solicitate conform alin.(3), este analizatã de Comisia de formare profesională, care formuleazã o propunere pe baza căreia Consiliul adoptă o hotărâre de aprobare sau de respingere.

(5) Autorizaţia este emisă de Consiliul de Mediere România în maximum 30 de zile de la data adoptării hotărârii de aprobare a autorizării şi este valabilă maximum 4 ani de la data eliberării, putând fi reînnoită, conform procedurii de reautorizare.

(6) Comunicarea hotărârii Consiliului de Mediere se face în scris, cu confirmarea primirii.

(7) Un exemplar al documentelor depuse spre autorizare se returnează petentului, iar pe fiecare pagină se înscrie menţiunea «Avizat de Consiliul de Mediere, astăzi…….».

(8) Autorizaţia emisă de Consiliul de Mediere pentru fiecare program de formare se eliberează pe bază de semnătură reprezentantului legal sau unui împuternicit al acestuia, după ce se face dovada achitării taxei de autorizare a programului de formare, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului.

(9) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare este obligat să anunţe Consiliul de Mediere în maximum 15 zile cu privire la orice modificări ale datelor înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, orice modificare ulterioară autorizării adusă în programul de formare şi în lista formatorilor propuşi pentru derularea programului de formare.

(10) Sub sancţiunea anulării autorizaţiei, furnizorul de formare are obligaţia să solicite Consiliul de Mediere aprobarea pentru prevăzut la art. 51 lit. b), prevăzută la art. 51 lit. c).

 

Capitolul al VIII-lea

Sistemul relaţional al profesiei de mediator

Secţiunea 1-a Relaţiile dintre mediator şi părţi

Art. 43

(1) Drepturile şi obligaţiile mediatorului, ale părţilor şi altor persoane care asistă părţile la mediere se nasc din prevederile legale aplicabile şi din contractul de mediere, încheiat între mediator şi părţi ori mandatarii acestora. Forma şi conţinutul general ale contractului sunt stabilite în anexa la prezentul statut.

(2) Medierea se bazează pe încrederea acordată mediatorului de către părţi ca persoană specializată în a-i sprijini să identifice şi să adopte o soluţie de rezolvare a conflictului acceptabilă, durabilă şi legală, prin folosirea tehnicilor de comunicare şi negociere.

(3) Mediatorul nu poate avea în aceeaşi cauză calitatea de avocat sau mandatar al uneia din părţile aflate la mediere. Dispoziţia se aplică şi membrilor asociaţi în formele de exercitare a profesiilor de avocat şi de mediator. Mediatorul care a fost chemat în calitate de martor într-un caz penal legat de conflictul dedus medierii, nu mai poate să medieze acel caz.

Secţiunea a 2-a Relaţiile dintre mediator şi autorităţi

Art. 44

(1) Mediatorul este obligat să comunice în timp util instanţelor şi organului judiciar procesul verbal şi acordul de mediere, după caz, potrivit reglementărilor legale.

(2) Mediatorul trebuie să răspundă cu promptitudine solicitarilor venite din partea autorităţilor cu privire la procedura medierii şi avantajele acesteia, participând la activităţi de promovare, dezbateri, informări publice.

Art. 45

(1) Relaţiile dintre mediatori sunt întemeiate pe încredere, respect şi sprijin reciproc şi impun un comportament adecvat menţinerii onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, imaginii pozitive a profesiei şi medierii.

(2) În co-mediere, mediatorii îşi împart sacinile în mod echitabil, se ajută şi participă deopotrivă la buna desfăşurare a procedurii de mediere.

(3) Mediatorul nu poate pretinde sau accepta comisioane sau alte compensaţii de la avocaţi/mediatori/terţe persoane pentru faptul că a recomandat un mediator sau că a trimis o parte la mediator.

(4) Mediatorii sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu bună-credinţă, în mod onest, cu respectarea cerinţelor concurenţei loiale între mediatori.

(5) Mediatorii trebuie să colaboreze între ei în cadrul formelor de exercitare a profesiei, asociaţiei, corpului profesional pentru promovarea medierii şi avantajelor acesteia, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, pentru apărarea imaginii publice a profesiei, pentru relaţionare internaţională.

Secţiunea a 2-a Relaţiile dintre mediatori şi avocaţi

Art. 46

(1) În activitatea de informare şi promovare a medierii, mediatorul va informa părţile despre dreptul acestora de a fi asistate pe întreaga durată a procedurii de mediere şi eventual de a fi reprezentate, de către avocat.

(2) Relaţiile dintre mediatori şi avocaţi sunt bazate pe încredere şi respectul reciproc şi impun o colaborare onestă necesară menţinerii reputaţiei celor două profesii liberale şi satisfacerii intereselor părţilor care au apelat la ei.

(3) În timpul sesiunii de mediere, mediatorul va acorda avocatului timpul necesar pentru lămurirea părţilor prezente cu privire la mediere şi încheierea acordului de mediere.

(4) Mediatorul va furniza avocatului părţii toate informaţiile referitoare la procedura de mediere a cazului în care acesta este angajat.

 

Capitolul al IX-lea

Organizarea profesiei de mediator

Secţiunea 1: Consiliul de Mediere

Art. 47

(1) Consiliul de mediere, denumit în continuare Consiliu, este organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti, cu atribuţii de reglementare în domeniul medierii, înfiinţat în temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege. Consiliul de mediere se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor legii medierii, prezentului statut si ale regulamentului său de organizare şi funcţionare.

(2) Consiliul de mediere este autoritatea competentă din România privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesia de mediator, ca profesie reglementată, în conformitate cu Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor principii:

- principiul viziunii globale şi unitare;

- principiul legalităţii;

- principiul imparţialităţii;

- principiul cooperării;

- principiul prevenirii;

- principiul parteneriatului;

- principiul complementarităţii,

- transparenţei şi dialogului social;

- principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.

(4) Consiliul de mediere este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii cu drept de vot, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(5) Mandatul membrilor Consiliului de mediere este de 4 ani.

(51) Revocarea Consiliului de mediere sau a oricăruia dintre membrii acestuia se poate face la iniţiativa unei pătrimi din numărul mediatorilor autorizaţi, decizia fiind adoptată cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul mediatorilor autorizaţi.

(6) Situaţiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum şi procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).

(7) Pot face parte din Consiliul de mediere numai mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

(8) Consiliul de mediere îşi exercită mandatul până la preluarea mandatului de către noul consiliu de mediere.

Art. 48

(1) Consiliul de mediere va alege un preşedinte şi un vicepreşedinte şi va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteşte lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de 2 ani.

(2) În structura Consiliului de mediere funcţionează un secretariat tehnic, alcătuit dintr-un număr de persoane stabilit prin organigramă şi aprobat de Consiliul de mediere.

(3) Structura şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) şi ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizaţie lunară, în condiţiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2)

Art. 49

(1) Consiliul de mediere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) Şedinţele Consiliului de mediere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 7 membri şi sunt publice, cu excepţia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun.

(4) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte instituţii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

Art. 50

Consiliul de mediere are următoarele atribuţii principale:

 1. a) promovează activitatea de mediere şi reprezintă interesele mediatorilor autorizaţi în scopul asigurării calităţii serviciilor din domeniul medierii, conform prevederilor prezentei legi;
 2. b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internaţionale în materie;
 3. c) autorizează programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi pe cele de specializare a mediatorilor;
 4. d) întocmeşte şi actualizează lista furnizorilor de formare profesională care au obţinut autorizarea;
 5. e) autorizează mediatorii, în condiţiile prevăzute de lege, de prezentul statut si de procedura stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere;
 6. f) constata indeplinirea conditiilor prevazute de statut pentru indeplinirea calitatii de mediator definitiv si hotaraste asupra reducerii perioadei de stagiu;
 7. g) cooperează, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în vederea asigurării controlului mediatorilor şi a serviciilor pe care aceştia le prestează, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009;
 8. h) întocmeşte şi actualizează tabloul mediatorilor autorizaţi;
 9. i) ţine evidenţa birourilor mediatorilor autorizaţi;
 10. j) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;
 11. k) eliberează documentele care atestă calificarea profesională a mediatorilor;
 12. l) adoptă Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;
 13. m) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conţinute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi şi aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;
 14. n) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind medierea;
 15. o) adoptă regulamentul privind organizarea şi funcţionarea sa;
 16. p) organizează alegerile pentru următorul consiliu de mediere şi elaborează procedurile de organizare a alegerilor. Declanşarea procedurii de organizare a alegerilor se face cu 6 luni înainte de expirarea mandatului Consiliului de mediere la acea dată;
 17. r) mandateaza organele de conducere ale C.P.M.J. si reprezentantii alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel, cu atributii conform prezentului statut, in baza unui contract de mandat;
 18. s) sprijină, coordonează, supravegheză si controlează activitatea desfăşurată de organele de conducere a C.P.M.J. si a reprezentantilor alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;

s’) revocă în caz de neindeplinire a mandatului conferit organele de conducere a C.P.M.J. si reprezentantilor alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;

 1. t) soluţionează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;

t’) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

Art. 51

Consiliul de mediere îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din venituri proprii, după cum urmează:

 1. a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
 2. b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
 3. c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
 4. d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
 5. e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

Secţiunea 2: Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean (C.P.M.J.)

Art. 52

(1) Profesia de mediator este organizată şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în prezenta lege şi statutul profesiei de mediator.

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de mediator se face numai prin vot secret.

(3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.

Art. 53

(1) Corpul Profesional al Mediatorilor Judetean(C.P.M J.) este constituit din toţi mediatorii care au sediul profesional principal înregistrat în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti.

(2) Sediul C.P.M.J este în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv în municipiul Bucureşti.

(3) C.P.M.J din fiecare județ, respectiv din municipiul București, se individualizează prin denumirea “Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean”, la care se adaugă numele judeţului din care face parte, respectiv al municipiului Bucureşti.

(4) C.P.J.M. este fără personalitate juridică, fără patrimoniu şi buget propriu

Art. 54

Atribuţiile organelor de conducere ale C.P. M.J

(1) Organele de conducere ale C.P.M.J. sunt preşedintele şi doi vicepresedinti, care îşi vor desfăsoară activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul de Mediere.

(2) În cadrul C.P.M.J. îşi desfăşoară activitatea și funcţionează:

 1. a) comisia de disciplină;
 2. b) aparatul tehnic-administrativ

(3) Organizarea, funcţionarea, precum şi atribuţiile acestora sunt reglementate potrivit Hotărârii Consiliului de mediere are va face parte integrantă, din statutul profesiei de mediator şi Legea Medierii.

(4) Pot fi aleşi în funcţiile de preşedinte si vicepresedinti acei mediatori care sunt inscrişi în Tabloul Mediatorilor şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitare a profesiei

Art. 55

Organele de conducere ale C.P.M.J. au următoarele atribuţii generale:

(a) aduce la indeplinire obligatia de organizare a activitatii de mediere in judetul respectiv, organizarea, conducerea, gestionarea activitatii sale precum si indeplinirea principalelor atributii prevazute de prezentul statut;

(b) reprezintă Consiliul de Mediere in relatiile cu tertii si cu autoritatile romane si straine in conformitate cu prevederile contractului de mandat si cu prevederile Hotararilor Consiliului de Mediere;

(c) respectă Hotararile adoptate de catre Consiliul de Mediere;

(d) propune masuri pentru aplicarea şi respectarea prevederilor: legii, statutului profesiei de mediator şi ale hotărârilor Consiliului de Mediere. Sa faca si sa sustina propuneri pentru completarea si/sau modificarea legii 192/2006 si sa depuna toate diligentele in vederea corelarii legislatiei privind medierea in legislatia nationala si comunitara;

(e) întocmeşte planul anual de activităţi, ce va fi supus spre aprobare Consiliului de Mediere;

(f) în exercitarea atributiilor lor organele de conducere sunt obligate sa actioneze cu prudenta si sa execute mandatul conferit cu diligenta unui bun proprietar;

(g) stabileşte o strategie de prevenire a unor eventuale conflicte si/sau litigii indreptate impotriva Consiliului de Mediere.

Art. 56

Atributii privind dezvoltarea si promovarea profesiei de mediator

 1. a) implementează in județ strategiile elaborate de Consiliului de Mediere;
 2. b) identifica nevoile mediatorilor din județ;
 3. c) propune strategii proprii locale pentru dezvoltarea profesiei de mediator;
 4. d) propune strategii proprii locale pentru promovarea profesiei de mediator;
 5. e) organizează activități de promovare a profesiei de mediator la nivelul C.P.M.J. si sprijina Consiliul de Mediere in actiunile de promovare a medierii la nivel national;
 6. f) dezvolta strategii eficiente de comunicare cu institutiile publice, autoritati publice locale si cu alte organisme de interes din raza judetului respectiv inclusiv cu mass-media;
 7. g) organizează și editează publicațiile C.P.M.J.;

(h) organizează și supraveghează serviciul statistic județean al C.P.M.J;

(k) rezolvă orice probleme de interes pentru profesia de mediator;

(l) adoptă proceduri de lucru specifice pentru activitățile ce decurg din atribuţiile stabilite de Consiliul de mediere;

(m) iniţiază constituirea de noi comisii de specialitate atunci când acestea sunt necesare pentru îndeplinirea activităţilor propuse;

(n) colaborează pe bază de protocol cu alte instituţiile publice sau organizaţii naţionale şi internaţionale;

(o) iniţiază diverse proiecte în scopul atragerii de fonduri financiare pentru promovarea medierii.

Art. 57

Atributii privind organizarea profesiei de mediator

 1. a) convoacă și organizează Adunarea Generala Anuala a Mediatorilor din Județ si prezinta Raportul de Activitate anual;
 2. b) întocmește și prezintă anual Consiliului de Mediere spre aprobare raportul de activitate al organelor de conducere al C.P.M.J. precum și modul de gestionare a resurselor financiare si de utilizare a patrimoniului C.P.M.J.;
 3. c) organizează si monitorizează desfășurarea in condiții de legalitate a activității de mediere;
 4. d) realizează si asigura evidenta mediatorilor autorizați din județ si transmite Consiliului de mediere orice modificare in vederea actualizării Tabloului Mediatorilor;
 5. e) întocmește, modifică şi dă publicității lunar Tabloul Județean al Mediatorilor membri ai C.P.M.J. şi îl comunică celor în drept;
 6. f) verifică şi constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie şi transmite dosarele spre autorizare Consiliului de Mediere, în condițiile legii și ale statutului profesiei de mediator;
 7. g) verifică şi constată pe bază de referat îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de incompatibilitate, suspendare si încetare a exercitații profesiei de mediator şi transmite dosarele Consiliului de Mediere;
 8. h) primește cererile privind constatarea existentei: stării de incompatibilitate, situațiilor de suspendare şi încetare a exercitării profesiei de mediator si transmite dosarele Consiliului de Mediere;
 9. i) verifică şi constată dacă actele privind constituirea, modificarea şi schimbarea formelor de exercitare a profesiei îndeplinesc condițiile prevăzute de lege şi de statutul profesiei de mediator. Organizează şi ține evidența acestora si le trimite Consiliului de Mediere spre avizare;
 10. j) comunica mediatorilor documentele, adresele, hotărâri emise de Consiliul de Mediere;
 11. k) eliberează autorităților înscrisuri care atesta situația profesionala a mediatorilor din județ;
 12. l) la cererea mediatorului interesat eliberează înscrisuri care atesta situația sa profesionala;
 13. m) vizează legitimațiile mediatorilor.

Art. 58

Atribuții privind consolidarea bugetului profesiei

 1. a) identifica surse financiare pentru susținerea proiectelor de promovare si dezvoltare ale profesiei in jude;
 2. b) elaborează si propune spre aprobare Consiliului de mediere bugetul de venituri si cheltuieli al entității județene pe care îl supune atenției si aprobării Consiliului de Mediere; c) propun masuri de îmbunătățire a procesului de colectare a contribuțiilor mediatorilor.

Art. 59

Atribuții de control

(a) propun masuri pentru respectarea prevederilor Codului de etica si deontologie profesionala a mediatorilor autorizați si aplica normele privind răspunderea disciplinara a acestora;

(b) comunica Consiliului de mediere sancțiunile propuse de comisia de disciplina teritoriala, in termen de 5 zile de la data emiterii lor;

(c) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic, pentru soluționarea sesizărilor, şi ale statutului profesiei de mediator;

(e) trimite plângerile si contestațiile făcute împotriva hotărârilor proprii adoptate, în cazurile prevăzute de lege şi de statutul profesiei spre competenta soluționare Consiliului de Mediere;

(f) supraveghează respectarea de către mediatori a Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizați, precum şi normele de răspundere disciplinară a acestora;

(g) ia măsuri pentru respectarea prevederilor conținute de Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizați şi aplicarea normelor privind răspunderea disciplinară a acestora;

(h) primește sesizările în legătură cu săvârșirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38 din Lege, si le înaintează Consiliului de Mediere pentru a analiza condițiile privind constituirea şi constituirea comisiilor de disciplină, după caz;

(i) răspunde de aplicarea sancțiunilor aplicate prin Hotărâre a Consiliului de Mediere;

(j) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale mediatorilor;

(k) se poate sesiza din oficiu cu privire la neîndeplinirea obligațiilor profesionale ale mediatorilor prevăzute in conținutul legii 192/2006, al prezentului statut, in Hotărârile Consiliului de Mediere si in Codul de etică şi deontologie profesională;

(l) exercită controlul asupra activității aparatului tehnico-administrativ al C.P.M,J.

Art. 60

Atribuții privind formarea continuă a mediatorilor.

Organele de conducere ala C.P.M.J se preocupă de pregătirea profesională continuă a mediatorilor prin organizarea şi facilitarea desfăşurării cursurilor care să asigure:

 1. a) dobândirea de cunoștințe teoretice în domeniul conflictelor, al soluţionării alternative a disputelor şi medierii;
 2. b) dezvoltarea de abilităţi practice în mediere;
 3. c) cunoaşterea cadrului de reglementare în domeniul medierii;
 4. d) asigurarea accesului şi menţinerea în profesia de mediator;
 5. e) identifica masurile necesare la nivel local pentru cresterea calitatii pregatirii profesionale a mediatorului.

Art. 61

Atributii administrativ organizatorice.

 1. a) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice C.P.M,J. Preşedintelui, vicepreşedintilor, precum şi membrilor Comisiei de disciplină teritorială;
 2. b) redactează, înregistrează, arhivează şi ţine evidenţa documentelor C.P.M.J.;
 3. c) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de Consiliul de mediere;
 4. d) pregăteşte şi asigură suportul tehnic şi logistic pentru organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor desfăşurate în sprijinul mediatorilor;
 5. e) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în măsura în care acestea au fost aprobate de către Consiliu de mediere ca fiind publice;
 6. f) răspunde de realizarea şi actualizarea site-ului web al C.P.M.J. şi asigură informatizarea în condiţii optime a activităţii acestuia;
 7. g) asigură activitatea de primire, depozitare, conservare, întreţinere şi exploatare a materialelor, inventarului propriu şi a mijloacelor fixe;
 8. h) răspunde de materialelor publicitare şi a publicaţiilor proprii ale C.P.M.J, precum şi de distribuirea acestora;
 9. i) răspunde de întreţinerea clădirii şi a bunurilor din dotare, de buna funcţionare a instalaţiilor, întocmeşte documentaţiile tehnice pentru executarea lucrărilor de reparaţii curente.

Organele de conducere ale C.P.M.J. indeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de statutul profesiei de mediator sau hotărâte de Consiliul de mediere şi date în competența sa.

Art. 62

În exercitarea atribuţiilor sale, organele de conducere ale C.P.M.J. adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor care îl compun, exprimat direct sau prin mandat scris.

Art. 63

Hotărârile organelor de conducere ale C.P.M.J. au caracter obligatoriu pentru mediatorii din cadrul C.P.M.J. și pot fi atacate, de către cei interesați, cu plângere la Consiliul de Mediere, in termen de 15 zile de la publicare.

Art. 64

Organele de conducere ale C.P.M.J. apără şi promovează interesele mediatorilor în scopul prevenirii sau eliminării practicilor discriminatorii sau monopoliste în furnizarea serviciului de mediere

Art. 65

Colaborează cu alte instituţii publice pentru punerea în practică în mod unitar a legislaţiei în domeniul medierii, cu scopul de a dezvolta o practică unitară a furnizării serviciilor de mediere.

Art. 66 Atribuțiile Președintelui C.P.M.J.;

 1. a) coordonează întreaga activitate executivă a C.P.M.J;
 2. b) supraveghează şi răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Mediere;
 3. c) reprezintă interesele mediatorilor în relaţia cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme de interes din raza judeţului respectiv, cu organele, organizațiile și instituțiile statului, cu orice persoană fizică şi/sau juridică din ţară şi din străinătate;
 4. d) reprezintă C.P.M.J în relaţiile cu terţii în limitele mandatuli conferit de Consiliul de Mediere;
 5. e) încheie convenții, acorduri și contracte în numele C.P.M.J. şi cu autorizarea Consiliului de Mediere, semnează documentele precizate.

Pentru a incheia acte de instrainare sau grevare, tranzactii sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambie sau bilete la ordin, pentru a intenta actiuni in justitie, precum si pentru a incheia orice acte de dispozitie trebuie sa fie imputernicit in mod expres de catre Consiliul de Mediere;

 1. f) convoacă şi conduce şedinţele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J;
 2. g) ia măsuri privind organizarea și funcționarea C.P.M.J.;
 3. h) propune membrilor Consiliului de mediere spre aprobare organigrama aparatului tehnic-administrativ, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli;
 4. i) colaborează cu vicepreşedintii si reprezentantul de pe langa Curtea de Apel, în toată activitatea sa;
 5. j) prezintă Consiliului de Mediere periodic (lunar, trimestrial, semestrial) un raport de activitate cu privire la activitatea depusă în cadrul C.P.M.J.;
 6. k) răspunde de organizarea şi buna funcţionare a aparatului tehnic–administrativ al C.P.M.J.;
 7. l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de, statutul profesiei de mediator, Hotărârile Consiliului de mediere şi ale C.P.M.J. date în competenţa sa.

Preşedintele poate delega exercitarea unor atribuţii din competenţa sa şi poate încredinţa mandatul de reprezentare unuia dintre vicepreşedinţi.

În îndeplinirea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.

Art. 67

Atribuţiile vicepreşedintelui sunt:

 1. a) asigură coordonarea activităţii C.P. M J., în lipsa preşedintelui;
 2. b) conduce lucrările în şedinţele de lucru ale organelor de conducere ale C.P.M.J., în lipsa preşedintelui;
 3. c) asigură reprezentarea C.P.M.J. în raport cu terţii, în lipsa preşedintelui;
 4. d) coordonează activitatea aparatului tehnic administrativ, în lipsa preşedintelui sau ca urmare a unui mandat scris din partea acestuia;
 5. e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Lege, statutul profesiei, hotărârile Consiliului de Mediere;
 6. f) colaborează cu preşedintele, vicepreşedintele şi reprezentantul de pe lângă Curtea de Apel în toată activitatea sa.

Art. 68

(1) Organele de conducere al C.P.M.J. se întrunesc lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.

(2) La şedinţele organelor de conducere a C.P.M.J. pot participa membrii din Consiliul de mediere, precum şi orice membru al C.P.M.J. cu drept de exercitare a profesiei. Mediatorii își pot manifesta dorinţa de a participa la sedinţa organelor de conducere al C.P.J.M., în baza unei cereri adresate preşedintelui C.P.M.J.

(3) Lucrările ședinței se consemnează în registrul de procese-verbale și se semnează de către organele de conducere a C.P.M.J. şi de către secretar . Registrul poate fi consultat de către mediatorii interesați și de către orice membru al Consiliului de mediere.

(4) Hotărârile organelor de conducere al C.P.M.J. se iau cu votul majorităţii simple

Art. 69

(a) Organele de conducere a CPMJ sunt alese pentru o perioadă de 4 ani şi maxim pentru 2 mandate;

(b) Mandatul preşedintelui si al vicepreşedintilor începe de la data semnării contractului de mandat pana in a 90-a zi de la predarea mandatului catre urmatorii membri C.P.M.J;

(c) Predarea mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind bunurile mobile şi imobile, şi arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;

(d) Perioada de predare a documentelor gestionate de preşedinte şi de vicepreşedinti este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.

Art. 70

(1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii:

(a) prin renunţare scrisă;

(b) prin deces;

(c) prin încetarea calităţii de mediator;

(d) suspendarea din profesia de mediator;

(e) împlinirea/încetarea termenului din contractul de mandat;

(f) revocarea prin votul a 5 membri ai CM in cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor expres prevăzute in prezenta hotărâre si care fac obiectul contractului de mandat;

(g) Schimbarea sediului profesional principal sau secundar in alt județ decât cel pe care il reprezintă la nivel de CPMJ;

(h) in caz de incapacitate.

(2) Încetarea mandatului de președinte sau vicepreședinte se constată prin hotărâre a Consiliului de Mediere.

(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul de mediere va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Art. 71

Membrii C.P.M.J. pot fi revocați în totalitate sau în parte de către Consiliul de mediere în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atributiilor, obligatiilor stabilite în Contractul de mandat si in prezentul Statut.

Art. 72

Organele de conducere ale C.P.M.J. pentru activitatea depusă vor primi o îndemnizaţie lunară stabilită fie de Consiliul de mediere, fie prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.P.M.J. în funcţie de resursele financiare identificate la nivel judeţean.

Art. 73

Aparatul tehnic-administrativ constituit în cadrul C.P.M.J. este format din personal angajat prin contracte individuale de muncă , este organizat, funcţionează și are atribuţiile stabilite potrivit legii, statutului profesiei de mediator și hotărârilor Consiliului de Mediere sau deciziilor preşedintelui C.P.M.J.

Art. 74

Corpul Profesional al Mediatorilor Judeţean îşi acoperă cheltuielile de organizare şi funcţionare din veniturile acordate de Consiliul de mediere, ca urmare a contributiilor virate privind:

 1. a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;
 2. b) donaţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse de venit, dobândite în condiţiile legii;
 3. c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
 4. d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sancţiuni disciplinare;
 5. e) alte sume rezultate din activităţi producătoare de venituri ale Corpului Profesional al Mediatorilor Judeţean, stabilite prin statutul profesiei de mediator.

Secțiunea 3: Reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel

Art. 75

Comisia privind relatia cu sistemul judiciar de pe raza Curtii de Apel este alcatuita din reprezentanti alesi la nivelul fiecarei Curti de Apel, ce vor duce la indeplinire obligatia de organizare a activitatii de mediere pe raza Curtii de Apel si reprezinta mediatorii in relatia cu sistemul judiciar, respectiv Curtea de Apel, tribunalele si toate judecatoriile din raza curtii de apel, parchetele de pe langa Curtea de Apel, Tribunal si Judecatorii, inspectoratele de politie judetene, jandarmeria, penitenciarele , serviciile de probatiune de pe lângă Tribunale

Art. 76

In organizarea, conducerea, gestionarea activitatii sale, reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel are urmatoarele atributii :

 1. a) reprezinta mediatorii in relatia cu sistemul judiciar;
 2. b) propune strategii eficiente de comunicare cu sistemul judiciar si bune practici comune, strategii aprobate de Consiliul de mediere;
 3. c) duc la indeplinire Hotararile Consiliului de mediere;
 4. d) implementeaza la nivelul Curtilor de Apel strategia Consiliului de mediere in sistemul judiciar;
 5. e) colaboreaza cu organele de conducere ale CPMJ pentru eficientizarea relatiei cu sistemul judiciar;
 6. f) întocmeşte un plan de activitate privind acţiunile necesare îndeplinirii mandatului conferit;
 7. g) informează Organele de conducere a C.P.M.J şi Consiliul de mediere de dificultăţile apărute în relaţie cu reprezentanţii sistemului judicar;
 8. h) prezintă un raport de activitate Consiliului de mediere ( lunar, trimestrial, anual);
 9. i) Pentru a încheia acte de înstrăinare sau grevare, tranzacții sau compromisuri, pentru a se putea obliga prin cambii ori bilete la ordin pentru a intenta acțiuni în justiție, precum și a încheia orice acte de dispoziție, reprezentantului ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel trebuie să fie împuternicit în mod expres de catre Consiliul de Mediere.

Art. 77

Mandatul

(a) Reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel este ales (numit) pentru o perioadă de 4 ani şi maxim pentru 2 mandate;

(b) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel, se incheie cu Consiliul de Mediere, începe de la data semnării contractului de mandat pana in a 90-a zi de la predarea mandatului catre urmatorii membri ai Consiliului de Mediere;

(b) Predarea mandatului se face pe bază de proces-verbal la care se anexează documentele privind arhivele predate, respectiv preluate în gestiune;

(c) Perioada de predare a documentelor gestionate este de 15 zile calendaristice, de la data alegerii în funcţie.

Art. 78

Incetarea manadatului

(1) Mandatul reprezentantului ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel încetează în următoarele situaţii:

(a) prin renunţare scrisă;

(b) prin deces;

(c) prin încetarea calităţii de mediator;

(d) suspendarea din profesia de mediator;

(e) implinirea/incetarea termenului din contractul de mandat;

(f) revocarea prin votul a 5 membri ai CM in cazul neindeplinirii sau indeplinirii defectuoase a atributiilor expres prevazute in prezenta hotarare si care fac obiectul contractului de mandat;

(g) Schimbarea sediului profesional principal sau secundar in alt judet din alta circumscriptie a Curtii de Apel decat cea pe care o reprezinta;

(h) in caz de incapacitate.

(2) Încetarea mandatului de reprezentant ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curții de Apel se constată prin hotărâre a Consiliului de Mediere.

(3) În caz de încetare a mandatului, Consiliul de mediere va organiza noi alegeri în termen de maximum 30 de zile de la constatarea vacantării postului.

Art. 79

Reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel poate fi revocat de către Consiliul de mediere în cazul în care se constată încălcarea atribuțiilor legale sau neîndeplinirea cu rea-credință a atributiilor, obligatiilor stabilite în Contractul de mandat si in prezentul Statut.

Art. 80

Reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel pentru activitatea depusă va primi o îndemnizaţie stabilită de Consiliul de mediere, in urma analizei financiar-contabile.

 

Sectiunea 4 Adunarea Generala a Mediatorilor

Art. 81 Adunarea generala a Corpului Profesional Județean al Mediatorilor

(1) Adunarea generala a Corpului Profesional Județean al Mediatorilor se organizează anual.

Organele de conducere a CPMJ organizează Adunarea generală anuală a C.P.M.J.

(2) La Adunarea generală anuală vor participa toți mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscriși în Tabloul Mediatorilor Autorizați din județul respectiv şi care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

(3) La Adunarea generală anuală se va prezenta raportul de activitate a organelor de conducere a CPMJ.

(4) Adunarea generală anuală propune masuri privind exercitarea activității organelor de conducere a CPMJ.

(5) Adunarea generală anuală propune masuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor.

O data la patru ani Adunarea Generala deleagă reprezentanții pentru Adunarea Generala Naționala cu 7 zile înainte de organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului de Mediere.

Numărul de delegați al fiecărui Corp Profesional Județean al Mediatorilor se calculează după cum urmează:

 1. a) președintele si cei doi vicepreședinți plus un delegat pentru Corpul Profesional Județean al Mediatorilor care are până la 100 de mediatori;
 2. b) președintele si cei doi vicepreședinți plus 2 delegați pentru Corpul Profesional Județean al Mediatorilor care are între 101 și 200 de mediatori;
 3. c) președintele si cei doi vicepreședinți plus 3 delegați pentru Corpul Profesional Județean al Mediatorilor care are între 201 și 300 de mediatori ;
 4. d) în cazul în care numărul de mediatori membri ai unui Corp Profesional Județean al Mediatorilor este mai mare de 301, se adaugă câte un delegat pentru fiecare tranșă de până la 100 de mediatori.

Alegerile pentru organele de conducere a CPMJ se organizează o data la patru ani, in termen de 30 de zile de la alegerea membrilor Consiliului de Mediere. Regulamentul si procedura de desfășurare a alegerilor se vor stabilii prin hotărâre de către Consiliul de mediere

Art. 82

(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se întruneşte anual, iar data la care are loc se stabilește de către organele de conducere al C.P.J.M. în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.

(2) Convocarea se face de către organele de conducere al C.P.J.M., prin afişare pe site-ul propriu și la sediul său din județ, prin poștă electronică şi prin publicare într-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

(3) Şedinţa adunării generale anuale a mediatorilor din judeţ este condusă de Presedintele C.P.J.M. . împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis dintre cei prezenţi, dintre care unul este desemnat secretar.

Art. 83

(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ este legal constituită cu participarea unei majorități simple a mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, adică a celor înscriși în Tabloul Județean al Mediatorilor și care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabilește printr-un proces-verbal o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Secretariatul de ședință al adunării generale anuale a mediatorilor are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru a doua convocare.

(3) Cea de-a doua adunare generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită indiferent de numărul mediatorilor prezenți.

(4) Hotărârile adunării generale anuale ale meditorilor din judeţ. se iau cu votul majorității membrilor prezenți, conform prezentului statut.

(5) Participarea la adunarea generală anuală şi electivă a mediatorilor din judeţ. se face personal. Mediatorul membru al C.P.J.M. nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.

Art. 84

Adunarea generala Nationala a Mediatorilor

(1) Adunarea generala a nationala a mediatorilor se organizeaza anual.

Consiliul de Mediere organizeaza Adunarea generală nationala a mediatorilor.

(2) La Adunarea generală nationala a mediatorilor vor participa organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judet si reprezentantii alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel.

(3) La Adunarea generală anuală se va prezenta raportul de activitate si strategia nationala de promovare a Consiliului de Mediere.

(4) Adunarea generală națională propune masuri privind strategia de promovare a Consiliului de Mediere prezentata.

(5) Adunarea generală națională propune masuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor.

O data la patru ani, in Adunarea Generala Nationala a Mediatorilor se vor alege membrii Consiliului de Mediere. La Adunarea Generala Nationala a Mediatorilor vor participa: organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judet, reprezentantii alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel si reprezentantii corpului profesional judetean alesi prin norma de reprezentare cu 7 zile inainte de organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului de Mediere.

Regulamentul si procedura de desfasurare a alegerilor membrilor Consiliului de Mediere se vor stabilii prin hotărâre de către Consiliul de Mediere.

Art. 85

(1) Adunarea generală nationala a mediatorilor se întruneşte anual, iar data la care are loc se stabilește de către Consiliul de Mediere în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.

(2) Convocarea se face de către Consiliul de Mediere prin afişare pe site-ul propriu si prin poștă electronică cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.

(3) Şedinţa adunării generale nationale a mediatorilor este condusă de Presedintele Consiliului de Mediere, împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis dintre cei prezenţi, dintre care unul este desemnat secretar.

Art. 86

(1) Adunarea generală nationala a mediatorilor este legal constituită cu participarea unei majorități simple a reprezentantilor C.P.M.J.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabilește printr-un proces-verbal o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Secretariatul de ședință al adunării generale nationale a mediatorilor are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru a doua convocare.

(3) Cea de-a doua adunare generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită indiferent de numărul reprezentantilor prezenți.

(4) Hotărârile adunării generale nationale ale meditorilor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, conform prezentului statut.

(5) Participarea la adunarea generală nationala a mediatorilor se face personal.

Formatul pdf al documentului il puteti descarca de aici:

sursa: cmediere.ro

Statutul profesiei de mediator – proiect - overview
4
0 Very Poor
Share

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/filters.php on line 180
<

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Follow us

RADU AURELIAN – BIROU DE MEDIATOR

ANGHELI CATALIN – BIROU DE MEDIATOR

Mediere Online Romania - Medierea, alternativa la justitie - Informatii despre o alternativa viabila la justitie. Informatii pentru profesionistii in mediere. Stiri, articole, evenimente, cursuri, tipuri de litigii...

Mediere Romania

Curs valutar live