Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mediere1/public_html/wp-includes/theme.php on line 606

Warning: Declaration of My_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/other.php on line 160
Modificari esentiale in activitatea furnizorilor de programe de formare

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604
Something went wrong with the connection!

Mediere Online Romania – MEDIEREA, alternativa la justitie.


Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/mediere1/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Articole

 Breaking News

Modificari esentiale in activitatea furnizorilor de programe de formare

Modificari esentiale in activitatea furnizorilor de programe de formare
noiembrie 04
09:10 2015

Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 567/2015 stabilește ca emitenți și organizatori ai programelor de formare pentru persoanele cu studii superioare absolvite (nivel 6 de calificare) instituțiile de învățământ superior acreditate. Conform acesteia, furnizorii de formare profesională pot emite diplome pentru cursurile pe care le organizează doar până la nivelul 5 de calificare, care cuprinde absolvenții de liceu.

Conform acestei hotărâri de Guvern, începând din 2016, doar universitățile vor mai avea dreptul să organizeze cursuri și să ofere diplome adulților cu studii superioare…   …Citeste mai departe despre Statul lasă firmele de training fără clienţi

sursa: capital.ro

HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1.Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2

Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2.”

2.Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: Corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC), precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)

Nr. crt. Nivel de calificare CNC Actul de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Condiţii de acces la nivelul de calificare Nivelul de referinţă din CEC
0 1 2 3 4 5 6
1 1 Diplomă de absolvire Unitatea de învăţământ/educaţie de bază Absolvenţii învăţământului gimnazial potrivit art. 75 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Nu este cazul. 1
2 1 Certificat de absolvire şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională2 Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a formării profesionale definite la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000privind formarea profesională a adulţilor, republicată Cel puţin învăţământ primar 1
3 1 Certificat de competenţe profesionale Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4 Adulţii3 declaraţi competenţi în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată Cel puţin învăţământ primar 1
4 2 Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 2 Cel puţin învăţământ gimnazial 2
5 2 Certificat de competenţe profesionale Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4 Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 2 Cel puţin învăţământ gimnazial 2
6 2 Certificat de calificare/Certificat de competenţe profesionale şi supliment descriptiv al certificatului6 Centru de evaluare acreditat7 Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 2 Cel puţin învăţământ gimnazial 2
7 2 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulţii3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 2 şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată Cel puţin învăţământ gimnazial 2
8 3 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/Învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani Persoanele care au absolvit învăţământul profesional cu durata de minimum 3 ani, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Învăţământ gimnazial 3
9 3 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/program de pregătire profesională organizat în sistem dual Persoanele absolvente de învăţământ general obligatoriu care nu şi-au continuat sau şi-au întrerupt studiile şi care au finalizat până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională în sistem dual cu durata de minimum 3 ani, cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Învăţământ obligatoriu 3
10 3 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocaţional Persoane care au absolvit primii 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocaţională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare Doi ani de liceu (filieră tehnologică sau vocaţională) sau programul „A doua şansă” învăţământ secundar inferior 3
11 3 Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a unui curs de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 3 Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu 3
12 3 Certificat de competenţe profesionale Centrul de evaluare a competenţelor profesionale autorizat4 Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale9, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 3 Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu 3
13 3 Certificat de calificare/Certificat de competenţe profesionale şi supliment descriptiv al certificatului6 Centrul de evaluare acreditat7 Adulţii3 care au fost declaraţi competenţi pentru toate unităţile de competenţe din standardul ocupaţional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită un certificat de calificare de nivel 3 Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu 3
14 3 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulţii3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 3 şi au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională conform Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată Învăţământ gimnazial sau general obligatoriu 3
15 4 Diplomă de bacalaureat Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat10 Învăţământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocaţională 4
16 4 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învăţământ/pregătire prin liceu tehnologic sau vocaţional Absolvenţi ai învăţământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale10 Învăţământ liceal filieră tehnologică sau vocaţională 4
17 4 Certificat de calificare/absolvire şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulţii3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupaţii ce necesită o calificare de nivel 4 Învăţământ liceal fără diplomă de bacalaureat 4
18 4 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulţii3 care încheie un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 4 şi care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanţei Guvernului nr.129/2000, republicată Învăţământ liceal fără diplomă de bacalaureat 4
19 5 Certificat de calificare şi supliment descriptiv al certificatului Unitate/Instituţie de învăţământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi în acest scop/pregătire prin învăţământ postliceal Absolvenţi care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale9 de nivel 511 Învăţământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat 5
20 5 Diplomă de absolvire/calificare şi supliment descriptiv al certificatului Instituţie de învăţământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, autorizaţi în acest scop, la care s-a susţinut examenul Absolvenţi ai învăţământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare Învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat8 5
21 6 Diplomă de licenţă, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, supliment la diplomă12 Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii universitare de licenţă Absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă cu promovarea examenului de licenţă13 Învăţământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat14 6
22 6 Certificat de atestare a competenţelor profesionale15 Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare16 Absolvenţi ai programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă Studii universitare de licenţă17 6
23 6 Certificat de absolvire18 Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare15 Absolvenţi ai programelor postuniversitare de perfecţionare Învăţământ superior de scurtă durată sau diplomă de licenţă ori echivalent19 6
24 7 Diplomă de master şi supliment la diplomă20 Instituţie de învăţământ superior acreditată/programe de studii universitare de master Absolvenţi ai studiilor universitare de master cu susţinerea lucrării de disertaţie21 Studii universitare de licenţă, cu promovarea examenului de licenţă22 7
25 8 Diplomă de doctor23 IOSUD/programe de studii universitare de doctorat Absolvenţi ai studiilor universitare de doctorat cu susţinerea publică a tezei de doctorat24 Studii universitare de master sau echivalent, cu promovarea lucrării de disertaţie25 8
26 8 Atestat de studii postdoctorale26 Şcoală doctorală acreditată27/programe de studii universitare postdoctorale Absolvenţi ai studiilor universitare de doctorat18 Studii universitare de doctorat28 8

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 572 din data de 30 iulie 2015

sursa: idrept.ro

Modificari esentiale in activitatea furnizorilor de programe de formare - overview
5
0 Very Poor
Share

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/mediere1/public_html/wp-content/themes/legatus-theme/functions/filters.php on line 180
<

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Follow us

RADU AURELIAN – BIROU DE MEDIATOR

ANGHELI CATALIN – BIROU DE MEDIATOR

Mediere Online Romania - Medierea, alternativa la justitie - Informatii despre o alternativa viabila la justitie. Informatii pentru profesionistii in mediere. Stiri, articole, evenimente, cursuri, tipuri de litigii...

Mediere Romania

Curs valutar live